Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2019
1 Aminot, Yann; Sayfritz, Stephen J.; Thomas, Kevin V; Godinho, Lia; Botteon, Elena; Ferrari, Federico; Boti, Vasiliki; Albanis, Triantafyllos; Köck-Schulmeyer, Marianne; Diaz-Cruz, M Silvia; Farré, Marinella; Barceló, Damia; Marqués, Antonio; Readman, James W..
Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas. Environmental Pollution (1987) 2019 ;Volum 252.(Part B) s. 1301-1310
NIVA Untitled
 
2 Sayfritz, Stephen John.
Digitalisert overvåking av vannkvalitet i distribusjonsnettet for drikkevann i Kristiansand - Forprosjekt. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7143-0) 16 s. NIVA-rapport(7408)
NIVA Untitled
 
3 Sayfritz, Stephen John; Schøyen, Merete; Hindar, Atle.
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7067-9) 29 s. NIVA-rapport(7332)
NIVA Untitled
 
2018
4 Olsen, Marianne; Næs, Kristoffer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Sayfritz, Stephen John; Petersen, Karina.
Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon AS, Kristiansand. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7011-2) 113 s. NIVA-rapport(7276)
NIVA Untitled
 
5 Sayfritz, Stephen John.
Sensorbasert overvåking av nedbørstyrte utslipp til vann - fagrapport. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7021-1) 19 s. NIVA-rapport(7286)
NIVA Untitled
 
6 Sayfritz, Stephen John; Capjon, Andreas.
Bruk av overvann i digitalisert urbant landbruk. Oslo: NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7041-9) 17 s. NIVA-rapport(7306)
NIVA Untitled
 
2008
7 Sayfritz, Stephen John; Bunæs, John A Aasen; Aune, Tore.
Determination of paralytic shellfish poisoning toxins in Norwegian shellfish by liquid chromatography with fluorescence and tandem mass spectrometry detection. Toxicon 2008 ;Volum 52.(2) s. 330-340
NMBU Untitled