Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2020
1 Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Buenaventura, Nina Tuscano; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Håll, Johnny Peter; Lusher, Amy.
Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7216‐1) 33 s. NIVA-rapport(7481)
NIVA UiO Untitled
 
2 Lund, Espen; Håll, Johnny Peter.
Overvåkning av fisk i Glomma ved Borregaard 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7200-0) 18 s. NIVA-rapport(7465)
NIVA Untitled
 
3 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7218-5) 8 s. NIVA-rapport(7483)
NIVA Untitled
 
4 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7226-0) 95 s. NIVA-rapport(7491)
NIVA Untitled
 
2019
5 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Carlsson, Pernilla Marianne; Bryntesen, Tina; Håll, Johnny Peter; Kemp, Joanna Lynn.
Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7106-5) 31 s. NIVA-rapport(7371)
NIVA Untitled
 
6 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7135-5) 119 s. NIVA-rapport(7400)
NINA NIVA Untitled
 
7 Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7114-0) 105 s. NIVA-rapport(7379)
NINA NIVA Untitled
 
8 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
9 Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger.
Overvåking av Næra med tilløpsbekker og Sør-Mesna. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7162-1) 31 s. NIVA-rapport(7427)
NIVA Untitled
 
10 Lindholm, Markus; Håll, Johnny Peter.
Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7122-5) 19 s. NIVA-rapport(7387)
NIVA Untitled
 
11 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle.
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7133-1) 36 s. NIVA-rapport(7398)
NINA NIVA Untitled
 
12 Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete.
Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports 2019 ;Volum 9. s. -
NIVA NMBU Untitled
 
13 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7099-0) 8 s. NIVA-rapport(7364)
NIVA Untitled
 
14 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978‐82‐577‐7108-9) 139 s. NIVA-rapport(7373)
NIVA Untitled
 
15 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens.
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7127-0) 36 s. NIVA-rapport(7392)
NIVA Untitled
 
2018
16 Hobæk, Anders; Haraldstad, Tormod; Håll, Johnny Peter.
Utvidelse av Fv. 564 Ulsetstemma-Slettestølsvegen. Forundersøkelser av økologisk tilstand i vassdrag. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7066-2) 29 s. NIVA-rapport(7331)
NIVA Untitled
 
17 Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens; Værøy, Nina.
Tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6995-6) 43 s. NIVA-rapport(7260)
NIVA Untitled
 
18 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017. Oslo: NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7004-4) 86 s. NIVA-rapport(7269)
NINA NIVA Untitled
 
19 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn.
Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017.. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7010-5) 73 s. NIVA-rapport(7275)
NIVA Untitled
 
2017
20 Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom.
Coupling dissolved organic carbon, CO2 and productivity in boreal lakes. Freshwater Biology 2017 ;Volum 62.(5) s. 945-953
UiO Untitled
 
2012
21 Håll, Johnny Peter.
Linking light and productivity in lakes to zooplankton biodiversity and biomass. CEES Annual Student Conference 2012; 2012-10-22 - 2012-10-23
UiO Untitled