Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2018
1 Eregno, Fasil Ejigu; Tryland, Ingun; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Heistad, Arve.
Hydrodynamic modelling of recreational water quality using Escherichia coli as an indicator of microbial contamination. Journal of Hydrology 2018 ;Volum 561. s. 179-186
NIVA NMBU Untitled
 
2 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7017-4) 31 s. NIVA-rapport(7282)
NIVA Untitled
 
2017
3 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
4 Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S..
Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate. Marine and Freshwater Research 2017 ;Volum 68.(2) s. 252-262
NIVA Untitled
 
5 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6887-4) 33 s. NIVA-rapport(7152)
NIVA Untitled
 
2016
6 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6720-4) 27 s. NIVA-rapport(6985)
NIVA Untitled
 
7 Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt.
Forurensningsanalyse - Farrisvannet. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6786-0) 148 s. NIVA-rapport(7051)
NIVA Untitled
 
2015
8 Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Øystein; Kempa, Magdalena; Staalstrøm, Andre; Norling, Pia Carina; Anglès d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Christie, Hartvig C.
Stillehavsøsters - en framtidig trussel for biologisk mangfold og friluftsliv i Oslofjorden?. Vann 2015 ;Volum 4. s. 389-394
NIVA Untitled
 
9 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Deponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6677-1) 15 s. NIVA-rapport(6942)
NIVA Untitled
 
10 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Modellering av strøm og partikkeltransport i forbindelse med utfylling utenfor Mekjarvik. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6581-1) 27 s. NIVA-rapport(6846)
NIVA Untitled
 
11 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6641-2) 37 s. NIVA-rapport(6906)
NIVA Untitled
 
2014
12 Staalstrøm, Andre; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Kempa, Magdalena.
Vurdering av VEAS sitt dykkede overløp av avløpsvann i Lysakerfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6464-7) 62 s. NIVA-rapport(6729)
NIVA UiO Untitled
 
13 Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit.
Discharge from NCC’s snow melting barge at the AkerhuskaiaReduced temperatures in Oslofjord. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6406-7) 23 s. NIVA-rapport(6671)
NIVA Untitled