Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Schøyen, Merete.
50 år med kjønnsforstyrrede snegler - fra miljøproblem til gladsak. Aftenposten [Avis] 2020-01-09
NIVA Untitled
 
2019
2 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7147-8) 178 s. NIVA-rapport(7412)
NIVA Untitled
 
3 Sayfritz, Stephen John; Schøyen, Merete; Hindar, Atle.
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7067-9) 29 s. NIVA-rapport(7332)
NIVA Untitled
 
4 Schøyen, Merete.
Purpursneglen utvikler ikke lenger penis. Bladet Dykking [Fagblad] 2019-02-01
NIVA Untitled
 
5 Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research 2019 ;Volum 144. s. 1-8
NIVA Untitled
 
6 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 29th Annual Meeting; 2019-05-26 - 2019-05-30
NIVA Untitled
 
7 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Næss, Rita; Brkljacic, Marijana Stenrud; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for DuPont Nutrition Norge AS i Karmsundet. Undersøkelse av blåskjell, sedimenter og bløtbunnsfauna i 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7136-2) 43 s. NIVA-rapport(7401)
NIVA Untitled
 
8 Schøyen, Merete; Kringstad, Alfhild; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2018.. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7088-4) 57 s. NIVA-rapport(7353)
NIVA Untitled
 
2018
9 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7037-2) 230 s. NIVA-rapport(7302)
NIVA Untitled
 
10 Powell, David E; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Gerhards, Reinhard; Böhmer, Thomas; Koerner, Martin; Durham, Jeremy; Huff, Darren.
Bioaccumulation and trophic transfer of cyclic volatile methylsiloxanes (cVMS) in the aquatic marine food webs of the Oslofjord, Norway. Science of the Total Environment 2018 ;Volum 622-623. s. 127-139
NIVA Untitled
 
11 Schøyen, Merete.
Blåskjel i bur som miljødetektivar. Niva.no [Internett] 2018-02-01
NIVA Untitled
 
12 Schøyen, Merete.
Karmsundet er blitt renere. Haugesunds Avis [Avis] 2018-11-27
NIVA Untitled
 
13 Schøyen, Merete.
Karmsundet er nå blitt renere. Haugesunds Avis [Internett] 2018-11-28
NIVA Untitled
 
14 Schøyen, Merete.
Kjønnsforvirrede snegler blir normale igjen. NRK Ekko P2 [Radio] 2018-11-27
NIVA Untitled
 
15 Schøyen, Merete.
Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte. Niva.no [Internett] 2018-11-28
NIVA Untitled
 
16 Schøyen, Merete.
Pollutant-ban has made snails healthy again. Niva.no [Internett] 2018-11-28
NIVA Untitled
 
17 Schøyen, Merete.
Purpursneglhunnen utvikler ikke lenger penis. – Et strålende eksempel på at forbud mot miljøgifter virker. Forskning.no [Internett] 2018-11-27
NIVA Untitled
 
18 Schøyen, Merete.
Restriction on pollution helps: Infertile snails have recovered along the Norwegian coast. ScienceNordic.com [Internett] 2018-12-23
NIVA Untitled
 
19 Schøyen, Merete; Beylich, Bjørnar.
Overvåking for NOAH Langøya AS i Holmestrandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell og torsk i 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6991-8) 61 s. NIVA-rapport(7256)
NIVA Untitled
 
20 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker.
Synchronous decreasing levels of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) from Norway, 1991-2015. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA NORCE Untitled
 
2017
21 Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete.
Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 338-365
NIVA UiO Untitled
 
22 Beyer, Jonny; Schøyen, Merete; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Green, Norman Whitaker.
Blue mussel (Mytilus edulis spp.) as environmental indicator. ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment); 2017-06-18 - 2017-06-22
NIVA UiO Untitled
 
23 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 9788257769352) 201 s. NIVA-rapport(7200)
NIVA Untitled
 
24 Hindar, Atle; Schøyen, Merete; Jartun, Morten; Ranneklev, Sissel B..
Overvannsavrenning av miljøgifter i Kristiansand by og elementer i et forurensningsregnskap for Østre havn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6908-6) 60 s. NIVA-rapport(7173)
NIVA Untitled
 
25 Håvardstun, Jarle; Schøyen, Merete.
Kontroll og miljøprogram etter opprydding og tildekking av sedimenter i Bukkevika, Arendal. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6921-5) 30 s. NIVA-rapport(7186)
NIVA Untitled
 
26 Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete.
Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6959-8) 58 s. NIVA-rapport(7224)
NIVA UiO Untitled
 
27 Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker.
Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 85-92
NIVA UiO Untitled
 
28 Schøyen, Merete.
Blåskjel i bur kan overvake miljøgifter. Forskning.no [Internett] 2017-10-30
NIVA Untitled
 
29 Schøyen, Merete.
Caged blue mussels as environmental detectives. Phys.org. [Internett] 2017-10-20
NIVA Untitled
 
30 Schøyen, Merete.
Caged blue mussels as environmental detectives. Niva.no [Internett] 2017-10-23
NIVA Untitled
 
31 Schøyen, Merete.
Caged blue mussels can be used to monitor the environment. ScienceNordic.com [Internett] 2017-11-03
NIVA Untitled
 
32 Schøyen, Merete.
Can mussels monitor pollution. Environmental Technology [Internett] 2017-11-16
NIVA Untitled
 
33 Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny.
Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 221-232
NIVA UiO Untitled
 
34 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS. Undersøkelse av blåskjell i 2016 - fase 2. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6881-2) 45 s. NIVA-rapport(7146)
NIVA Untitled
 
35 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann.
Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6853-9) 57 s. NIVA-rapport(7118)
NIVA Untitled
 
2016
36 Borgersen, Gunhild; Schøyen, Merete; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Alcoa Mosjøen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6711-2) 88 s. NIVA-rapport(6976)
NIVA Untitled
 
37 Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6822-5) 209 s. NIVA-rapport(7087)
NIVA Untitled
 
38 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014/2015. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6712-9) 82 s. NIVA-rapport(6977)
NIVA Untitled
 
39 Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Mund, Christian; Böhmer, Thomas; Beckmann, Karin; Powell, David E..
Levels of siloxanes (D4, D5, D6) in biota and sediments from the Inner Oslofjord, Norway, 2011-2014. Europe 26th Annual Meeting; 2016-05-22 - 2016-05-26
NIVA UiO Untitled
 
2015
40 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6652-8) 220 s. NIVA-rapport(6917)
NIVA Untitled
 
41 Schøyen, Merete.
Kristiansandsfjorden. Fjordgruppemøte; 2015-02-11
NIVA Untitled
 
42 Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden 2010-2013. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, vann, sedimenter og bløtbunnsfauna. Fjordgruppemøte; 2015-05-19
NIVA Untitled
 
2014
43 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6463-0) 172 s. NIVA-rapport(6728)
NIVA Untitled
 
44 Langford, Katherine; Øxnevad, Sigurd; Schøyen, Merete; Thomas, Kevin V.
Do antiparasitic medicines used in aquaculture pose a risk to the Norwegian aquatic environment?. Environmental Science and Technology 2014 ;Volum 48.(14) s. 7774-7780
NIVA Untitled
 
45 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd.
Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2013. Undersøkelse av blåskjell. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6430-2) 136 s. NIVA-rapport(6695)
NIVA UiO Untitled
 
2013
46 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6317-6) 130 s. NIVA-rapport(6582)
NIVA Untitled
 
47 Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012. Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6284-1) 107 s. NIVA-rapport(6549)
NIVA Untitled
 
48 Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2012. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, sedimenter og bløtbunnsfauna. Fjordgruppemøte; 2013-10-31
NIVA Untitled
 
49 Schøyen, Merete.
Undersøkelser av miljøgifter og bløtbunnsfauna i sedimentene i Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012. Fjordgruppemøte; 2013-10-31
NIVA Untitled
 
50 Schøyen, Merete; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd.
Undersøkelser av miljøgifter og bløtbunnsfauna i sedimentene i Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012. Oslo: NIVA 2013 (ISBN 978-82-577-6194-3) 31 s. NIVA-rapport(6459)
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste