Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bråte, Inger Lise Nerland; Hurley, Rachel; Lusher, Amy; Buenaventura, Nina Tuscano; Hultman, Maria Thérése; Halsband, Claudia; Green, Norman Whitaker.
Microplastics in marine bivalves from the Nordic environment. : Nordisk ministerråd 2020 (ISBN 978-92-893-6522-2) 129 s. TemaNord(TN2020:504)
NIVA Untitled
 
2 Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; van der Meeren, Gro Ingleid; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Arneberg, Per; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Frantzen, Sylvia; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon.
Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 114 s. Rapport fra havforskningen(2020 - 13)
HAVFORSK NGU NINA NIVA NPI Untitled
 
2019
3 Andersen, Jesper Harbo; Harvey, E. Therese; Murray, Ciaran Joseph; Green, Norman Whitaker; Reker, Johnny.
Contaminants in Europe's seas. Copenhagen: European Environment Agency 2019 (ISBN 978-92-9480-058-9) 61 s.
NIVA Untitled
 
4 Green, Norman Whitaker.
Tiltaksorientert overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområdet for Kronos Titan AS og Borregaard AS - undersøkelse av miljøgifter, 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7092-1) 65 s. NIVA-rapport(7357)
NIVA Untitled
 
5 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7147-8) 178 s. NIVA-rapport(7412)
NIVA Untitled
 
6 Harman, Christopher; Bekkby, Trine; Calabrese, Sara; Trannum, Hilde; Oug, Eivind; Hagen, Anders G; Green, Norman; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene.
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters. I: World Seas: An Environmental Evaluation Volume I: Europe, The Americas and West Africa. Elsevier 2019 ISBN 978-0-12-805068-2. s. 69-84
NIVA Untitled
 
7 Rigét, Frank; Bignert, Anders; Braune, Birgit; Dam, Maria; Dietz, Rune; Evans, Marlene; Green, Norman; Gunnlaugsdóttir, Helga; Hoydal, Katrin S; Kucklick, John; Letcher, Robert; Muir, Derek; Schuur, Stacy; Sonne, Christian; Stern, Gary; Tomy, Gregg; Vorkamp, Katrin; Wilson, Simon.
Temporal trends of persistent organic pollutants in Arctic marine and freshwater biota. Science of the Total Environment 2019 ;Volum 649. s. 99-110
NIVA Untitled
 
8 Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research 2019 ;Volum 144. s. 1-8
NIVA Untitled
 
9 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 29th Annual Meeting; 2019-05-26 - 2019-05-30
NIVA Untitled
 
2018
10 Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy.
Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) 2018 ;Volum 243.(A) s. 383-393
NIVA UiO NMBU Untitled
 
11 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7037-2) 230 s. NIVA-rapport(7302)
NIVA Untitled
 
12 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker.
Synchronous decreasing levels of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) from Norway, 1991-2015. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA NORCE Untitled
 
13 Walday, Mats Gunnar; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege.
Technical report - Norwegian assessment method for Angiosperms in NEA7, where the Intercalibration exercise is not possible (Gap 3). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 13 s.
NIVA Untitled
 
2017
14 Arneberg, Per; Fauchald, Per; Frantzen, Sylvia; Frie, Anne Kirstine Højholt; Green, Norman Whitaker; Ramirez-Llodra, Eva; von Quillfeldt, Cecilie.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Barentshavet. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 150-157
HAVFORSK NINA NIVA NPI Untitled
 
15 Arneberg, Per; Fauchald, Per; Frantzen, Sylvia; Frie, Anne Kirstine Højholt; Green, Norman Whitaker; Ramirez-Llodra, Eva; von Quillfeldt, Cecilie.
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Hav. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 142-149
HAVFORSK NINA NIVA NPI Untitled
 
16 Everaert, Gert; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; Green, Norman Whitaker; Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Poste, Amanda.
Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments. Environmental Science and Technology 2017 ;Volum 51.(21) s. 12764-12773
HAVFORSK NGU NIVA UiO Untitled
 
17 Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete.
Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 338-365
NIVA UiO Untitled
 
18 Beyer, Jonny; Schøyen, Merete; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Green, Norman Whitaker.
Blue mussel (Mytilus edulis spp.) as environmental indicator. ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment); 2017-06-18 - 2017-06-22
NIVA UiO Untitled
 
19 Gitmark, Janne; Green, Norman; Beylich, Bjørnar; Severinsen, Gunnar.
Tiltaksorientert vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6860-7) 114 s. NIVA-rapport(7125)
NIVA Untitled
 
20 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 9788257769352) 201 s. NIVA-rapport(7200)
NIVA Untitled
 
21 Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete.
Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6959-8) 58 s. NIVA-rapport(7224)
NIVA UiO Untitled
 
22 Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker.
Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 85-92
NIVA UiO Untitled
 
23 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6956-7) 60 s. NIVA-rapport(7221)
NIVA Untitled
 
2016
24 Andersen, Jesper H; Murray, Ciaran; Larsen, Martin M.; Green, Norman; Høgåsen, Tore; Dahlgren, Elin; Garnaga-Budrė, Galina; Gustavson, Kim; Haarich, Michael; Kallenbach, Emilie M.F.; Mannio, Jaakko; Strand, Jakob; Korpinen, Samuli.
Development and testing of a prototype tool for integrated assessment of chemical status in marine environments. Environmental Monitoring & Assessment 2016 ;Volum 188.(115) s. -
NIVA Untitled
 
25 Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Beylich, Bjørnar; Green, Norman Whitaker; Varskog, Per.
Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6735-8) 216 s. NIVA-rapport(7000)
NIVA UiB Untitled
 
26 Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune.
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6784-6) 211 s. NIVA-rapport(7049)
NIVA Untitled
 
27 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore.
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6689-4) 110 s. NIVA-rapport(6954)
NIVA Untitled
 
28 Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6822-5) 209 s. NIVA-rapport(7087)
NIVA Untitled
 
2015
29 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Høgåsen, Tore.
Overvåking NOAH Langøya 2014. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6552-1) 68 s. NIVA-rapport(6817)
NIVA Untitled
 
30 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6652-8) 220 s. NIVA-rapport(6917)
NIVA Untitled
 
31 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 530. s. 29-46
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
2014
32 Green, Norman Whitaker; Høgåsen, Tore; Håvardstun, Jarle; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With.
Undersøkelse av miljøgifter i Kragerøområdet i 2013-2014.Kvikksølv, dioksin og PAH i sediment, blåskjell og torsk. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6478-4) 28 s. NIVA-rapport(6743)
NIVA Untitled
 
33 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6463-0) 172 s. NIVA-rapport(6728)
NIVA Untitled
 
34 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Havforskermøtet; 2014-11-03 - 2014-11-05
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2013
35 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6317-6) 130 s. NIVA-rapport(6582)
NIVA Untitled
 
36 Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012. Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6284-1) 107 s. NIVA-rapport(6549)
NIVA Untitled
 
2012
37 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Coordinated environmental monitoring programme (CEMP). Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2011. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2012 (ISBN 978-82-577-6167-7) 264 s. NIVA-rapport(6432)
NIVA UiO Untitled
 
38 Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Imrik, Camilla; Nerland, Inger Lise; Bergland, Kristoffer G.; Fredriksen, Lene; Green, Norman Whitaker; Grung, Merete.
Temporal change in contaminant-related effects in a Norwegian fjord. Comparative Biochemistry and Physiology A 2012 ;Volum 163.(1) s. S52-S52
NIVA UiO Untitled
 
39 Norderhaug, Kjell Magnus; Aure, Jan; Bjerkeng, Birger; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Gitmark, Janne kim; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, J.; Moy, Frithjof Emil; Omli, Lena; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Sørensen, Kai; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats.
The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem?. The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS).; 2012-09-03 - 2012-09-07
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
40 Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Skei, Jens; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2011. Metaller i vannmassene. Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2012 (ISBN 978-82-577-6134-9) 95 s. NIVA-rapport(6399)
NIVA UiO Untitled
 
2011
41 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Coordinated environmental monitoring programme (CEMP). Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2010. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5974-2) 252 s. NIVA-rapport(6239)
NIVA UiO Untitled
 
42 Rigét, Frank F.; Braune, Birgit; Bignert, Anders; Wilson, Simon; Aars, Jon; Born, Erik W.; Dam, Maria Elise Reistad; Dietz, Rune; Evans, Marlene; Evans, Thomas; Gamberg, Mary; Gantner, Nikolaus; Green, Norman Whitaker; Gunnlaugsdottir, Helga; Kannan, Kurunthachalam; Letcher, Robert; Muir, Derek C. G.; Roach, Pat; Sonne, Christian; Stern, Gary; Wiig, Øystein.
Temporal trends of Hg in Arctic biota, an update. Science of the Total Environment 2011 ;Volum 409.(18) s. 3520-3526
NIVA NPI UiO Untitled
 
43 Ruus, Anders; Skei, Jens; Daae, Kjersti L.; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2010. Metaller i vannmassene. Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene. Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5934-6) 100 s. NIVA-rapport(6199)
NIVA UiO Untitled
 
2010
44 Green, Norman Whitaker; Berge, John A; Høgåsen, Tore; Schøyen, Merete.
Vannforskriften – Forslag til marint stasjonsnett for basisovervåking av miljøgifter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5614-7) 105 s. NIVA-rapport(5879)
NIVA Untitled
 
45 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2009. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5783-0) 287 s. NIVA-rapport(6048)
NIVA UiO Untitled
 
46 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2008. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5602-4) 284 s. NIVA-rapport(5867)
NIVA UiO Untitled
 
47 Ruus, Anders; Green, Norman Whitaker; Måge, Amund; Amundsen, Carl; Schøyen, Merete; Skei, Jens.
Post World War II orcharding creates present day DDT-problems in The Sorfjord (Western Norway) - A case study. Marine Pollution Bulletin 2010 ;Volum 60.(10) s. 1856-1861
HAVFORSK NIBIO NIVA Untitled
 
48 Ruus, Anders; Skei, Jens; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2009. Metaller i vannmassene. Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5753-3) 92 s. NIVA-rapport(6018)
NIVA UiO Untitled
 
2009
49 Green, Norman Whitaker; Bæk, Kine; Kringstad, Alfhild; Langford, Katherine; Muusse, Martine; Ruus, Anders; Schøyen, Merete; Villø, Marit; Øxnevad, Sigurd.
Screening of selected priority substances of the Water Framework Directive in marine samples 2004 – 2008. Brominated flame retardents, polyfluorinated organic compounds, dimethyltetrabrombisphenol A, isoproturon, cyclodienes and di(2-ethylhexyl)-phthalate, and selected organochlorines, phenols and metals in marine sediment, blue mussel and cod liver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2009 (ISBN 978-82-577-5611-6) 69 s. NIVA-rapport(5876)
NIVA UiO Untitled
 
50 Ruus, Anders; Skei, Jens; Molvær, Jarle; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2008. Metaller i vannmassene. Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene. Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2009 (ISBN 978-82-577-5543-0) 91 s. NIVA-rapport(5808)
NIVA UiO Untitled
 
    Vis neste liste