Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2016
1 Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Vajda- Papir Scandinavia AS i Drammenselven i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6707-5) 42 s. NIVA-rapport(6972)
NIVA Untitled
 
2 Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6706-8) 39 s. NIVA-rapport(6971)
NIVA Untitled
 
3 Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates. Journal of freshwater ecology 2016 ;Volum 31.(3) s. 315-326
NIVA Untitled
 
4 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6691-7) 123 s. NIVA-rapport(6956)
NIVA Untitled
 
2013
5 Pettersen, Eirin; Høgåsen, Tore.
Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6203-2) NIVA-rapport(6468)
NIVA Untitled