Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7116-4) 51 s. NIVA-rapport(7381)
NIVA Untitled
 
2 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7119-5) 113 s. NIVA-rapport(7384)
NIVA Untitled
 
3 Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Staalstrøm, Andre; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7161-4) NIVA-rapport(7426)
NIVA NMBU Untitled
 
4 Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7118-8) 63 s. NIVA-rapport(7383)
NIVA UiO Untitled
 
5 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre.
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7158-4) 99 s. NIVA-rapport(7423)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2018
6 Berge, John A; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden i 2017 for Chemring Nobel AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6976-5) 35 s. NIVA-rapport(7241)
NIVA Untitled
 
7 Berge, John Arthur; Schaanning, Morten Thorne; Staalstrøm, André.
Utslipp til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad?. Vann 2018 ;Volum 53.(1) s. 15-30
NIVA Untitled
 
8 Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6960-4) 29 s. NIVA-rapport(7225)
NIVA Untitled
 
9 Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre.
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7014-3) 100 s. NIVA-rapport(7279)
NIVA Untitled
 
10 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
11 Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre.
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6986-4) 54 s. NIVA-rapport(7251)
NIVA Untitled
 
12 Staalstrøm, Andre.
Saltholdighet og oksygenforhold i Drammensfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6999-4) 43 s. NIVA-rapport(7264)
NIVA Untitled
 
13 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7017-4) 31 s. NIVA-rapport(7282)
NIVA Untitled
 
2017
14 Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens.
Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced?. PLOS ONE 2017 ;Volum 12.(5) s. -
NIVA Untitled
 
15 Arneborg, Lars; Jansson, Pær; Staalstrøm, Andre; Broström, Göran.
Tidal Energy Loss, Internal Tide Radiation, and Local Dissipation for Two-Layer Tidal Flow over a Sill. Journal of Physical Oceanography 2017 ;Volum 47.(7) s. 1521-1538
NIVA UiT Untitled
 
16 Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Kristensen, Nils Melsom; Staalstrøm, Andre; Røed, Lars Petter.
A simple approach to adjust tidal forcing in fjord models. Ocean Dynamics 2017 ;Volum 67.(7) s. 949-958
USN MET NIVA UiO Untitled
 
17 Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre.
Test Site for In-Stream Turbines in Southern Norway. I: IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen. IEEE conference proceedings 2017 ISBN 978-1-5090-5278-3. s. -
USN NIVA Untitled
 
18 Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune.
Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters. Science of the Total Environment 2017 ;Volum 593-594. s. 624-633
NIVA Untitled
 
19 Staalstrøm, Andre.
Vurdering av effekter på vannkvaliteten ved endrede utslipp i Bunnefjorden og Bekkelagsbassenget. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6927-7) 36 s. NIVA-rapport(7192)
NIVA Untitled
 
20 Staalstrøm, Andre; Antonsen, Medyan.
Temperaturforholdene i vannmassene utenfor Stavanger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6871-3) 18 s. NIVA-rapport(7136)
NIVA Untitled
 
21 Staalstrøm, Andre; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken.
Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden. Vann 2017 ;Volum 52.(1) s. 104-115
USN NIVA Untitled
 
22 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6887-4) 33 s. NIVA-rapport(7152)
NIVA Untitled
 
23 Staalstrøm, Andre; Kristiansen, Trond; Christie, Hartvig C.
Vurdering av spredning av partikler fra Aksla steinbrudd. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6895-9) 21 s. NIVA-rapport(7160)
NIVA Untitled
 
2016
24 Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune.
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6784-6) 211 s. NIVA-rapport(7049)
NIVA Untitled
 
25 Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6723-5) 66 s. NIVA-rapport(6988)
NIVA Untitled
 
26 Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Kristensen, Nils Melsom; Staalstrøm, Andre.
Comparison of simulations and observations in the Oslofjord. : Norwegian Meteorological Institute 2016 48 s.
USN MET NIVA Untitled
 
27 Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre; Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter.
Adjusting global tidal forcing for use in high-resolution fjord models. Joint Numerical Sea Modelling Group Conference; 2016-05-10 - 2016-05-12
USN MET NIVA UiO Untitled
 
28 Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter; Staalstrøm, Andre; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken.
A high resolution ocean model for the Oslofjord. Joint Numerical Sea Modelling Group Conference; 2016-05-10 - 2016-05-12
USN MET NIVA UiO Untitled
 
29 Ledang, Anna Birgitta; Staalstrøm, Andre; Wallhead, Phil; Yakushev, Evgeny; Johnsen, Torbjørn M..
Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6796-9) 22 s. NIVA-rapport(7061)
NIVA Untitled
 
30 Polukhin, Alexander; Yakushev, Evgeny; Makkaveev, Petr; Protsenko, Elizaveta; Yakubov, Shamil; Stepanova, Svetlana; Norli, Marit; Khlebopashev, Pavel; Staalstrøm, Andre; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Influence Of Melting Glaciers On Hydrochemical Structure Of Coastal Eocosystem Of Western Spitzbergen. EMECS 11 Sea Coasts XXVI; 2016-08-22 - 2016-08-27
NIVA Untitled
 
31 Rinde, Eli; Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre.
Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6751-8) 22 s. NIVA-rapport(7016)
NIVA Untitled
 
32 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6731-0) 236 s. NIVA-rapport(6996)
NIVA Untitled
 
33 Røed, Lars Petter; Kristensen, Nils Melsom; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre.
A high-resolution, curvilinear ROMS model for the Oslofjord. : Norwegian Meteorological Institute 2016 54 s. MET report(4/2016)
USN MET NIVA UiO Untitled
 
34 Røed, Lars Petter; Staalstrøm, Andre.
Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord. Presentation at COAPS, Florida State University, USA; 2016-10-05
MET UiO NIVA Untitled
 
35 Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena.
Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6720-4) 27 s. NIVA-rapport(6985)
NIVA Untitled
 
36 Staalstrøm, Andre; Ledang, Anna Birgitta; Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken.
Dispersion of land-derived substances in the coastal environment. Joint Numerical Sea Modelling Group Conference; 2016-05-10 - 2016-05-12
USN MET NIVA UiO Untitled
 
37 Staalstrøm, Andre; Røed, Lars Petter.
Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord. Journal of Marine Systems 2016 ;Volum 159. s. 15-32
MET NIVA UiO Untitled
 
38 Yakushev, Evgeny; Makkaveev, Petr; Polukhin, Alexander; Protsenko, Elizaveta; Stepanova, Svetlana; Khlebopashev, Pavel; Yakubov, Shamil; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Hydrochemical studies in coastal waters of the Spitsbergen Archipelago in 2014–2015. Oceanology 2016 ;Volum 56.(5) s. 763-765
NIVA Untitled
 
2015
39 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David.
Overvåkning av Indre Oslofjord i 2014. Oslo: Fagrådet for vann- og kloakkteknisk samarbeid 2015
NIVA UiO Untitled
 
40 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6569-9) 104 s. NIVA-rapport(6834)
NIVA UiO Untitled
 
41 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6568-2) 24 s. NIVA-rapport(6833)
NIVA UiO Untitled
 
42 Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Wathne, Bente Margrethe; Omer, Rihab Kamal; Ahmed, Siddig Eissa.
Marine ecological baselines and environmental impact assessment studies in the Sudanese coastal zone. A review. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6660-3) 121 s. NIVA-rapport(6925)
NIVA UiO Untitled
 
43 Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C.
Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6576-7) 38 s. NIVA-rapport(6841)
NIVA Untitled
 
44 Haraldstad, Tormod; Staalstrøm, Andre; Håvardstun, Jarle.
Vil endret vannføringsregime i Kvina påvirke saltholdighet og fare for remobilisering av giftig aluminium i Fedafjorden?. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6649-8) 18 s. NIVA-rapport(6914)
NIVA Untitled
 
45 Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan.
Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6613-9) 54 s. NIVA-rapport(6878)
NIVA Untitled
 
46 Jaccard, Pierre Franqois; Staalstrøm, Andre; Skogan, Odd Arne Segtnan.
Long term current monitoring at U-864 location outside Fedje 2014-2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6611-5) 22 s. NIVA-rapport(6876)
NIVA Untitled
 
47 Polukhin, Alexander; Yakushev, Evgeny; Makkaveev, Petr; Protsenko, Elizaveta; Yakubov, Shamil; Stepanova, Svetlana; Khlebopashev, Pavel; Norli, Marit; Staalstrøm, Andre; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Norwegian-Russian co-work in understanding acidification processes in the Arctic under the influence of melting glaciers. FRAM Science Days: Multi-stressors in the Arctic Marine EcosystemTuesday; 2015-11-10 - 2015-11-11
NIVA Untitled
 
48 Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Øystein; Kempa, Magdalena; Staalstrøm, Andre; Norling, Pia Carina; Anglès d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Christie, Hartvig C.
Stillehavsøsters - en framtidig trussel for biologisk mangfold og friluftsliv i Oslofjorden?. Vann 2015 ;Volum 4. s. 389-394
NIVA Untitled
 
49 Røed, Lars Petter; Staalstrøm, Andre.
Internal wave energy fluxes and vertical mixing in a sill fjord. 4th Norway-Scotland Waves Symposium; 2015-10-12 - 2015-10-13
MET NIVA UiO Untitled
 
50 Staalstrøm, Andre.
Betydningen av indre bølger i Oslofjorden. Vann 2015 ;Volum 50.(3) s. 259-266
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste