Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7237-6) 16 s. NIVA-rapport(7502)
NIVA Untitled
 
2 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7234-5) 17 s. NIVA-rapport(7499)
NIVA Untitled
 
3 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7242-0) 23 s. NIVA-rapport(7507)
NIVA Untitled
 
2019
4 Høgberget, Rolf.
Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7125-6) 17 s. NIVA-rapport(7390)
NIVA Untitled
 
5 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7130-0) 18 s. NIVA-rapport(7395)
NIVA Untitled
 
6 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7107-2) 18 s. NIVA-rapport(7372)
NIVA Untitled
 
7 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7148-5) 20 s. NIVA-rapport(7413)
NIVA Untitled
 
8 Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind.
Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 15 s. NIVA-rapport(7365)
NIVA Untitled
 
9 Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Fjeld, Eirik.
Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalking. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7111-9) 64 s. NIVA-rapport(7376)
USN NIVA Untitled
 
2018
10 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
11 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Optimaliseringstiltak i kalkede laksevassdrag i Sør-Norge og kartlegging av andre forsurede, anadrome vassdrag i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7057-0) 48 s. NIVA-rapport(7321)
NIVA Untitled
 
12 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind.
Forsuringsstatus og forslag til tiltaksstrategi for Otras lakseførende strekning. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7055-6) 29 s. NIVA-rapport(7320)
NIVA Untitled
 
13 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6992-5) 17 s. NIVA-rapport(7257)
NIVA Untitled
 
14 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6975-8) 18 s. NIVA-rapport(7240)
NIVA Untitled
 
15 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7015-0) 23 s. NIVA-rapport(7280)
NIVA Untitled
 
2017
16 Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian.
Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6845-4) 32 s. NIVA-rapport(7110)
NIVA NMBU Untitled
 
17 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6893-5) 16 s. NIVA-rapport(7158)
NIVA Untitled
 
18 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6915-4) 22 s. NIVA-rapport(7180)
NIVA Untitled
 
19 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegget i Storelva: År 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6882-9) 15 s. NIVA-rapport(7147)
NIVA Untitled
 
20 Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Bakkaåna. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6903-1) 15 s. NIVA-rapport(7168)
NIVA Untitled
 
21 Høgberget, Rolf.
Ny kalkingsstrategi for laks i Sokndalsvassdraget. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6880-5) 29 s. NIVA-rapport(7145)
NIVA Untitled
 
22 Vethe, Arne; Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Otra nedstraums Brokke. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6857-7) 29 s. NIVA-rapport(7122)
NIVA Untitled
 
2016
23 Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Skancke, Liv Bente.
Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fra vannverket og tilstand etter flommen i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6678-8) 23 s. NIVA-rapport(6943)
NIVA Untitled
 
24 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6799-0) 16 s. NIVA-rapport(7064)
NIVA Untitled
 
25 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget. År 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6815-7) 21 s. NIVA-rapport(7080)
NIVA Untitled
 
26 Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Uldalsgreina i Tovdalsvassdraget. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6802-7) 17 s. NIVA-rapport(7067)
NIVA Untitled
 
27 Høgberget, Rolf.
Optimalisering av silikatdosering i Vest-Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6790-7) 35 s. NIVA-rapport(7055)
NIVA Untitled
 
28 Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. Avviksrapport 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6770-9) 17 s. NIVA-rapport(7035)
NIVA Untitled
 
29 Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Holtan, Marijanne; Darrud, Mari; Moreno, Clara Enedina.
Effects of wildfire on water chemistry and perch (Perca fluviatilis) populations in some acidic lakes in southern Norway. Vann 2016 ;Volum 51.(2) s. 129-141
USN NIVA Untitled
 
2015
30 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 91 s. LFI Uni Miljø(249)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
31 Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget Avviksrapport 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6595-8) 16 s. NIVA-rapport(6860)
NIVA Untitled
 
32 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil.
Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6436-4) 75 s. NIVA-rapport(6701)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
33 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Søgneelva i Vest-Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6633-7) 19 s. NIVA-rapport(6898)
NIVA Untitled
 
34 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget. Avviksrapport 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6579-8) 21 s. NIVA-rapport(6844)
NIVA Untitled
 
35 Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6605-4) 14 s. NIVA-rapport(6870)
NIVA Untitled
 
2014
36 Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i ArendalsvassdragetAvviksrapport 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforsknin 2014 (ISBN 978-82-577-6402-9) 16 s. NIVA-rapport(6667)
NIVA Untitled
 
37 Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget. Avviksrapport 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6429-6) 21 s. NIVA-rapport(6694)
NIVA Untitled
 
38 Høgberget, Rolf.
Forsuringstilstanden i Monebekken. Vurdering av kontinuerlige pHdata og vannprøver i forhold til giftighet og kalkingsbehov for fisk. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6354-1) 13 s. NIVA-rapport(6619)
NIVA Untitled
 
39 Høgberget, Rolf.
Songeelva som potensiell lakseprodusent og kalkingslokalitet. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6332-9) 12 s. NIVA-rapport(6597)
NIVA Untitled
 
40 Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av Gysland kalkdoseringsanlegg i LygnaAvviksrapport 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6276-6) 15 s. NIVA-rapport(6541)
NIVA Untitled
 
41 Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Kvina.Avviksrapport 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6272-8) 18 s. NIVA-rapport(6537)
NIVA Untitled
 
42 Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6292-6) 14 s. NIVA-rapport(6557)
NIVA Untitled
 
43 Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Moreno, Clara E.; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Per Christian.
The effects of wildfire on the water chemistry of dilute, acidic lakes in southern Norway. Biogeochemistry 2014 ;Volum 119.(1-3) s. 109-124
USN NIVA Untitled
 
2011
44 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim.
Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder, 2007. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5980-3) 81 s. NIVA-rapport(6245)
NINA NIVA UiB UiT NMBU Untitled
 
45 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim.
Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder, 2008. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5981-0) 69 s. NIVA-rapport(6246)
NINA NIVA UiB NMBU Untitled
 
2008
46 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Hindar, Kjetil; Østborg, Gunnel Marie; Balstad, Torveig.
Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1890-0) 49 s. NINA rapport(326)
NINA NIVA Untitled
 
2007
47 Pettersen, Ruben A.; Hytterød, Sigurd; Mo, Tor Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Flodmark, Lars E.W.; Høgberget, Rolf; Olsen, Normann; Kjøsnes, Arne Jørgen; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Kristensen, Torstein; Sandodden, Roar; Moen, Asle; Lydersen, Espen.
Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2007 (ISBN 978-82-577-5084-8) 27 s. NIVA-rapport(5349)
NIVA UiO VETINST Untitled
 
2005
48 Hytterød, Sigurd; Pettersen, Ruben A.; Høgberget, Rolf; Lydersen, Espen; Mo, Tor Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Kristensen, Torstein; Berntsen, Solvor; Abrahamsen, Bjørg; Poléo, Antonio B.S..
Forsøk på totalutryddelse av Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2005 (ISBN 82-577-4714-9) 30 s. NIVA-rapport(5015)
NIVA UiO VETINST Untitled