Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2019
1 Wenhai, Lu; Cusack, Caroline; Baker, Maria; Tao, Wang; Mingbao, Chen; Paige, Kelli; Xiaofan, Zhang; Levin, Lisa; Escobar, Elva; Amon, Diva; Yue, Yin; Reitz, Anja; Sepp Neves, Antonio Augusto; O'Rourke, Eleanor; Mannarini, Gianandrea; Pearlman, Jay; Tinker, Jonathan; Horsburgh, Kevin J.; Lehodey, Patrick; Pouliquen, Sylvie; Dale, Trine; Peng, Zhao; Yufeng, Yang.
Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6:261. s. 1-14
NIVA Untitled
 
2018
2 Powell, Mark D; Åtland, Åse; Dale, Trine.
Acute lion's mane jellyfish, Cyanea capillata (Cnideria: Scyphozoa), exposure to Atlantic salmon (Salmo salar L.). Journal of Fish Diseases 2018 ;Volum 41.(5) s. 751-759
HAVFORSK NIVA Untitled
 
3 Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura.
Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. I: AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. Tromsø: Arctic Monitoring and Assessment Programme 2018 ISBN 978-82-7971-107-0. s. 79-90
NIVA Untitled
 
4 Wallhead, Philip; Chen, Wenting; Falkenberg, Laura; Norling, M; Bellerby, Richard; Dupont, S.; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C.
Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Tromsø: AMAP, 2018. AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification 2018 (ISBN 978-82-7971-107-0) 200 s.
NIVA Untitled
 
2016
5 Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Barkved, Line Johanne; Dale, Trine; Brembu, Tore.
Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO – Høgskolen i Oslo og Akershus 2016 50 s. SIFO Prosjektnotat(3)
OSLOMET NIVA NTNU Untitled
 
2015
6 Brembu, Tore; Dale, Trine.
Mikroalger som mulighet for karbonfangst og lagring – forskningsstatus. Mikroalger for karbonfangst og lagring – muligheter og utfordringer; 2015-05-19 - 2015-05-19
NIVA NTNU Untitled
 
2014
7 Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse.
Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden Konsekvensutredning Deltema: marint miljø. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6205-6) 62 s. NIVA-rapport(6470)
NIVA Untitled
 
8 Powell, Mark Darryn; Dale, Trine; Rosseland, Bjørn Olav.
Pathology of non-infectious gill diseases.. The 2nd meeting of the ‘INTERNATIONAL GILL HEALTH INITIATIVE’; 2014-05-21 - 2014-05-23
NIVA NMBU Untitled
 
9 Sweetman, Andrew Kvassnes; Norling, Karl; Gunderstad, Carina; Haugland, Barbro Taraldset; Dale, Trine.
Benthic ecosystem functioning beneath fish farms in different hydrodynamic environments. Limnology and Oceanography 2014 ;Volum 59.(4) s. 1139-1151
NIVA NORCE UiB Untitled
 
10 Sweetman, Andrew Kvassnes; Smith, Craig R.; Dale, Trine; Jones, Daniel O.B..
Rapid scavenging of jellyfish carcasses reveals the importance of gelatinous material to deep-sea food webs. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2014 ;Volum 281:20142210. s. -
NIVA NORCE Untitled
 
2012
11 Fredriksen, Stein; Husa, Vivian; Skjoldal, Hein Rune; Sjøtun, Kjersti; Christie, Hartvig C; Dale, Trine; Olsen, Yngvar.
Ingen regional overgjødsling på Vestlandet. Havforskningsrapporten 2012
HAVFORSK NIVA NTNU UiO Untitled
 
12 Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse; Dale, Trine; POWELL, mark.
Water quality and gill diseases. Seminar om Proliferativ gjellesykdom i sjøgående oppdrettslaks; 2012-11-07 - 2012-11-07
NIVA NMBU Untitled
 
13 Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine.
Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture Research 2012 ;Volum 43.(10) s. 1515-1519
NIVA NOFIMA Untitled
 
2011
14 Fredriksen, Stein; Skjoldal, HR; Husa, Vivian; Olsen, Yngvar; Christie, Hartvig C; Dale, Trine; Sjøtun, Kjersti.
Vurdering av eutrofisituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Oslo: Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) 2011 84 s.
NIVA NTNU UiB UiO Untitled
 
2009
15 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine.
Oppdrett av kråkeboller – veiledning for oppdretter. Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-676-4) 20 s. Nofima rapportserie(12/2009)
NIVA NOFIMA Untitled
 
2008
16 Sivertsen, Knut; Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar.
Trap catch of green sea urchins Strongylocentrotus droebachiensis in kelp beds and barren grounds on the Norwegian coast. Journal of Shellfish Research 2008 ;Volum 27.(5) s. 1271-1282
NOFIMA UiT Untitled
 
17 Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Fleming, Ian; McKinley, Robert S..
Movements and spatiotemporal distribution of escaped farmed and local wild Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research 2008 ;Volum 39. s. 158-170
NINA NOFIMA Untitled
 
2007
18 Bjørn, Pål Arne; Uglem, Ingebrigt; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn.
Videreføring av prosjektet "Behavioural responses in wild coastal cod exposed to salmon farms: possible effects of salmon holding water - a field and experimental study”. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-611-5) 38 s. Nofima rapportserie(6/2007)
NINA NOFIMA Untitled
 
19 Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre.
Development of formulated bait for edible crab (Cancer pagurus L.), using by-products from the fisheries and aquaculture industry. Journal of Shellfish Research 2007 ;Volum 26.(2) s. 597-602
NIVA NOFIMA Untitled
 
20 Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine.
Seasonal variation in feed intake under constant temperature and natural photoperiod in the green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis). Aquaculture 2007 ;Volum 272. s. 328-334
NOFIMA UiT Untitled
 
21 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats.
Mellomlagring av levende kongsnegl (Buccinum undatum). Effekt av lagringstemperatur på overlevelse og kvalitet. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-620-7) 15 s. Nofima rapportserie(15/2007)
NOFIMA Untitled
 
22 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats.
SENSORY QUALITY OF GONADS FROM THE GREEN SEA URCHIN, STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS, FED DIFFERENT DIETS. Journal of Shellfish Research 2007 ;Volum 26.(2) s. 637-643
NIVA NOFIMA Untitled
 
23 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle.
The effects of stocking density on gonad growth, survival and feed intake of adult green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis). Aquaculture 2007 ;Volum 262. s. 78-85
NOFIMA Untitled
 
24 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; Foss, Atle.
Effects of hypoxia on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture 2007 ;Volum 266. s. 112-116
NOFIMA Untitled
 
25 Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Dale, Trine; Foss, Atle.
Effects of carbon dioxide exposure on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture 2007 ;Volum 266. s. 97-101
NOFIMA Untitled
 
26 Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Dale, Trine.
Behavioural responses in wild cod (Gadus morhua L.) exposed to fish holding water. Aquaculture 2007 ;Volum 262.(2-4) s. 260-267
NOFIMA Untitled
 
27 Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosten, Trond; Dale, Trine; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Bæverfjord, Grete; Teien, Hans-Christian; Hjelde, Kirsti; Salbu, Brit.
VK-undersøkelsen samt resultater av årsovervåking av råvannskvalitet Barlindbotn settefisk i 2006. Oslo: Norsk institutt for vannforskning, NIVA 2007 (ISBN 9788257750909) 22 s. (NIVA Rapport , Lp.nr)
NIVA NOFIMA NMBU Untitled
 
2006
28 Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Gebauer, Ruth; Carlehög, Mats.
Smak og tekstur på kråkebollegonader. Forholdet mellom biokjemisk sammensetning og produktkvalitet. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2006 (ISBN 978-82-7251-577-4) 37 s. Nofima rapportserie(4/2006)
NOFIMA Untitled
 
29 Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Dale, Trine.
Effects of temperature and season on gonad growth and feed intake in the green sea urchin (Strongolycentrotus droebachiensis). Aquaculture 2006 ;Volum 255. s. 389-394
NOFIMA UiT Untitled
 
2005
30 Bjørn, Pål Arne; Dale, Trine; Koren, Christian; Slagstad, Dag; Finstad, Bengt.
Risiko, forvaltning og bekjempelse av lakselussmitte på vill og oppdretta laksefisk. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2005 (ISBN 978-82-7251-571-2) 25 s. Nofima rapportserie(21/2005)
OCEAN NINA NOFIMA Untitled
 
31 Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre.
Roe enhancement in sea urchin: Effects of handling during harvest and transport on mortality and gonad growth in Strongylocentrotus droebachiensis. Journal of Shellfish Research 2005 ;Volum 24.(4) s. 1235-1239
NOFIMA Untitled
 
2004
32 Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre.
Utprøving av industrielt agn til taskekrabbe (Cancer pagurus). Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2004 (ISBN 82-7251-537-7) 13 s. Nofima rapportserie(6/2004)
NOFIMA Untitled
 
33 Mortensen, Atle; Hansen, Øyvind J; Karlsen, Silja; Løken, Solveig; Valle, Geir Helge; Dale, Trine.
Lomre (Microstomus kitt W), en kandidat for oppdrett? -En pilotstudie med fokus på yngelproduskjon. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2004 (ISBN 82-7251-545-8) 8 s. Nofima rapportserie(13/2004)
NOFIMA Untitled
 
34 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Aas, Kåre; Mortensen, Atle.
Effekter av individtetthet på overlevelse og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle (Strongylcentrotus droebachiensis) i landbasert oppdrett. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2004 (ISBN 82-7251-532-6) 33 s. Nofima rapportserie(1/2004)
NOFIMA Untitled
 
35 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Christiansen, Jørgen Schou; Nevermo, Ivar.
Effects of chronic nitrite exposure on gonad growth in green sea urchin, Strongolycentrotus droebachiensis. Aquaculture 2004 ;Volum 242. s. 357-363
NOFIMA UiT Untitled
 
36 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Foss, Atle; Mortensen, Atle.
Effects of chronic ammonia exposure on gonad growth and survival in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Aquaculture 2004 ;Volum 242. s. 313-320
NOFIMA Untitled
 
2002
37 Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre.
Utprøving av passive redskap til fangst av kråkebolle. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2002 (ISBN 82-7251-507-5) 9 s. Nofima rapportserie(24/2002)
NOFIMA Untitled
 
38 Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats.
Effekt av fôrsammensetning og fôringsregime på gonade-kvalitet hos oppfôret kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis). Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2002 (ISBN 82-7251-497-4) 20 s. Nofima rapportserie(14/2002)
NOFIMA Untitled
 
2001
39 Dale, Trine; Kaartvedt, Stein; Ellertsen, Bjørnar; Amundsen, Rita.
Large-scale oceanic distribution and population structure of Calanus finmarchicus in relation to physical food and predators. Marine Biology 2001 ;Volum 139.(3) s. 561-574
HAVFORSK NOFIMA UiO Untitled