Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2017
1 Grepperud, Gunnar; Lie, Ivar.
Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2017 77 s.
UiT Untitled
 
2016
2 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar.
Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2016 94 s.
UiT Untitled
 
3 Riseth, Jan Åge; Lie, Ivar.
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 182-207
NORCE Untitled
 
2015
4 Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). Tromsø: Norut Northern Research Institute 2015 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
NORCE Untitled
 
2014
5 Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar.
Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6) s. 26-31
NORCE Untitled
 
6 Lie, Ivar; Aure, Marit.
Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.. Alta: Northern Research Institute Alta 2014 (ISBN 978-82-7571-245-3) 75 s.
NORCE Untitled
 
7 Lie, Ivar; Karlstad, Stig Halgeir.
Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene.. Alta: Northern Research Institute Alta 2014 (ISBN 978-82-7571-246-0) 49 s.
NORCE Untitled
 
8 Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). Tromsø: Norut 2014 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
HINN NORCE UiT Untitled
 
2013
9 Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar.
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. Alta: Norut Alta 2013 (ISBN 978-82-7571-232-3) 198 s.
NORCE Untitled
 
2012
10 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul.
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-214-9) ;Volum 2012.197 s. Norut Alta Rapport(2)
NORCE UiT Untitled
 
11 Lie, Ivar.
Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-224-8) ;Volum 2012.40 s. Norut Alta Rapport(12)
NORCE Untitled
 
12 Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre.
Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. Tromsø: Norut 2012 104 s.
NORCE Untitled
 
13 Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth.
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. Tromsø: Norut Tromsø 2012 (ISBN 978-82-7492-265-5) ;Volum 2012.52 s. Rapport - NORUT samfunnsforskning(13)
NORCE Untitled
 
2011
14 Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig Halgeir; Lie, Ivar.
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord. Alta: Norut Alta 2011 (ISBN 978-82-7571-211-8) ;Volum 2011.65 s. Norut Alta Rapport(6)
NORCE Untitled
 
15 Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge Berg; Lie, Ivar.
Konjunkturbarometer Hammerfest Vår 2011. Alta: Norut Alta 2011 (ISBN 978-82-7571-208-8) ;Volum 2011.135 s. Norut Alta Rapport(3)
NORCE Untitled
 
16 Nilssen, Inge Berg; Lie, Ivar.
Tromskommunene – indikatorer for omstillingsutfordringer 2011. Alta: Norut Alta 2011 (ISBN 978-82-7571-212-5) ;Volum 2011.128 s. Norut Alta Rapport(7)
NORCE Untitled
 
2010
17 Nilssen, Inge Berg; Vik, Lars Harald; Flatberg, Truls; Lie, Ivar.
Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning. Alta: Norut Alta 2010 (ISBN 978-82-7571-190-6) ;Volum 2010.54 s. Norut Alta Rapport(01)
SINTEF NORCE UiT Untitled
 
2009
18 Holst, Bernt; Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge.
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?. 15th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research; 2009-01-26 - 2009-01-29
NORCE UiT Untitled
 
19 Holst, Bernt; Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge.
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?. Rangifer Report 2009 (13) s. 41-42
NORCE UiT Untitled
 
2008
20 Lie, Ivar; Riseth, Jan Åge; Holst, Bernt.
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.. Alta: . Norut Alta. Rapport 2008:8 2008
NORCE UiT Untitled
 
2002
21 Eikeland, Sveinung; Johansson, Staffan; Lie, Ivar.
Aktivitetssone på Nordkalotten?. Alta/Luleå: Norsk institutt for by - og regionforskning/Luleå Tekniska Universitet 2002
UiT Untitled
 
1999
22 Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar.
Pluriactivity in Rural Norway. Journal of Rural Studies 1999
NORCE UiT Untitled
 
1997
23 Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung.
Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 1997 50 s.
NORCE UiT Untitled