Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7144-7) 32 s. NIVA-rapport(7409)
NIVA Untitled
 
2 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
3 Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2018. Fagrapport. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7146-1) 30 s. NIVA-rapport(7411)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
4 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre.
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7158-4) 99 s. NIVA-rapport(7423)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2018
5 Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7007-5) 24 s. NIVA-rapport(7272)
NIVA Untitled
 
6 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
7 Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
The Combo Index – for monitoring eutrophication related problems of macroalgae in the sublittoral zone. EUTRO 2018; 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
8 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7009-9) 33 s. NIVA-rapport(7274)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
9 Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete.
Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6993-2) 84 s. NIVA-rapport(7258)
NIVA Untitled
 
10 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7018-1) 38 s. NIVA-rapport(7283)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
11 Walday, Mats Gunnar; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege.
Technical report - Norwegian assessment method for Angiosperms in NEA7, where the Intercalibration exercise is not possible (Gap 3). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 13 s.
NIVA Untitled
 
12 Walday, Mats Gunnar; Schaanning, Morten.
Konsekvensanalyse for marint miljø av installasjon av sjøkabel på strekningen Sandvika – Varpet i Rognsfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7040-2) 30 s. NIVA-rapport(7305)
NIVA Untitled
 
2017
13 Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar.
Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6946-8) 68 s. NIVA-rapport(7211)
NIVA Untitled
 
14 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6900-0) 21 s. NIVA-rapport(7165)
NIVA Untitled
 
15 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
16 Naustvoll, LJ; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6896-6) 102 s. NIVA-rapport(7161)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
17 Tuddenham, David Berg; Moland, Even; Cuhra, Marek; Walday, Mats Gunnar; Hop, Haakon; Herdlevær, Eirik Søyland Laskemoen; Vivås, Arild; Nymoen, Pål.
Ny forskrift setter vitenskapelige dykkere på land. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017
HAVFORSK NIVA NTNU UiT Untitled
 
18 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6904-8) 51 s. NIVA-rapport(7169)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2016
19 Borgersen, G; Walday, M.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6690-0) 28 s. NIVA-rapport(6955)
NIVA Untitled
 
20 Gundersen, Hege; Bryan, Tanya; Chen, Wenting; Moy, Frithjof Emil; Sandman, Antonia; Sundblad, Göran; Schneider, Susanne Claudia; Andersen, Jesper Harbo; Langaas, Sindre; Walday, Mats Gunnar.
Ecosystem Services in the Coastal Zone of the Nordic Countries. : Nordic Council of Ministers 2016 (ISBN 978-92-893-4747-1) 130 s.
NIVA HAVFORSK NMBU Untitled
 
21 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6726-6) 104 s. NIVA-rapport(6991)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
22 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Høgåsen, Tore; Johnsen, Torbjørn Martin; Severinsen, Gunnar; Vedal, Jens; Sørensen, Kai; Walday, Mats Gunnar.
Eutrophication status for Norwegian waters. National report for the third application of OSPARs Common Procedure. : Miljødirektoratet 2016 53 s.
NIVA UiO Untitled
 
23 Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus.
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NIVA UiO Untitled
 
24 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
25 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6746-4) 39 s. NIVA-rapport(7011)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
26 Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6727-3) 53 s. NIVA-rapport(6992)
NIVA Untitled
 
2015
27 Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten.
Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6614-6) 63 s. NIVA-rapport(6879)
NIVA Untitled
 
28 Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Walday, Mats.
Gjenvekst i tareskog – en positiv effekt av klimaendringer.. Naturen 2015 ;Volum 3. s. 134-139
NIVA Untitled
 
29 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6557-6) 25 s. NIVA-rapport(6822)
NIVA UiO Untitled
 
30 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats Gunnar.
Acknowledging natural variation in reference conditions for marine soft-bottoms. WATERS, DEVOTES and MARS scientific symposium - Tools for assessing status of European aquatic ecosystems; 2015-05-06 - 2015-05-07
NIVA Untitled
 
31 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6553-8) 89 s. NIVA-rapport(6818)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
32 Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6651-1) 62 s. NIVA-rapport(6916)
NIVA Untitled
 
33 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 530. s. 29-46
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
34 Næs, Kristoffer; Walday, Mats; Christiansen, Anne Bjørkenes.
Marine pollution and water quality monitoring in Myanmar – assessment and bridging of capacity needs. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6468-5) 27 s. NIVA-rapport(6733)
NIVA Untitled
 
35 Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6558-3) 41 s. NIVA-rapport(6823)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
36 Walday, Mats Gunnar; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Are.
Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann. Oslo: Miljødirektoratet 2015 ;Volum 2015.60 s. Miljødirektoratet. Rapport(M-437)
NIVA Untitled
 
2014
37 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Jomfruland nasjonalpark. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om marine naturverdier. Oslo: Norsk institutt for vannforsknin 2014 (ISBN 978-82-577-6371-8) 36 s. NIVA-rapport(6636)
NIVA Untitled
 
38 Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord – Bentosundersøkelser 2013. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6368-8) 31 s. NIVA-rapport(6633)
NIVA Untitled
 
39 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata. : NIVA rapport 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s.
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
40 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Tallknusing av sukkertaredata. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s. NIVA-rapport(6737)
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
41 Molvær, Jarle; Walday, Mats.
Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og vannkvalitet i planlagte kanaler og bassenger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6404-3) 30 s. NIVA-rapport(6669)
NIVA Untitled
 
42 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Havforskermøtet; 2014-11-03 - 2014-11-05
HAVFORSK NIVA Untitled
 
43 Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Norling, Karl.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2013. Årsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6415-9) 42 s. NIVA-rapport(6680)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
44 Walday, Mats; Selvik, John Rune; Norli, Marit.
Overvåking av Ytre Oslofjord - tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2013. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6381-7) 76 s. NIVA-rapport(6647)
NIVA Untitled
 
2013
45 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats.
Spatial predictive modeling of reference conditions for soft sediment benthic macroinvertebrate indices in Norwegian coastal waters. GEOHAB conference; 2013-05-06 - 2013-05-10
NIVA UiO Untitled
 
46 Gundersen, Hege; Gitmark, Janne kim; Berge, John Arthur; Rinde, Eli; Staalstrøm, Andre; Walday, Mats.
Mapping the distribution of biotopes in Inner Oslo fjord. Nordic Marine Science Conference; 2013-10-28 - 2013-10-30
NIVA Untitled
 
47 Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Rygg, Brage; Walday, Mats.
What is ecological status - using spatial modeling to define reference conditions for benthic macroinvertebrate indices in coastal waters. 48th European Marine Biology Symposium (EMBS); 2013-08-19 - 2013-08-23
NIVA UiO Untitled
 
48 Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats.
Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann 2013 ;Volum 48.(3) s. 325-332
NIVA Untitled
 
2012
49 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats.
Nature Index of Norway - spatial predictive modelling of soft sediment reference conditions along the Norwegian coast. European Marine Biology Sumposium; 2012-09-03 - 2012-09-07
NIVA UiO Untitled
 
50 Kroglund, Marianne; Olsen, Marianne; Østby, Cecilie; Thorvik, Thorbjørn; van der Meeren, Gro Ingleid; Gjelsvik, Lene; Nilsen, Bente Merete; Nybakke, Karen; Newton, Alice; Anker-Nilssen, Tycho; Walday, Mats.
Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012 185 s.
HAVFORSK NILU NINA NIVA Untitled
 
    Vis neste liste