Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Goral, Mira; Norvik, Monica I..
Picture-based language assessment in multilingual aphasia. Visual prompts and visual methods; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
2 Goral, Mira; Norvik, Monica I.; Jensen, Bård Uri.
Variation in language mixing in multilingual aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics 2019 ;Volum 33.(10-11) s. 915-929
HINN NTNU UiO Untitled
 
3 Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Norvik, Monica I.; Weekes, Brendan.
What influences language impairment in bilingual aphasia? A meta-analytic review. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10:445. s. 1-22
NTNU UiO Untitled
 
4 Norvik, Monica I..
Afasi hos flerspråklige personer. Aphasia and neuroplasticity; 2019-06-04
UiO Untitled
 
5 Norvik, Monica I..
Language assessment in multilingual aphasia. 7th Nordic Aphasia Conference; 2019-06-13 - 2019-06-15
UiO Untitled
 
6 Norvik, Monica I..
Language intervention in multilingual aphasia. 7th Nordic Aphasia Conference; 2019-06-13 - 2019-06-15
UiO Untitled
 
7 Norvik, Monica I..
Om afasi. Slagkafe; 2019-04-04
UiO Untitled
 
8 Norvik, Monica I..
Språkrehabilitering etter hjerneslag: en oppdatering. 7. nasjonale konferanse om hjerneslag; 2019-02-14 - 2019-02-15
NTNU UiO Untitled
 
9 Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild; Simonsen, Hanne Gram.
Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience 2019
UiO Untitled
 
10 Norvik, Monica I.; Høeg, Nina.
Afasi og ASK. Faglig forum; 2019-03-22
UiO Untitled
 
11 Norvik, Monica I.; Thurmann-Moe, Anne-Cathrine.
Single-case designs – hvorfor relevant for Statped?. Endelig mandag; 2019-03-25
UiO Untitled
 
2018
12 Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth; Melnikova, Yana; Moeyaert, Mariola.
The role of language proficiency and linguistic distance in cross-linguistic treatment effects in aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics 2018 ;Volum 32.(8) s. 739-757
UiO Untitled
 
13 Dalåmo, Elsie; Johanson, Bodil Bergljot; Kristiansen, Lajla; Kaasa, Randi; Myklebust, Mari; Norvik, Monica I.; Slaatsveen, Gerd.
Utprøving og normer for Haukeland afasi- screeningtest (HAST). Norsk tidsskrift for logopedi 2018 ;Volum 64.(4) s. 6-11
NTNU UiO Untitled
 
14 Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Simonsen, Hanne Gram.
Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology 2018 (32) Suppl. 1 s. 117-118
UiO Untitled
 
15 Melle, Ane Hestmann; Norvik, Monica I..
Logopedisk gruppeoppfølging: Hva og hvordan?. Fagkveld Oslo Logopedlag; 2018-09-18
NTNU UiO Untitled
 
16 Norvik, Monica I..
Utfordringer og løsninger ved kartlegging av flerspråklige med afasi. Statpeds brukerkonferanse 2018; 2018-02-06
NTNU UiO Untitled
 
17 Norvik, Monica I.; Goral, Mira.
Language mixing in multilingual aphasia - Strength or weakness?. 17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference (ICPLA); 2018-10-23 - 2019-10-25
NTNU UiO Untitled
 
18 Norvik, Monica I.; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan Ludvig.
Språk, migrasjon og helse. Humanioradagene 2018; 2018-10-30
NTNU UiO Untitled
 
19 Norvik, Monica I.; Høeg, Nina.
Praktisk arbeid med ordmobilisering og setningsproduksjon. Afasidagene 2018; 2018-11-22 - 2018-11-23
NTNU UiO Untitled
 
2017
20 Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik.
Kartlegging og tiltak ved marginale og betydelige afatiske vansker. Heldagskurs; 2017-11-23 - 2017-11-23
UiO Untitled
 
21 Høeg, Nina; Berdal, Stig; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Mortvedt, Anne Mette; Lind, Marianne.
Cartoon descriptions by neurologically healthy Norwegian adults: a content analysis. 6th Nordic Aphasia Conference; 2017-06-15 - 2017-06-17
UiO Untitled
 
22 Knoph, Monica I. Norvik.
Hvordan jobbe med flerspråklige personer med afasi? Teori og praksiseksempler. Afasidagene 2017; 2017-10-26 - 2017-10-27
UiO Untitled
 
23 Knoph, Monica I. Norvik.
Kartlegging av flerspråklige med afasi. Seminar for Anne-Lise Rygvold; 2017-05-31
UiO Untitled
 
24 Knoph, Monica I. Norvik.
Når flerspråklige får afasi. Heldagskurs; 2017-11-20 - 2017-11-20
UiO Untitled
 
25 Knoph, Monica I. Norvik.
Språkrehabilitering etter hjerneslag: En oppdatering. 6. Nasjonale konferanse om Hjerneslag; 2017-02-10
UiO Untitled
 
26 Knoph, Monica I. Norvik; Goral, Mira.
Aphasia in an unfamiliar landscape: Assessment challenges. International Symposium on Bilingualism (ISB11); 2017-06-11 - 2017-06-15
UiO Untitled
 
27 Knoph, Monica I. Norvik; Haaland-Johansen, Line.
Innføring i og praktisk bruk av PALPA. Todagerskurs; 2017-09-27 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
28 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne.
Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway. Nordic Aphasia Conference 2017; 2017-06-15 - 2017-06-17
UiO Untitled
 
29 Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne.
Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology 2017 ;Volum 31.(12) s. 1482-1509
UiO Untitled
 
30 Lind, Marianne; Knoph, Monica I. Norvik.
Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway. International Symposium on Bilingualism (ISB11); 2017-06-11 - 2017-06-15
UiO Untitled
 
31 Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Jensen, Bård Uri.
Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volum 63.(3) s. 14-26
HINN UiO Untitled
 
2016
32 Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne.
Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-859-3) 331 s.
UiO Untitled
 
33 Knoph, Monica I. Norvik.
Afasi og flerspråklighet. Kurs i regi av Hordaland og Sogn og Fjordane Logopedlag; 2016-10-31 - 2016-10-31
UiO Untitled
 
34 Knoph, Monica I. Norvik.
Aphasia and multilingualism. Seminar: Life Sciences – What is life and what is ageing and disease?; 2016-04-23 - 2016-04-23
UiO Untitled
 
35 Knoph, Monica I. Norvik.
Flerspråklighet og afasi – og praktiske råd om enkeltkasusstudier. Statpeds Fagfestival 2016.; 2016-12-01 - 2016-12-01
UiO Untitled
 
36 Knoph, Monica I. Norvik.
Hva gjør jeg nå? Utfordringer og tips i arbeid med flerspråklige personer med afasi. Afasidagene 2016; 2016-11-04 - 2016-11-04
UiO Untitled
 
37 Knoph, Monica I. Norvik.
Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia. Afasiforum; 2016-04-26 - 2016-04-26
UiO Untitled
 
38 Knoph, Monica I. Norvik.
Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.. Møte i Nordisk Afasiråd; 2016-04-12 - 2016-04-12
UiO Untitled
 
39 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne.
Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie. I: Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-859-3. s. 65-80
UiO Untitled
 
40 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne.
Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists. INTPART-seminar; 2016-03-07 - 2016-03-08
UiO Untitled
 
41 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology 2016
UiO Untitled
 
42 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Academy of Aphasia; 2016-10-16 - 2016-10-18
UiO Untitled
 
43 Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Røste, Ingvild.
«Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi 2016 ;Volum 62.(2) s. 30-39
UiO Untitled
 
44 Simonsen, Hanne Gram; Knoph, Monica I. Norvik.
Flerspråklighet hos eldre. Språksalong på Bymuseet i Frognerparken; 2016-11-24 - 2016-11-24
UiO Untitled
 
2015
45 Knoph, Monica I. Norvik.
Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia. Oslo: 07 Oslo AS 2015
UiO Untitled
 
46 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology 2015 ;Volum 29.(12) s. 1473-1496
UiO Untitled
 
47 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia. Nordic Aphasia Conference 2015; 2015-06-11 - 2015-06-13
UiO Untitled
 
48 Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia. British Aphasiology Society (BAS), Biennial International Conference; 2015-09-09 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
2014
49 Askvik, Kristine; Knoph, Monica I. K..
Flerspråklige må testes på alle språk. Dagens Medisin [Avis] 2014-08-13
UiO Untitled
 
50 Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Mustelier, Carmen; Knoph, Monica I. Norvik; Borodkin, Katy; Belkina, Marina; Haendler, Yair; Paluska, Elizabeth; Pugach, Yana.
Code-switching in multilingual aphasia. Academy of Aphasia – 52nd Annual Meeting; 2014-10-05 - 2014-10-07
UiO Untitled
 
    Vis neste liste