Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
2018
2 Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7007-5) 24 s. NIVA-rapport(7272)
NIVA Untitled
 
3 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
4 Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
The Combo Index – for monitoring eutrophication related problems of macroalgae in the sublittoral zone. EUTRO 2018; 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
5 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7009-9) 33 s. NIVA-rapport(7274)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
6 Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete.
Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6993-2) 84 s. NIVA-rapport(7258)
NIVA Untitled
 
7 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7018-1) 38 s. NIVA-rapport(7283)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
8 Walday, Mats Gunnar; Schaanning, Morten.
Konsekvensanalyse for marint miljø av installasjon av sjøkabel på strekningen Sandvika – Varpet i Rognsfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7040-2) 30 s. NIVA-rapport(7305)
NIVA Untitled
 
2017
9 Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar.
Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6946-8) 68 s. NIVA-rapport(7211)
NIVA Untitled
 
10 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6900-0) 21 s. NIVA-rapport(7165)
NIVA Untitled
 
11 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
12 Naustvoll, LJ; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6896-6) 102 s. NIVA-rapport(7161)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
13 Tuddenham, David Berg; Moland, Even; Cuhra, Marek; Walday, Mats Gunnar; Hop, Haakon; Herdlevær, Eirik Søyland Laskemoen; Vivås, Arild; Nymoen, Pål.
Ny forskrift setter vitenskapelige dykkere på land. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017
HAVFORSK NIVA NTNU UiT Untitled
 
14 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6904-8) 51 s. NIVA-rapport(7169)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2016
15 Borgersen, G; Walday, M.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6690-0) 28 s. NIVA-rapport(6955)
NIVA Untitled
 
16 Gundersen, Hege; Bryan, Tanya; Chen, Wenting; Moy, Frithjof Emil; Sandman, Antonia; Sundblad, Göran; Schneider, Susanne Claudia; Andersen, Jesper Harbo; Langaas, Sindre; Walday, Mats Gunnar.
Ecosystem Services in the Coastal Zone of the Nordic Countries. : Nordic Council of Ministers 2016 (ISBN 978-92-893-4747-1) 130 s.
NIVA HAVFORSK NMBU Untitled
 
17 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6726-6) 104 s. NIVA-rapport(6991)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
18 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Høgåsen, Tore; Johnsen, Torbjørn Martin; Severinsen, Gunnar; Vedal, Jens; Sørensen, Kai; Walday, Mats Gunnar.
Eutrophication status for Norwegian waters. National report for the third application of OSPARs Common Procedure. : Miljødirektoratet 2016 53 s.
NIVA UiO Untitled
 
19 Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus.
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NIVA UiO Untitled
 
20 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
21 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6746-4) 39 s. NIVA-rapport(7011)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
22 Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6727-3) 53 s. NIVA-rapport(6992)
NIVA Untitled
 
2015
23 Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten.
Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6614-6) 63 s. NIVA-rapport(6879)
NIVA Untitled
 
24 Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Walday, Mats.
Gjenvekst i tareskog – en positiv effekt av klimaendringer.. Naturen 2015 ;Volum 3. s. 134-139
NIVA Untitled
 
25 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6557-6) 25 s. NIVA-rapport(6822)
NIVA UiO Untitled
 
26 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats Gunnar.
Acknowledging natural variation in reference conditions for marine soft-bottoms. WATERS, DEVOTES and MARS scientific symposium - Tools for assessing status of European aquatic ecosystems; 2015-05-06 - 2015-05-07
NIVA Untitled
 
27 Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6553-8) 89 s. NIVA-rapport(6818)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
28 Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6651-1) 62 s. NIVA-rapport(6916)
NIVA Untitled
 
29 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 530. s. 29-46
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
30 Næs, Kristoffer; Walday, Mats; Christiansen, Anne Bjørkenes.
Marine pollution and water quality monitoring in Myanmar – assessment and bridging of capacity needs. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6468-5) 27 s. NIVA-rapport(6733)
NIVA Untitled
 
31 Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6558-3) 41 s. NIVA-rapport(6823)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
32 Walday, Mats Gunnar; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Are.
Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann. Oslo: Miljødirektoratet 2015 ;Volum 2015.60 s. Miljødirektoratet. Rapport(M-437)
NIVA Untitled
 
2014
33 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Jomfruland nasjonalpark. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om marine naturverdier. Oslo: Norsk institutt for vannforsknin 2014 (ISBN 978-82-577-6371-8) 36 s. NIVA-rapport(6636)
NIVA Untitled
 
34 Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord – Bentosundersøkelser 2013. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6368-8) 31 s. NIVA-rapport(6633)
NIVA Untitled
 
35 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata. : NIVA rapport 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s.
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
36 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Tallknusing av sukkertaredata. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s. NIVA-rapport(6737)
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
37 Molvær, Jarle; Walday, Mats.
Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og vannkvalitet i planlagte kanaler og bassenger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6404-3) 30 s. NIVA-rapport(6669)
NIVA Untitled
 
38 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Havforskermøtet; 2014-11-03 - 2014-11-05
HAVFORSK NIVA Untitled
 
39 Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Norling, Karl.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2013. Årsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6415-9) 42 s. NIVA-rapport(6680)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
40 Walday, Mats; Selvik, John Rune; Norli, Marit.
Overvåking av Ytre Oslofjord - tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2013. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6381-7) 76 s. NIVA-rapport(6647)
NIVA Untitled
 
2013
41 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats.
Spatial predictive modeling of reference conditions for soft sediment benthic macroinvertebrate indices in Norwegian coastal waters. GEOHAB conference; 2013-05-06 - 2013-05-10
NIVA UiO Untitled
 
42 Gundersen, Hege; Gitmark, Janne kim; Berge, John Arthur; Rinde, Eli; Staalstrøm, Andre; Walday, Mats.
Mapping the distribution of biotopes in Inner Oslo fjord. Nordic Marine Science Conference; 2013-10-28 - 2013-10-30
NIVA Untitled
 
43 Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Rygg, Brage; Walday, Mats.
What is ecological status - using spatial modeling to define reference conditions for benthic macroinvertebrate indices in coastal waters. 48th European Marine Biology Symposium (EMBS); 2013-08-19 - 2013-08-23
NIVA UiO Untitled
 
44 Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats.
Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann 2013 ;Volum 48.(3) s. 325-332
NIVA Untitled
 
2012
45 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats.
Nature Index of Norway - spatial predictive modelling of soft sediment reference conditions along the Norwegian coast. European Marine Biology Sumposium; 2012-09-03 - 2012-09-07
NIVA UiO Untitled
 
46 Kroglund, Marianne; Olsen, Marianne; Østby, Cecilie; Thorvik, Thorbjørn; van der Meeren, Gro Ingleid; Gjelsvik, Lene; Nilsen, Bente Merete; Nybakke, Karen; Newton, Alice; Anker-Nilssen, Tycho; Walday, Mats.
Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012 185 s.
HAVFORSK NIFES NILU NINA NIVA Untitled
 
47 Norderhaug, Kjell Magnus; Aure, Jan; Bjerkeng, Birger; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Gitmark, Janne kim; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, J.; Moy, Frithjof Emil; Omli, Lena; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Sørensen, Kai; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats.
The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem?. The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS).; 2012-09-03 - 2012-09-07
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
48 Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats.
How does soft sediment macroinfauna vary with environmental conditions – modelling reference conditions along the Norwegian coast. MAREANO conference; 2012-10-17 - 2012-10-18
NIVA Untitled
 
49 Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats.
How does soft sediment macroinfauna vary with environmental conditions – modelling reference conditions along the Norwegian coast. The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS); 2012-09-03
NIVA Untitled
 
2011
50 Berge, John A; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Borgersen, Gunhild; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne K.; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Gundersen, Hege; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Knutsen, Halvor; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben Moland; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats.
Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010. Oslo: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 2011 (ISBN 978-82-577-5916-2) 137 s. NIVA-rapport(6181)
HAVFORSK NIVA UIA UiO Untitled
 
    Vis neste liste