Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-9 av 9

2018
1 Peperzak, Louis; Zetsche, Eva-Maria; Gollasch, Stephan; Artigas, Luis Felipe; Bonato, Simon; Créach, Véronique; Vré, Pieter de; Dubelaar, George B.J.; Henneghien, Joël; Hess-Erga, Ole-Kristian; Langelaar, Roland; Larsen, Aud; Maurer, Brian N; Mosselaar, Albert; Reavie, Euan D; Rijkeboer, Machteld; Tobiesen, August.
Comparing flow cytometry and microscopy in the quantification of vital aquatic organisms in ballast water. Journal of Marine Engineering & Technology 2018 s. -
NIVA NORCE Untitled
 
2016
2 Tobiesen, August E.Dessen.
Classification of Olivin (0-3 mm) with respect to MARPOL Annex V criteria. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6755-6) 24 s. NIVA-rapport(7020)
NIVA Untitled
 
3 Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Ndungu, Kuria; Beyer, Jonny.
Forekomst og utslipp av seksverdig krom i sigevann fra Deponi 2.1 ved Glencore Manganese Norway AS, Mo i Rana. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6684-9) 34 s. NIVA-rapport(6949)
NIVA Untitled
 
2015
4 Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Tobiesen, August E.Dessen; Hoell, Ingunn.
Flow cytometric applicability to evaluate UV inactivation of phytoplankton in marine water samples. Marine Pollution Bulletin 2015 ;Volum 96.(1-2) s. 279-285
HVL NIVA NORCE Untitled
 
5 Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre.
Miljørisikovurdering av utslipp av fri cyanid til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6647-4) 22 s. NIVA-rapport(6912)
NIVA Untitled
 
2014
6 Berge, John A; Schwermer, Carsten Ulrich; Tobiesen, August E.Dessen; Vogelsang, Christian.
Gruveavgang i Bøkfjorden - utlekking og giftighetstesting av vannbehandlingskjemikalier. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6428-9) 56 s. NIVA-rapport(6693)
NIVA UiO Untitled
 
7 Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre.
Miljørisikovurdering av cyanidutslipp til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6400-5) 18 s. NIVA-rapport(6665)
NIVA UiO Untitled
 
2013
8 Delacroix, Stephanie; Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Liltved, Helge.
Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems. Marine Pollution Bulletin 2013 ;Volum 73.(1) s. 24-36
NIVA Untitled
 
2008
9 Pedersen, Bent Skaare; Bakke, Torgeir Heggelund; Tobiesen, August E.Dessen; Molvær, Jarle; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd.
Konsekvensvurdering av uhellutslipp fra Yara Norge AS, Herøya, 18. november 2007. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2008 (ISBN 978-82-577-5328-3) 21 s. NIVA-rapport(5593)
IFE NIVA Untitled