Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild.
Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7384-7) 37 s. NIVA-rapport(7648)
NIVA Untitled
 
2 Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild.
Bruk av eDNA til sporing av blått karbon i sjøsedimenter. TEKNA konferanse «DNA i vannmiljøet»; 2021-06-03
NIVA Untitled
 
3 Christie, Hartvig C; Hancke, Kasper.
Kelp products could surround us in the future - but how sustainable will the industry be?. ScienceNordic 2021
NIVA Untitled
 
4 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Borgersen, Gunhild; Kvile, Kristina Øie; Krause-Jensen, Dorte; Boström, Christoffer; Bekkby, Trine; d'Auriac, Marc Anglès; Ruus, Anders; Thormar, Jonas; Asdal, Kaya; Hancke, Kasper.
Blue Carbon – climate adaptation, CO2 uptake and sequestration of carbon in Nordic blue forests. Results from the Nordic Blue Carbon Project.. : Nordic Council of Ministers 2021 (ISBN 978-92-893-6861-2) 139 s. TemaNord(541)
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
5 Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Nilsen, Frank.
Blå skog – hvordan skape bærekraftig verdi?. Mentaltrener Frank Nilsen podcast [Radio] 2021-08-17
NIVA Untitled
 
6 Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig.
Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science 2021 ;Volum 8. s. -
NIVA Untitled
 
7 Hancke, Kasper.
SeaBee – A drone infrastructure for coastal research.. CIIMAR seminar series; 2021-01-20
NIVA Untitled
 
8 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig C.
Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram. : Norsk institutt for vannforskning 2021 36 s. NIVA-rapport(7589)
HAVFORSK NIVA OCEAN NTNU Untitled
 
9 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; d'Auriac, Marc Anglès; Kvile, Kristina Øie; Bekkby, Trine; Krause-Jensen, Dorte; Boström, Christoffer; Frigstad, Helene.
Nordic blue forest carbon budget. ASLO Aquatic Science Meeting 24.06.2021; 2021-06-24 - 2021-06-24
NIVA Untitled
 
10 Skjellum, Solrun Figenschau; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Sander, Gunnar.
Blå skog - hva nå?. Kontaktmøte med Miljødirektoratet; 2021-06-07 - 2021-06-07
NIVA Untitled
 
11 Walday, Mats Gunnar; Rinde, Eli; Andersen, Guri Sogn; Hancke, Kasper; Moy, Siri Røang.
Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7378-6) 45 s. NIVA-rapport(7642)
NIVA Untitled
 
2020
12 Amundsen, Bård; Hancke, Kasper.
Droner kartlegger nå hele kysten av Norge. Forskning.no.. [Internett] 2020-06-27
NIVA Untitled
 
13 Amundsen, Bård; Hancke, Kasper.
Drones to map the entire coast of Norway. ScienceNorway.no.. [Internett] 2020-07-05
NIVA Untitled
 
14 Boldreel, Emma H.
Benthic degradation dynamics of deposits from two kelp species: Sugar kelp (Saccharina latissima) & winged kelp (Alaria esculenta).. Denmark: University of Southern Denmark 2020 100 s.
NIVA Untitled
 
15 Borges, Débora; Hancke, Kasper.
Technology development for drone-based coastal observations.. EEA Grant Commission Funds for Bilateral Relations; 2020-10-14
NIVA Untitled
 
16 Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Hancke, Kasper.
Deposition of detritus from near- and off-shore kelp farm as a contribution to CO2 sequestration. Ocean Sciences meeting; 2020-02-16 - 2020-02-20
OCEAN NIVA Untitled
 
17 Bye, Hilde-Gunn; Hancke, Kasper.
Forskning på havet, og det som er i havet, er kjempeviktig for at vi skal kunne utvikle oss fremover.. [Internett] 2020-02-25
NIVA Untitled
 
18 Christie, Hartvig C; Hancke, Kasper.
Taredyrking er i ferd med å bli stor industri. Er vi forberedt?. Aftenposten Viten 2020
NIVA Untitled
 
19 Farstad, Therese; Hancke, Kasper.
Nytt Norsk vegkart for forskingsinfrastruktur.. [Internett] 2020-04-27
NIVA Untitled
 
20 Frantzen, Jan; Hancke, Kasper.
Slik er fremtidens miljøovervåkning – med droner. UASNorway.no.. [Internett] 2020-07-17
NIVA Untitled
 
21 GRID-Arendal, GRID-Arendal; Hancke, Kasper.
SeaBee drone research project launched with grant from Research Council of Norway.. EurekAlert [Internett] 2020-06-22
NIVA Untitled
 
22 GRID-Arendal, GRID-Arendal; Hancke, Kasper.
SeaBee drone research project takes off in Norway, launches drone giveaway contest.. [Internett] 2020-06-22
NIVA Untitled
 
23 Grünfeld, Lars Andreas Holm.
Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig tareskog. Sammenlikning av faunasamfunn mellom dyrket butare (Alaria esculenta) og naturlig tareskog. Universitetet i Oslo 2020
NIVA UiO Untitled
 
24 Hagen, AJ; Hancke, Kasper.
Drone infrastructure, sensors and establishing operational nodes, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA - Technology development for drone-based coastal observations.. CIIMAR seminar; 2020-10-22
NIVA Untitled
 
25 Hancke, Kasper.
Kan tare bremse oppvarmingen?. Energi og klima 2020
NIVA Untitled
 
26 Hancke, Kasper.
SeaBee: a drone infrastructure for coastal research, mapping and monitoring, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA - Technology development for drone-based coastal observations.. CIIMAR seminar; 2020-10-21
NIVA Untitled
 
27 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; d'Auriac, Marc Anglès; Ruus, Anders; Andersen, Guri Sogn; Frigstad, Helene.
The Nordic Blue Carbon Project: Updates on the marine carbon cycle and estimates of an overall budget for carbon capture, export and storage in Nordic blue forests. Nordisk Ministerråd workshop; 2020-10-27 - 2020-10-27
NIVA UiO Untitled
 
28 Kvile, Kjersti; Hancke, Kasper.
Nytt nasjonalt senter: I år skal de kjøpe inn droner og sensorer for 18 millioner. Tekfisk.no.. [Internett] 2020-07-24
NIVA Untitled
 
29 Lansbergen, Romy A..
Fate and Release of Dissolved Organic Carbon from Kelp. Denmark: Technical University of Denmark 2020 100 s.
NIVA Untitled
 
30 Lund-Hansen, Lars Chresten; Hawes, Ian; Hancke, Kasper; Salmansen, Nicole; Nielsen, Johanne Raakjær; Balslev, Laura; Sorrell, Brian K.
Effects of increased irradiance on biomass, photobiology, nutritional quality, and pigment composition of Arctic sea ice algae. Marine Ecology Progress Series 2020 ;Volum 648. s. 95-110
NIVA Untitled
 
31 NFR, NFR; Hancke, Kasper.
Nytt Norsk vegkart for forskingsinfrastruktur. SeaBee: En pionér for dronebaserte servicetjenester langs kysten.
NIVA Untitled
 
32 Poulsen, Robert Nøddebo; Hancke, Kasper.
Practical experience from drone mission for coastal mapping, CIIMAR-NIVA webinar for EEA project UAV4SEA - Technology development for drone-based coastal observations.. CIIMAR seminar; 2020-10-22
NIVA Untitled
 
33 Regjeringen, Regjeringen; Hancke, Kasper.
380 millioner til havforskning..
NIVA Untitled
 
34 Simmons, Henry; Hancke, Kasper.
Using drones to accuratel map life under water.. Using drones to accuratel map life under water. 2020
NIVA Untitled
 
35 Skjelvik, Sondre; Hancke, Kasper.
Fiskeriministeren kom til Bodø for å fly drone og dele ut 8 millioner kroner.. [Internett] 2020-02-25
NIVA Untitled
 
36 Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Handå, Aleksander.
Offshore kelp cultivation in Norway: a Seaweed CDR project. REV-Ocean international seaweed farming workshop; 2020-11-16 - 2020-11-16
OCEAN NIVA Untitled
 
37 Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm.
Miljøeffekter ved dyrking av sukkertare (Saccharina latissima) Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat. Universitetet i Oslo 2020 97 s.
NIVA UiO Untitled
 
38 Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper.
Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7288-8) 47 s. NIVA-rapport(7553)
NIVA Untitled
 
2019
39 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
40 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Hancke, Kasper.
Flying start for SeaBee.. [Internett] 2019-09-10
NIVA Untitled
 
41 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
42 Evankow, Ann; Christie, Hartvig C; Hancke, Kasper; Brysting, Anne K; Junge, Claudia; Fredriksen, Stein; Thaulow, Jens.
Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast. Conservation Genetics 2019 ;Volum 20.(3) s. 615-628
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
43 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Lutz, Steven; Thormar, Jonas; Boström, Christoffer; Krause-Jensen, Dorte.
Policy brief on Nordic Blue Carbon.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
44 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Frigstad, Helene; Hancke, Kasper; Rinde, Eli.
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries. Final workshop for the Nordic Blue Carbon project; 2019-05-21 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
45 Hancke, Kasper.
Flying drones - a hawk-eyed assessment of the coastal zone. BlueConnect workshop on challenges and opportunities for kelp forest management in South Africa.. BlueConnect workshop; 2019-11-20
NIVA Untitled
 
46 Hancke, Kasper.
Flyvende droner – et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning. On «Morgendagens miljøovervåkning av kyst og hav - Bruk av ny teknologi og folkeforskning» at Arendalsuka.. Arendalsuka; 2019-08-14
NIVA Untitled
 
47 Hancke, Kasper.
Forskarar trur på eksplosiv vekst i tareoppdrett. vestlandsnytt.no [Avis] 2019-04-09
NIVA Untitled
 
48 Hancke, Kasper.
Morgendagens miljøovervåkning og blått karbon.. Seksjonsseminar for Kunnskap og globalseksjonen, Klima og miljødepartementet; 2019-11-11
NIVA Untitled
 
49 Hancke, Kasper.
NIVA har tru på taren. sunnhordland.no [Avis] 2019-04-15
NIVA Untitled
 
50 Hancke, Kasper.
NIVA har tru på taren. sunnhordland.no [Avis] 2019-04-24
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste