Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten.
Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21.
UiO Untitled
 
2 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth.
Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2021 ;Volum 38.(1) s. 32-36
UiO Untitled
 
2020
3 Grasdalen, Ann Beate; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
De viktige samtalene om livets slutt må tas på forhånd. Helsefagarbeideren [Fagblad] 2020-09-15
UiO Untitled
 
4 Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hellesø, Ragnhild.
Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no 2020
UiO Untitled
 
5 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler. Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler; 2020-01-30
UiO Untitled
 
6 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler. Nasjonal nettverkdsdag; 2020-01-30
UiO Untitled
 
7 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nettside: Forhåndssamtaler.
UiO Untitled
 
8 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
UiO Untitled
 
9 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - muligheter og utfordringer. Fagdag i forhåndssamtaler; 2020-11-26 - 2020-11-26
UiO Untitled
 
10 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
UiO Untitled
 
11 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt. Fagdag Eidsvoll; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
12 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Relasjonell autonomi. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2020-11-16 - 2020-11-17
UiO Untitled
 
13 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Å leve hele livet i siste del av livet - en umulighet?. Nettverkskonferanse USHT Innlandet; 2020-11-24 - 2020-11-25
UiO Untitled
 
14 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Heggestad, Anne Kari Tolo.
Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien 2020
UiO Untitled
 
15 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiB UiO Untitled
 
16 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiO UiB Untitled
 
17 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2020 ;Volum 37.(2) s. 5-9
UiO Untitled
 
18 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
"Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen 2020
UiO Untitled
 
19 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth.
Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing 2020 ;Volum 77.(2) s. 879-888
UiO Untitled
 
2019
20 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. forskning.no [Internett] 2019-11-04
UiO Untitled
 
21 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler. Aldringskonferansen; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
22 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Etikk ved livets slutt. Møte med Avd. helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiO Untitled
 
23 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?. Verdiseminar, Tåsen alderspsykiatriske avdeling; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiO Untitled
 
24 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler. Ressurssykepleiernettverket i palliasjon i Asker; 2019-10-08 - 2019-10-08
UiO Untitled
 
25 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens preferanser. Fagdag HLR-instruktører; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiO Untitled
 
26 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer. Fagseminar pleiere Tysvær kommune; 2019-11-01 - 2019-11-01
UiO Untitled
 
27 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer. Fagseminar leger Tysvær kommune; 2019-10-31 - 2019-10-31
UiO Untitled
 
28 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - hvordan gjøre det?. Fagdag; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO Untitled
 
29 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?. Lindrende fagdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
UiO Untitled
 
30 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?. Etikk-konferanse; 2019-02-18 - 2019-02-18
UiO Untitled
 
31 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiO Untitled
 
32 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem. 8. kongressen i geriatri; 2019-04-08 - 2019-04-08
UiO Untitled
 
33 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem - erfaringer fra et forskningsprosjekt. Høstseminar for kliniske etikk komiteer; 2019-11-14 - 2019-11-14
UiO Untitled
 
34 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
My dissertation for PhD - a summary. PhD - public defence; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiO Untitled
 
35 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler. Fadag KEKK Sykehjemsetaten; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
36 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes. Prøveforelesning PhD-disputas; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiO Untitled
 
37 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem. 8. kongressen i geriatri; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiO Untitled
 
38 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Should patients with cognitive impairment be involved in advance care planning?. European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH); 2019-08-08 - 2019-08-08
UiO Untitled
 
39 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Status for prosjektet og mulig nye prosjekter på SME. Nettverksdag; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiO Untitled
 
40 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging 2019 ;Volum 14. s. 997-1005
UiO Untitled
 
41 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem. Møte i helse- og omsorgsdepartementet; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
42 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?. Møte med dekanatet; 2019-09-12 - 2019-09-12
UiO Untitled
 
43 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling 2019 ;Volum 102. s. 2183-2191
UiO Untitled
 
2018
44 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler. Forhåndssamtale i sykehjem; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
45 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - AGS. Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser; 2018-01-17 - 2018-01-17
UiO Untitled
 
46 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem - hva med pasienten, egentlig?. Helsam seminar 2018; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
47 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics 2018 ;Volum 18.(1)
UiO Untitled
 
48 Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.. Senter for medisinsk etikk, UiO 2018
UiO Untitled
 
2017
49 Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
50 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
    Vis neste liste