Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 169 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari.
Can sea urchin grazing of kelp forests in the arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills?. Polar Biology 2019 ;Volum 42.(3) s. 557-567
HAVFORSK NIVA NPI Untitled
 
2 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 s.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
3 Bekkby, Trine.
Marin kartlegging – fra håndbok 19 til NiN-basert Kartlegging. Miljøfagkonferansen; 2019-03-21 - 2019-03-21
NIVA Untitled
 
4 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn.
Presenting the model framework for assessing the recovery potential for different habitats and ecosystem service restoration success and the plan for a webinar on new restoration methods and best practices (MERCES WP 5).. MERCES - Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas 3rd Annual General Meeting; 2019-05-21 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
5 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
6 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari.
Sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic and the impact on the recovery of rocky shore communities after oil spills. 12th International Temperate Reefs Symposium (ITRS); 2019-01-06 - 2019-01-11
HAVFORSK NIVA NPI Untitled
 
7 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C.
The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
8 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
9 Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli.
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7155-3) 163 s. NIVA-rapport(7420)
NINA NIVA SSB Untitled
 
10 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
NIVA Untitled
 
11 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.. Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
12 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge. Havforskermøtet 2019; 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
13 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(5) s. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
14 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance.. GeoHab; 2019-05-13 - 2019-05-17
HAVFORSK NGU NIVA UiO Untitled
 
15 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege.
Kelp forest restoration – Nudging a phase shift on a sea urchin barren. International Blue Carbon Scientific Working Group; 2019-09-09 - 2019-09-13
NIVA Untitled
 
16 Gerovasileiou, Vasilis; Smit, Christopher J; Sevastou, Katerina; Papadopoulou, Nadia; Dailianis, Thanos; Bekkby, Trine; et, al.
Habitat mapping in the European Seas - is it fit for purpose in the marine restoration agenda?. Marine Policy 2019 ;Volum 106. s. -
NIVA Untitled
 
17 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine.
GIS mapping of soft bottom benthos. NYKOS synthesis and best available practices workshop; 2019-03-12 - 2019-03-14
NIVA Untitled
 
18 Harman, Christopher; Bekkby, Trine; Calabrese, Sara; Trannum, Hilde; Oug, Eivind; Hagen, Anders G; Green, Norman; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene.
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters. I: World Seas: An Environmental Evaluation Volume I: Europe, The Americas and West Africa. Elsevier 2019 ISBN 978-0-12-805068-2. s. 69-84
NIVA Untitled
 
19 Rinde, Eli; Peña, Viviana; LeGall, Lene; Angles d'Auriac, Marc; Hall-Spencer, Jason M.; Robert S, Steneck; Gitmark, Janne Kim; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fredriksen, Stein; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C.
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
20 Thornton, Hazel; McOwen, Chris; Bekkby, Trine; Scrimgeour, Rachael; McDermott-Long, O; Brooks, H; Coll, Martha; Horn, S.
MERCES WP 5 – how are we translating data from 130+ restoration sites to inform policy-makers and practitioners?. MERCES - Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas 3rd Annual General Meeting; 2019-05-21 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
2018
21 Bekkby, Trine.
Kelp forests – the big picture. The Japan Norway Society Business Benkyoukai (Aquaculture Seminar),; 2018-03-06 - 2018-03-06
NIVA Untitled
 
22 Bekkby, Trine.
Marin kartlegging – fra håndbok 19 til NiN-basert kartlegging. Miljøfagkonferansen; 2018-10-18
NIVA Untitled
 
23 Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal: Årsrapport 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 25 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
24 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann.
Presentasjon av NIVAs arbeidspakker på Pilotprosjektet – Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Pilot Møre arbeidsmøte; 2018-01-15
NIVA Untitled
 
25 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
THE POTENTIAL FOR KELP (Saccharina latissima) CULTIVATION IN NORWAY. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
26 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Tiller, Rachel.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark. Forum for Biomarine Næringer; 2018-05-24 - 2018-05-25
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
27 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Tiller, Rachel; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Algesmeinar på Frøya; 2018-08-21
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
28 Chapman, Annelise; Rotevatn, OM; Bergø, E; Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Kvalsund, Roger; Gilstad, Mona.
Søknadsassistent - Informasjon om, og praktisk støtte til søknad om dyrkingskonsesjon for tang og tare (makroalger)..
NIVA Untitled
 
29 Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli.
Alterations between sugar kelp and turf/filamentous algae in Norway, regime shifts or flips back and forth between different opportunistic seaweed species?. 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems (EUTRO 2018); 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
30 Dailianis, Thanos; Smith, Christopher J.; Papadopoulou, Nadia; Gerovasileiou, Vasilis; Sevastou, Katerina; Bekkby, Trine; Bilan, Meri; Billett, David; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Danovaro, Roberto; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Grehan, Anthony; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; McOwen, Chris J.; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Pham, Christopher K.; Scrimgeour, Rachael.
Human activities and resultant pressures on key European marine habitats: An analysis of mapped resources. Marine Policy 2018 ;Volum 98. s. 1-10
NIVA Untitled
 
31 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilot Project for Mapping Marine Nature Types within the NiN Framework, Coastal Norway. GEOHAB Conference; 2018-05-07 - 2018-05-11
HAVFORSK NIVA Untitled
 
32 Gambi, C; Donovaro, Roberto; Papadopoulou, Nadia; Grehan, Anthony; Boström, Christoffer; van de Koppel, J; Garrabou, Joaquim; Fraschetti, Simonetta; Morato, Telmo; Sweetman, Andrew; McOwen, Chris; Bekkby, Trine; et al, ..
MERCES: Marine Ecosystem Restoration In Changing European Seas (H2020 Project). SER Europe Conference 2018 - Restoration in the era of climate change; 2018-09-09 - 2018-09-13
NIVA Untitled
 
33 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
34 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Oug, Eivind.
Marint gruntvann. Lanseringsseminar for Norsk rødliste for naturtyper; 2018-11-21
HAVFORSK NIVA Untitled
 
35 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Gulliksen, Bjørn.
Svalbard - marint. Norsk rødliste for naturtyper 2018.. Trondheim: Artsdatabanken 2018
NIVA UiT Untitled
 
36 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli.
Marin gruntvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Trondheim: Artsdatabanken 2018
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
37 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C.
Large-scale changes in coastal ecosystems in Northern Norway. BlueTrans workshop; 2018-11-05 - 2018-11-07
NIVA Untitled
 
38 Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Gilstad, Mona; Chapman, Annelise; Christie, Hartvig C.
Taredyrking - mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7000-6) 37 s. NIVA-rapport(7265)
NIVA Untitled
 
39 Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Hovden, Torunn Slettemark.
Researchers use drones to photograph seaweeds: The tidal zone from a bird’s-eye view. sciencenorway.no [Internett] 2018-11-14
NIVA Untitled
 
40 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Bekkby, Trine; Olsen, Yngvar; Fieler, Reinhold; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege.
Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer. HAVBRUK2018 Conference; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NIVA NTNU Untitled
 
41 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Bekkby, Trine; Olsen, Yngvar; Fieler, Reinhold; Gundersen, Hege; Alver, Morten; Christie, Hartvig C.
Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. World Aquaculture Society Conference - AQUA2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NIVA NTNU Untitled
 
42 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine.
KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society?. RCN MARINFORSK conferance; 2018-10-24 - 2018-10-25
NIVA Untitled
 
43 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine.
Seaweed farming – good or bad news to the coast and society?. Arendalsuka "Bærekraftig vekst i de blå skogene"; 2018-08-16 - 2018-08-16
NIVA Untitled
 
44 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine.
Seaweed farming – good or bad news to the coast and society?. RCN Marinforsk; 2018-10-24 - 2018-10-24
NIVA Untitled
 
45 Rinde, Eli; Angles d'Auriac, Marc; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Grefsrud, Ellen Sofie; Hall-Spencer, Jason M.; Husa, Vivian; Le Gall, L; Peña, Viviana; Steneck, Robert S..
Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae. VI International Rhodolith Workshop; 2018-06-25 - 2018-06-26
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
2017
46 Bekkby, Trine.
Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk – pilotprosjekt Søre Sunnmøre. Nasjonal plankonferanse; 2017-11-14 - 2017-11-15
NIVA Untitled
 
47 Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M.
Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond. Oslo: NIVA 2017 (ISBN 978-82-577-6872-0) 26 s. NIVA-rapport(7137)
HAVFORSK NIVA UNIS Untitled
 
48 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6869-0) 32 s. NIVA-rapport(7134)
NIVA Untitled
 
49 Bekkby, Trine; et, al (37 medforfattere); Christie, Hartvig C; Rinde, Eli.
State of the knowledge on European marine habitat mapping and degraded habitats. : MERCES 2017 137 s.
NIVA Untitled
 
50 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste