Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2019
1 Michelsen, Maja.
Barns tekstproduksjon på Snapchat. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse; 2019-05-06 - 2019-05-09
HIOF Untitled
 
2 Michelsen, Maja.
Multimodalitet i fritidstekster. Gjesteforelesning, master i norskdidaktikk; 2019-10-11
HIOF Untitled
 
3 Michelsen, Maja.
Penger, pålegg og panda. NRKs framstilling av den politiske debatten til barn. Bedre Skole 2019 (4)
HIOF Untitled
 
2018
4 Michelsen, Maja.
Å se bak atferden - vold overgrep og traumer. Medlemsmøte, Utdanningsforbundet; 2018-11-21
HIOF Untitled
 
2017
5 Michelsen, Maja.
Forskeren forteller: Hva tenker barn om forskeren?. Forskning.no 2017
HIOF Untitled
 
6 Michelsen, Maja.
Kunsten å være vektløs – identitetskonstruksjon og metaforer i tre barnebøker om seksuelle overgrep. SKUL-seminar; 2017-06-09 - 2017-06-09
HIOF Untitled
 
7 Michelsen, Maja.
Tekstetnografisk metode og multimodal analyse av tekster for og av barn. Gjesteforelesning på master i norskdidaktikk, Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-03-17 - 2017-03-17
HIOF Untitled
 
8 Michelsen, Maja.
Teksthendelser i barns hverdag. Gjesteforelesning. Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjesteforelesning; 2017-04-03 - 2018-02-03
HIOF Untitled
 
2016
9 Michelsen, Maja.
Barn bruker tekster for å bli eksperter. Fredrikstad Blad 2016
HIOF Untitled
 
10 Michelsen, Maja.
Barn, Internett og sosiale medier. Foreldremøte, Os skole; 2016-09-29 - 2016-09-29
HIOF Untitled
 
11 Michelsen, Maja.
Barn som pårørende. Seminar / nettverkstreff, Socialstyrelsen; 2016-03-16 - 2016-03-16
HIOF Untitled
 
12 Michelsen, Maja.
Barns bruk av tekster og digitale medier i hverdagen. Sjumilsstegkonferansen (for barn og unges beste) i KIrkenes; 2016-11-16 - 2016-11-16
HIOF Untitled
 
13 Michelsen, Maja.
Gutter bygger byer - jenter bygger hjem. Kilden Kjønnsforskning [Internett] 2016-07-05
HIOF Untitled
 
14 Michelsen, Maja.
Mønsterarket som læringsobjekt. Hva lærer et barn av å fylle ut en side i en fargeleggingsbok?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 s. 3-14
HIOF Untitled
 
15 Michelsen, Maja.
Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosiosemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett. Oslo: 07 Oslo AS 2016 425 s.
HIOF UiO Untitled
 
16 Michelsen, Maja.
Ulike gutter - ulik ekspertkompetanse. språkløyper 2016
HIOF Untitled
 
17 Michelsen, Maja; NTB, Norsk telegrambyrå.
Nettbruk gir barn ekspertkompetanse. [Internett] 2016-03-27
HIOF Untitled
 
2015
18 Michelsen, Maja.
De sårbare barna. Foredrag på seminaret "De sårbare barna"; 2015-05-21
HIOF Untitled
 
19 Michelsen, Maja.
Helsepersonell bør ta barn på alvor. Mediaplanet/Ditt barns helse [Internett] 2015-11-14
HIOF Untitled
 
20 Michelsen, Maja.
10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell.
HIOF Untitled
 
2014
21 Michelsen, Maja.
Foredrag på fagkurs for Sykepleierforbundet Østfold. Seminar/fagdag; 2014-12-02
HIOF Untitled
 
22 Michelsen, Maja.
Foredrag på URO-konferansen, 2014. URO-konferansen 2014; 2014-10-24
HIOF Untitled
 
2013
23 Michelsen, Maja.
Alt vi ikke snakker om. Å være taust barn av en pyskisk syk og suicidal mamma. Forskersamling; 2013-11-13
HIOF Untitled
 
24 Michelsen, Maja.
Barn blir ikke dumme av å være på nettet. Fredrikstad Blad 2013
HIOF Untitled
 
25 Michelsen, Maja.
Det vi ikke snakker om. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
HIOF Untitled
 
26 Michelsen, Maja.
Internett skiller gutter og jenter. NRK [Avis] 2013-06-20
HIOF Untitled
 
2012
27 Michelsen, Maja.
Deltakelse i Forskerduellen 2012. Forskerduell; 2012-09-28
HIOF Untitled
 
28 Persson, Mats; Michelsen, Maja; Reistad, Ole.
Forsker Maja fridde best. Halden Arbeiderblad [Avis] 2012-09-29
HIOF UiO Untitled
 
2010
29 Michelsen, Maja.
"Her er det veldig mye informasjon" Modelleserkonstruksjoner på www.bokklubbene.no. Sakprosa 2010 ;Volum 2.(1)
HIOF Untitled
 
30 Michelsen, Maja.
Vidt utsyn over eit samansett tekstlandskap. Norsklæreren 2010 (4) s. 70-
HIOF Untitled
 
2006
31 Michelsen, Maja.
Bruk av digitale verktøy i norskfaget - Hypertekstanalyse av www.bokklubbene.no. utenTitteltekst; 2006-09-28 - 2006-09-28
HIOF Untitled
 
2005
32 Michelsen, Maja.
Kommunikasjon - en presentasjon av ulike kommunikasjonsmodeller i tekstvitenskapen belyst gjennom analyse av en læreboktekst. ? 2005
HIOF Untitled