Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 132 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Grødem, Anne Skevik.
Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet 2020
ISF Untitled
 
2 Grødem, Anne Skevik.
Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-686-3) 73 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:11)
ISF Untitled
 
3 Grødem, Anne Skevik.
Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?. Forskningskonferansen 2020; 2020-10-30 - 2020-10-30
ISF Untitled
 
4 Grødem, Anne Skevik.
Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere?. Digitalt julebord 2020; 2020-12-15 - 2020-12-15
ISF Untitled
 
5 Grødem, Anne Skevik.
Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet?. FOSA-seminar; 2020-08-27 - 2020-08-28
ISF Untitled
 
6 Grødem, Anne Skevik.
Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak?. Digitalt miniseminar; 2020-06-05 - 2020-06-05
ISF Untitled
 
7 Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon M.
How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society 2020 s. 1-18
FAFO ISF Untitled
 
2019
8 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
9 Grødem, Anne Skevik.
Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet. Frokostseminar for fagpressen; 2019-03-20
ISF Untitled
 
10 Grødem, Anne Skevik.
Familier og barn. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 160-175
ISF Untitled
 
11 Grødem, Anne Skevik.
Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?. Lanseringsseminar, PensjonsLAB; 2019-03-14
ISF Untitled
 
12 Grødem, Anne Skevik.
Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(4) s. 282-297
ISF Untitled
 
13 Grødem, Anne Skevik.
Hvordan få flere i arbeid i Norge?. Agenda akademi; 2019-01-27 - 2019-01-27
ISF Untitled
 
14 Grødem, Anne Skevik.
Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?. Fafo frokost; 2019-01-31
ISF Untitled
 
15 Grødem, Anne Skevik.
Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering. Lønnskonferansen 2019; 2019-04-05
ISF Untitled
 
16 Grødem, Anne Skevik.
Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-639-9) 83 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:13)
ISF Untitled
 
17 Grødem, Anne Skevik.
Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?. 14th Conference of the European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23
ISF Untitled
 
18 Grødem, Anne Skevik.
Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer. Trygdeforskningsseminaret 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
ISF Untitled
 
19 Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon Mathias.
The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics 2019 ;Volum 47.(4) s. 561-577
FAFO ISF Untitled
 
20 Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge.
Kommunal inntektssikring. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 251-268
OSLOMET ISF Untitled
 
21 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
22 Hagelund, Anniken; Grødem, Anne Skevik.
When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy 2019 ;Volum 38.(3) s. 373-388
ISF UiO Untitled
 
23 Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli; Wagner, Ines.
Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. : Institutt for samfunnsforskning 2019 117 s.
ISF UiO Untitled
 
24 Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines.
Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-640-5) 132 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:14)
ISF Untitled
 
2018
25 Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives). Seminar: Sustainable Migration in Europe; 2018-12-13
ISF Untitled
 
26 Grødem, Anne Skevik.
Den islandske modellen - bør Norge følge etter?. Equal Pay Day frokostseminar; 2018-10-19
ISF Untitled
 
27 Grødem, Anne Skevik.
Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene.. Avslutningskonferanse, EVAPEN; 2018-05-24 - 2018-05-24
ISF Untitled
 
28 Grødem, Anne Skevik.
Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering. Likestilling på 1-2-3; 2018-03-07 - 2018-03-07
ISF Untitled
 
29 Grødem, Anne Skevik.
Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise. Avdelingsseminar; 2018-06-12 - 2018-06-12
ISF Untitled
 
30 Grødem, Anne Skevik.
Hvordan få flere i arbeid i Norge?. Agenda-akademiet; 2018-10-28
ISF Untitled
 
31 Grødem, Anne Skevik.
Likelønn - har Island svaret?. Seminar under Arendalsuka; 2018-08-15
ISF Untitled
 
32 Grødem, Anne Skevik.
Likelønnsstandarden på Island. Møte; 2018-09-25
ISF Untitled
 
33 Grødem, Anne Skevik.
Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling". Like(lønns)lunch; 2018-10-24
ISF Untitled
 
34 Grødem, Anne Skevik.
Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen. Pensjonsseminar; 2018-08-21
ISF Untitled
 
35 Grødem, Anne Skevik.
Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen.. Pensjonsforum; 2018-06-08 - 2018-06-08
ISF Untitled
 
36 Grødem, Anne Skevik.
Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018.. LOs pensjonsseminar; 2018-08-21 - 2018-08-21
ISF Untitled
 
37 Grødem, Anne Skevik.
Researching Norwegian and Nordic family and child policies. Sino-Norwegian Symposium on Research within the Social Sciences, Humanities and Law in relation to the Sustainable Development Agenda.; 2018-10-15
ISF Untitled
 
38 Grødem, Anne Skevik.
Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden. UDs aspirantkurs; 2018-10-02
ISF Untitled
 
39 Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias; Trampusch, Christine.
Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research 2018 ;Volum 24.(1) s. 9-23
FAFO ISF UiO Untitled
 
40 Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon Mathias.
Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women. Trygdeforskningsseminaret 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
ISF FAFO Untitled
 
41 Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon Mathias.
Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy 2018 s. 1-17
FAFO ISF Untitled
 
42 Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon Mathias.
Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall. I: Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. : Norges forskningsråd 2018 s. 3-20
FAFO ISF Untitled
 
43 Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik; Sørensen, Ole Beier.
Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research 2018 ;Volum 24.(1) s. 109-122
FAFO ISF Untitled
 
44 Wagner, Ines; Grødem, Anne Skevik.
Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-604-7) 49 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:10)
ISF Untitled
 
2017
45 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I: Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-424005. s. 362-381
ISF UiO Untitled
 
46 Grødem, Anne Skevik.
ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the 2013 EU Recommendation on “Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage”. Norway 2017.. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 2017 17 s.
ISF Untitled
 
47 Grødem, Anne Skevik.
Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?. VAM-programmets frokostseminar; 2017-10-18
ISF Untitled
 
48 Grødem, Anne Skevik.
Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy 2017 ;Volum 27.(1) s. 77-89
ISF Untitled
 
49 Grødem, Anne Skevik.
Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?. I: Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017 ISBN 978-82-8286-317-9. s. 184-200
ISF Untitled
 
50 Grødem, Anne Skevik.
Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit.. Flerkulturelt biblioteksmøte; 2017-10-27
ISF Untitled
 
    Vis neste liste