Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. : NIVA 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7191‐1) 51 s.
NIVA NIBIO NINA MET NILU UiO Untitled
 
2 Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete.
Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden. : Norsk insitutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7192-8) 19 s. NIVA-rapport(7457)
NIVA Untitled
 
2019
3 Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Andersen, Eivind Ekholt; Lund, Espen; Ranneklev, Sissel Brit; Thaulow, Jens.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7089-1) 48 s. NIVA-rapport(7354)
NIVA Untitled
 
4 Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Ranneklev, Sissel Brit; Andersen, Eivind Ekholt.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7074-7) 48 s. NIVA-rapport(7339)
NIVA Untitled
 
5 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7174-4) 81 s. NIVA-rapport(7439)
NINA NIVA Untitled
 
6 Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne.
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7160-7) 30 s. NIVA-rapport(7425)
NIVA Untitled
 
7 Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian.
Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning til lokale vannforekomster (Plastland). Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7153-9) 45 s. NIVA-rapport(7418)
NIVA Untitled
 
8 Ranneklev, Sissel Brit; Molvær, Jarle; Schaanning, Morten.
Utslipp av renset prosessvann fra karbonfangstanlegg til Eidangerfjorden.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7156-0) 20 s. NIVA-rapport(7421)
NIVA Untitled
 
9 Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre.
Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7096-9) 170 s. NIVA-rapport(7361)
NIVA TØI Untitled
 
2018
10 Harman, Christopher; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Fjeld, Eirik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Sober, Miroslav; Larssen, Thorjørn; Ranneklev, Sissel Brit.
The organic pollutant status of rivers in Bosnia and Herzegovina as determined by a combination of active and passive sampling methods. Environmental Monitoring & Assessment 2018 ;Volum 190.(5) s. -
NIVA Untitled
 
11 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7052-5) 136 s. NIVA-rapport(7317)
NINA NIVA Untitled
 
12 Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete.
Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6993-2) 84 s. NIVA-rapport(7258)
NIVA Untitled
 
13 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Ranneklev, Sissel Brit.
Monitoring of chemical and ecological status in Lassedalsbekken: A seasonal assessment of possible influences from former mining activity. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6998-7) 30 s. NIVA-rapport(7263)
NIVA Untitled
 
14 Thrane, Jan-Erik; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6979-6) 33 s. NIVA-rapport(7244)
NIVA Untitled
 
2017
15 Grung, Merete; Kringstad, Alfhild; Bæk, Kine; Allan, Ian J; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel B.
Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter. Journal of Hazardous Materials 2017 ;Volum 323. s. 36-44
NIVA NMBU Untitled
 
16 Grung, Merete; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; Ranneklev, Sissel.
Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2017 ;Volum 80.(16-18) s. 1031-1047
NIVA NMBU Untitled
 
17 Hindar, Atle; Schøyen, Merete; Jartun, Morten; Ranneklev, Sissel B..
Overvannsavrenning av miljøgifter i Kristiansand by og elementer i et forurensningsregnskap for Østre havn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6908-6) 60 s. NIVA-rapport(7173)
NIVA Untitled
 
18 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B..
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016.. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6855-3) 190 s. NIVA-rapport(7120)
NIVA Untitled
 
19 Ranneklev, Sissel Brit; Garmo, Øyvind; Petersen, Karina; Vikan, Hedda.
Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6. Vann 2017 ;Volum 52.(3) s. 291-305
NIVA Untitled
 
20 Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete.
Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6959-8) 58 s. NIVA-rapport(7224)
NIVA UiO Untitled
 
21 Tryland, Ingun; Mæhlum, Trond; Wennberg, Aina Charlotte; Paruch, Adam; Krystad, Rebekka; Paruch, Lisa; Ranneklev, Sissel Brit; Moe, Therese Fosholt; Haande, Sigrid; Myrmel, Mette; Robertson, Lucy; Fergus, Tharan; Beschorner, Anna-Lena; Kvitsjøen, Julia.
Tiltak for å oppnå bedre hygienisk vannkvalitet til rekreasjonsformål i overvann og byvassdrag - forprosjekt for å identifisere forskningsbehov. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6925-3) 75 s. NIVA-rapport(7190)
NIBIO NIVA NMBU Untitled
 
2016
22 Allan, Ian J; O'Connell, Steven G; Meland, Sondre; Bæk, Kine; Grung, Merete; Anderson, Kim A; Ranneklev, Sissel B.
PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments. Environmental Science and Technology 2016 ;Volum 50.(15) s. 7964-7972
NIVA NMBU Untitled
 
23 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6685-6) 37 s. NIVA-rapport(6950)
NIVA Untitled
 
24 Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit.
PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota. Science of the Total Environment 2016 ;Volum 566-567. s. 1309-1317
NIVA NMBU Untitled
 
25 Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid.
Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann. Vann 2016 ;Volum 51.(3) s. 263-273
NIVA NMBU Untitled
 
26 Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6740-2) NIVA-rapport(7005)
NIVA Untitled
 
27 Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit.
In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms. Chemosphere 2016 ;Volum 164. s. 363-371
NIVA NMBU Untitled
 
28 Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten.
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Sauda. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6789-1) 25 s. NIVA-rapport(7054)
NIVA Untitled
 
29 Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten; Lund, Espen.
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6804-1) 26 s. NIVA-rapport(7069)
NIVA Untitled
 
30 Ranneklev, Sissel Brit.
Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6703-7) 27 s. NIVA-rapport(6968)
NIVA Untitled
 
31 Ranneklev, Sissel Brit; Azrague, Kamal; Raspati, Gema Sakti.
Jobber med "piller mot møkkete vann". Samferdsel og Infrastruktur 13/2016 s. 129-131 [Fagblad] 2016-06-15
NIVA SINTEF Untitled
 
32 Ranneklev, Sissel Brit; Jartun, Morten.
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Kvinesdal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6807-2) 28 s. NIVA-rapport(7072)
NIVA Untitled
 
33 Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike.
Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6764-8) 45 s. NIVA-rapport(7029)
NINA NIVA NMBU Untitled
 
2015
34 Garmo, Øyvind Aaberg; Hertel-Aas, Turid; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre.
Vurdering av biotilgjengelighetsmodeller som verktøy for karakterisering av resipienters sårbarhet for metallforurensing fra veg. Vann 2015 ;Volum 50.(3) s. 278-290
NIVA NMBU Untitled
 
35 Skarsjø, Mathilde; Dybwad, Ingvild; Holth, Tor Fredrik; Grung, Merete; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre; Hylland, Ketil.
Ecotoxicological effects in brown trout (Salmo trutta) exposed to tunnel wash water. NSFTs vintermøte; 2015-01-29 - 2015-02-01
NIVA UiO Untitled
 
36 Skarsjø, Mathilde; Dybwad, Ingvild; Holth, Tor Fredrik; Ranneklev, Sissel Brit; Grung, Merete; Meland, Sondre; Hylland, Ketil.
Sub-lethal effects of the water soluble fraction of tunnel wash water on brown trout (Salmo trutta). Urban Environment Symposium; 2015-06-01 - 2015-06-03
NIVA UiO NMBU Untitled
 
2014
37 Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit.
Discharge from NCC’s snow melting barge at the AkerhuskaiaReduced temperatures in Oslofjord. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6406-7) 23 s. NIVA-rapport(6671)
NIVA Untitled
 
2013
38 Allan, Ian; Harman, Christopher Peter; Ranneklev, Sissel Brit; Thomas, Kevin V; Grung, Merete.
Passive sampling for target and nontarget analyses of moderately polar and nonpolar substances in water. Environmental Toxicology and Chemistry 2013 ;Volum 32.(8) s. 1718-1726
NIVA Untitled
 
39 Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn.
Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina). Environmental Monitoring & Assessment 2013 ;Volum 185.(2) s. 1671-1683
NIVA Untitled
 
2011
40 Allan, Ian; Ranneklev, Sissel Brit.
Occurrence of PAHs and PCBs in the Alna River, Oslo (Norway). Journal of Environmental Monitoring 2011 ;Volum 13.(9) s. 2420-2426
NIVA Untitled
 
2005
41 Gislerød, Hans Ragnar; Bratberg, Idun; Ranneklev, Sissel; Haugen, Lars Egil.
Rotdanningen - påvirket av vann/luftforholddet i stikkesubstratet?. Gartneryrket 2005 ;Volum 103.(3) s. 12-13
NMBU Untitled
 
2003
42 Ranneklev, Sissel; Baåth, Erland.
Use of phospholipid fatty acids to detect previous self-heating events in stored peat. ? 2003 ;Volum 69.(6) s. 3532-3539
NMBU Untitled
 
2002
43 Ranneklev, Sissel.
Self-heating of peat. Workshop Quality problems in peat; 2002-11-29 - 2002-11-30
NMBU Untitled
 
44 Ranneklev, Sissel.
Status for comparison of chemical and biological assays. Workshop Quality problems in peat; 2002-11-29 - 2002-11-30
NMBU Untitled
 
45 Ranneklev, Sissel.
Varmgang i torv. Fagdag Nittedal Torvindustri; 2002-01-24 - 2002-01-24
NMBU Untitled
 
46 Ranneklev, Sissel; Gislerød, Hans Ragnar.
Horticultural peat -detection of self-heating. Peat in horticulture quality and environmental challenges; 2002-09-03 - 2002-09-06
NMBU Untitled
 
2001
47 Ranneklev, Sissel; Bååth, Erland.
Temperature driven adaptation of the bacterial community in peat measured by using thymidine and leucine incorporation. Applied and Environmental Microbiology 2001 ;Volum 67. s. 1116-1122
NMBU Untitled
 
48 Ranneklev, Sissel.
Chemical and microbial changes in peat caused by self-heating. : 2001 (ISBN 8257504769) 1 s. (2001:26:00)
NMBU Untitled
 
1998
49 Ranneklev, Sissel R.; Gislerød, Hans Ragnar; Røneid Hansen, A..
Varmgang i torv. Gartneryrket 1998 s. 14-14
NMBU Untitled
 
1994
50 Riise, Gunhild; Salbu, Brit; Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel; Mykkelbost, Tone Charlotte.
Mobility of Humic Substances, Major and Minor Elements in Lake Skjervatjern and its Catchment-area. Environment International 1994 ;Volum 20.(3) s. 287-298
UiO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste