Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander; Saltkjel, Therese.
Arbeidsinkludering krever samarbeid. KAI-Kronikken, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) [Internett] 2020-06-04
OSLOMET Untitled
 
2 Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander; Saltkjel, Therese.
Collaborative advantages in handling wicked problems? Assessing outcomes of interorganizational collaboration in employment of disadvantaged groups. 36th EGOS Colloquium; 2020-07-02 - 2020-07-04
OSLOMET Untitled
 
3 Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese.
Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration 2020
OSLOMET Untitled
 
4 Horbach, Serge; Breit, Eric; Halffman, Willem; Mamelund, Svenn-Erik.
On the willingness to and consequences of reporting research misconduct: The role of power relations. Science and Engineering Ethics 2020 ;Volum 26. s. -
OSLOMET Untitled
 
2019
5 Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese.
Meta-narratives in research on service integration for workforce inclusion: A systematic review. Street-Level Bureaucracy Research Conference, The interplay between policy reforms, governance and street-level practices and the implications for the assistance-seeking citizens; 2019-06-11 - 2019-06-13
OSLOMET Untitled
 
6 Breit, Eric.
Digitalisering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 311-324
OSLOMET Untitled
 
7 Breit, Eric.
KAI-frokost: Kan digital teknologi redde arbeidsinkluderingen?. KAI-frokost, OsloMet; 2019-09-11 - 2019-09-11
OSLOMET Untitled
 
8 Breit, Eric.
Virksomhederne i arbejdsmarkedspolitikken – Norske erfaringer. Aarhus Universitet Sommeruniversitet; 2019-09-24 - 2019-09-25
OSLOMET Untitled
 
9 Breit, Eric; Bakkeli, Vidar; Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine; Pedersen, Eirin.
Front line innovations - a narrative approach. PUBSIC - Innovations in public services and public policy 2019; 2019-01-23 - 2019-01-25
OSLOMET Untitled
 
10 Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring.
Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. I: Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978-1788112345.
OSLOMET Untitled
 
11 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin.
Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning 2019 ;Volum 22.(3) s. 184-197
OSLOMET Untitled
 
12 Fugelsnes, Elin; Breit, Eric; Mamelund, Svenn-Erik.
Studie om uredelighetsanklager - Institusjoner skylder på råtne epler. Forskningsetikk [Fagblad] 2019-03-25
OSLOMET Untitled
 
13 Horbach, Serge; Breit, Eric; Mamelund, Svenn-Erik.
Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy 2019 ;Volum 46.(3) s. 415-429
OSLOMET Untitled
 
14 Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine; Breit, Eric.
Between Production and Innovation – The Role of Front-line Professionals in Local Innovation in NAV. Street-Level Bureaucracy Research Conference; 2019-06-11
OSLOMET Untitled
 
2018
15 Bakkeli, Vidar; Breit, Eric.
Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice. European Group for Organization Studies (EGOS) conference; 2018-07-05 - 2018-07-07
OSLOMET Untitled
 
16 Bakkeli, Vidar; Breit, Eric.
Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice. Nordic Work Life Conference 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
OSLOMET Untitled
 
17 Breit, Eric.
De avslørte at forskeren hadde diktet opp eksperimentet. Da startet kampen for å bli trodd.. Forskerforum [Fagblad] 2018-11-29
OSLOMET Untitled
 
18 Breit, Eric.
Evaluering av en innovasjonsmoell for utvikling av kunnskapsbasert praksis: "Praksis og kunnskapsutvikling i et NAV-kontor". SAMSVAR-seminaret Kunnskapsbasert praksis i NAV: Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv?; 2018-03-21 - 2018-03-21
OSLOMET Untitled
 
19 Breit, Eric.
Høyt publiseringspress gir mer juks. Forskerforum [Internett] 2018-10-19
OSLOMET Untitled
 
20 Breit, Eric.
Presentasjon av funn fra PRINTEGER-prosjektet. Hvordan jobbe med redelighet i forskningsinstitusjoner?; 2018-08-28 - 2018-08-28
OSLOMET Untitled
 
21 Breit, Eric; Forsberg, Ellen-Marie.
Tools for research leaders and managers: addressing and stimulating integrity in research organisations. Deliverable V.2. PRINTEGER.. : Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet 2018 32 s.
OSLOMET Untitled
 
22 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin.
A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review 2018 ;Volum 71.(4) s. 13-32
OSLOMET Untitled
 
23 Breit, Eric; Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine.
Front line work and digitalization in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). NEON - konferansen 2018; 2018-11-20 - 2018-11-22
OSLOMET Untitled
 
24 Kennedy, Mari-Rose; Ampollini, Ilaria; Breit, Eric; Bucchi, Massimiano; Deans, Zuzana; Ter Meulen, Ruud; Seppel, Külliki; Vie, Knut Jørgen.
Investigating the workfloor: experiences of research integrity and misconduct through focus groups. : PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research 2018 211 s.
OSLOMET Untitled
 
25 Mamelund, Svenn-Erik; Breit, Eric; Forsberg, Ellen-Marie.
A multinational survey on research misconduct and integrity: A workfloor perspective. : PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research 2018
OSLOMET Untitled
 
26 Mamelund, Svenn-Erik; Breit, Eric; Forsberg, Ellen-Marie.
Organizational influences on research misconduct: Insights from a multinational survey. The 9th Nordic Work Life Conference 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
OSLOMET Untitled
 
27 Røhnebæk, Maria; Breit, Eric.
The Double Binds of Innovation in Public Services. NEON 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
HINN OSLOMET Untitled
 
2017
28 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm.
From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization 2017 ;Volum 5.(1) s. 28-44
OSLOMET Untitled
 
29 Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Thorbjørnsrud, Trude.
Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". : Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-7609-394-0) 85 s. AFI-rapport(2017:05)
HIOA Untitled
 
30 Breit, Eric; Pedersen, Eirin.
Collaborative Innovation – Managing Local Network-based Innovation in Public Service Development. ESPAnet conference; 2017-09-14 - 2017-09-16
OSLOMET Untitled
 
31 Breit, Eric; Pedersen, Eirin.
Collaborative innovation at the street level: An institutional complexity perspective. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area; 2017-06-21 - 2017-06-22
HIOA Untitled
 
32 Breit, Eric; Pedersen, Eirin.
Epistemic struggles in collaborations between research and public administration. Public service innovation (PUBSIC) conference; 2017-11-15 - 2018-11-17
OSLOMET Untitled
 
2016
33 Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Salomon, Robert H.
Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy 2016 ;Volum 45.(4) s. 709-728
OSLOMET Untitled
 
34 Breit, Eric; Forsberg, Ellen-Marie.
Scientific misconduct and integrity: An organizational perspective. : PRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research 2016 25 s.
OSLOMET Untitled
 
35 Breit, Eric; Lien, Inez; Thorbjørnsrud, Trude; Pedersen, Eirin.
Evaluering av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAF-kontor". Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.. : Arbeidsforskningsinstituttet 2016 ;Volum 2016.44 s. AFI FoU Resultat(2)
HIOA Untitled
 
36 Fossestøl, Knut; Breit, Eric.
Museer og tilknytningsformer. Ruter AS; 2016-04-25 - 2016-04-25
HIOA Untitled
 
37 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin.
Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveyanalyse fra fem storbyer og syv storbykontorer. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2016 (ISBN 978-82-7609-371-1) AFI-rapport(2)
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin.
Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(1/2) s. 5-23
OSLOMET Untitled
 
2015
39 Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge.
Nav som lærende organisasjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-466-1) 42 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2015:006)
OSLOMET ISF Untitled
 
40 Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut.
Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. European Group for Organizational Studies (EGOS) annual conference; 2015-07-02 - 2015-07-04
HIOA UIS Untitled
 
41 Breit, Eric; Lennerfors, Thomas Taro; Olaison, Lena.
Critiquing corruption: A turn to theory (special issue editorial). Ephemera : Theory and Politics in Organization 2015 ;Volum 15.(2) s. 319-336
OSLOMET Untitled
 
42 Breit, Eric; Salomon, Robert H.
Kunnskap og informasjon om pensjon - Nye informasjonsrelasjoner mellom borgere og forvaltning i det nye alderspensjonssystemet. : Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA 2015 (ISBN 978-82-7609-361-2) 57 s. AFI-rapport(9)
HIOA Untitled
 
43 Falkum, Eivind; Breit, Eric.
Felles læring i lokal handling. Samarbeid om delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv.. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 60 s.
HIOA Untitled
 
44 Fossestøl, Knut; Breit, Eric.
Museum og tilknytningsform. Styringsgruppemøte Ruter; 2015-09-15 - 2015-09-15
HIOA Untitled
 
45 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars.
Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration 2015 ;Volum 93.(2) s. 290-306
OSLOMET UIS Untitled
 
46 Melkumov, Dmitri; Breit, Eric; Khoreva, Violetta.
Directors’ social identifications and board tasks: Evidence from Finland. Corporate governance. An International Review 2015 ;Volum 23.(1) s. 42-59
OSLOMET Untitled
 
2014
47 Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Legard, Sveinung.
The making of 'professional amateurs': Professionalizing the voluntary work of service user representatives. Acta Sociologica 2014 ;Volum 57.(4) s. 325-340
OSLOMET UiO Untitled
 
48 Breit, Eric.
Discursive practices of remedial organizational identity work: A study of the Norwegian Work and Welfare Administration. Scandinavian Journal of Management 2014 ;Volum 30.(2) s. 231-241
OSLOMET Untitled
 
49 Breit, Eric.
Folk forstår ikke pensjonssystemet. Norges forskningsråd [Internett] 2014-12-12
HIOA Untitled
 
50 Breit, Eric.
Mediatiseringen av korrupsjon. I: Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45696-9. s. 52-66
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste