Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 s.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
2 Anglès d'Auriac, Marc B.; Strand, David A.; Mjelde, Marit; Demars, Benoît O. L.; Thaulow, Jens.
Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA. PLoS ONE 2019 ;Volum 14.(7) s. -
NIVA Untitled
 
3 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
4 Hobæk, Anders; Mjelde, Marit.
E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7104-1) 21 s. NIVA-rapport(7369)
NIVA Untitled
 
5 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens.
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7127-0) 36 s. NIVA-rapport(7392)
NIVA Untitled
 
2018
6 Alahuhta, Janne; Lindholm, Marja; Bove, Claudia P; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tõnu; Ecke, Frauke; Gacia, Esperança; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark V; Johnson, Lucinda B; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lauridsen, Torben; Lukács, Balázs A.; Mjelde, Marit; Mormul, Roger P; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Søndergaard, Martin; Xu, Jun; Heino, Jani.
Global patterns in the metacommunity structuring of lake macrophytes: regional variations and driving factors. Oecologia 2018 ;Volum 188.(4) s. 1167-1182
NIVA Untitled
 
7 Ballot, Andreas; Mjelde, Marit; Swe, Thida.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7036-5) 79 s. NIVA-rapport(7301)
NIVA Untitled
 
8 Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit.
Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7038-9) 42 s. NIVA-rapport(7303)
NIVA Untitled
 
9 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7059-4) 50 s. NIVA-rapport(7324)
NINA NIVA Untitled
 
10 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – vannplanter som eksempel. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-25 - 2018-04-26
NINA NIVA Untitled
 
11 Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida.
Conservation of biodiversity and improved management of protected areas in Myanmar. Aquatic macrophytes and phytoplankton in Indawgyi Lake. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6988-8) 41 s. NIVA-rapport(7253)
NIVA Untitled
 
12 Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir Aksel.
Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7058-7) 27 s. NIVA-rapport(7323)
NIVA Untitled
 
13 Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen.
An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments. Water, Air and Soil Pollution 2018 ;Volum 229.(8)
HAVFORSK USN NIVA Untitled
 
14 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
15 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NIVA NINA UiO UiT Untitled
 
16 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
17 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
18 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
19 Walseng, Bjørn; Mjelde, Marit.
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3179-4) ;Volum 1448.24 s. NINA rapport(1448)
NINA NIVA Untitled
 
2017
20 Alahuhta, Janne; Kosten, Sarian; Akasaka, Munemitsu; Auderset, Dominique; Azzella, Mattia M.; Bolpagni, Rossano; Bove, Claudia P; Chambers, Patricia A; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Ecke, Frauke; Gacia, Esperanca; Gecheva, Gana; Grillas, Patrick; Hauxwell, Jennifer; Hellsten, Seppo; Hjort, Jan; Hoyer, Mark V; Ilg, Christiane; Kolada, Agnieszka; Kuoppala, Minna; Lauridsen, Torben L.; Li, En Hua; Lukacs, Balazs A; Mjelde, Marit; Mikulyuk, Alison; Mormul, Roger P; Nishihiro, Jun; Oertli, Beat; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Schranz, Christine; Søndergaard, Martin; Yamanouchi, Takashi; Yu, Qing; Wang, Haijun; Willby, Nigel; Zhang, Xiao Ke; Heino, Jani.
Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by environmental heterogeneity rather than latitude. Journal of Biogeography 2017 ;Volum 44.(8) s. 1758-1769
NIVA Untitled
 
21 Ballot, Andreas; Mjelde, Marit; Swe, Thida.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake. Preliminary report. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6897-3) 48 s. NIVA-rapport(7162)
NIVA Untitled
 
22 Mjelde, Marit.
Etterundersøkelser av makrovegetasjon og vannkjemi i Børselva 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6883-6) 25 s. NIVA-rapport(7148)
NIVA Untitled
 
23 Mjelde, Marit.
Makrovegetasjon i Veslefjorden, Usteåne. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6851-5) 25 s. NIVA-rapport(7116)
NIVA Untitled
 
24 Mjelde, Marit.
Vannvegetasjon i Hurdalssjøen: Økologisk tilstand 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6906-2) 19 s. NIVA-rapport(7171)
NIVA Untitled
 
25 Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida; Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Aung, Toe Toe.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Water usage and introduction to water quality criteria for lakes and rivers in Myanmar. Preliminary report.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6898-0) 76 s. NIVA-rapport(7163)
NIVA UiO Untitled
 
26 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
27 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
28 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
2016
29 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
30 Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6744-0) 8 s. NIVA-rapport(7009)
NIVA Untitled
 
31 Mjelde, Marit.
Oppsummering av kunnskap om kalksjølokaliteter som er «utvalgt naturtype». Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6733-4) 224 s. NIVA-rapport(6998)
NIVA Untitled
 
32 Mjelde, Marit.
Slåing av smal vasspest i Bjårvatn. Etterundersøkelser 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6719-8) 29 s. NIVA-rapport(6984)
NIVA Untitled
 
33 Mjelde, Marit.
Undersøkelse av kalksjøer: Tilstandsundersøkelser i kalksjøer og Undersøkelse, problemkartlegging og tiltaksutredning i Nyborgtjern. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6836-2) 77 s. NIVA-rapport(7101)
NIVA Untitled
 
34 Mjelde, Marit.
Undersøkelse av vannvegetasjonen i Høltjern og Kruggerudtjern. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6718-1) 12 s. NIVA-rapport(6983)
NIVA Untitled
 
35 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6739-6) 61 s. NIVA-rapport(7004)
NIVA Untitled
 
36 Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B..
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s. NIVA-rapport(7070)
NINA NIVA Untitled
 
37 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Rustadbakken, Atle; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s.
NINA NIVA NMBU Untitled
 
38 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6806-5) 142 s.
NINA NIVA Untitled
 
39 Viana, Duarte S.; Figuerola, J.; Schwenk, K.; Manca, M.; Hobæk, Anders; Mjelde, Marit; Preston, C. D.; Gornall, R. J.; Croft, J. M.; King, R. A.; Green, A. J.; Santamaría, L..
Assembly mechanisms determining high species turnover in aquatic communities over regional and continental scales. Ecography 2016 ;Volum 39.(3) s. 281-288
NIVA UiB Untitled
 
2015
40 Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne.
Vannvegetasjon i Mjøsa 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6601-6) 24 s. NIVA-rapport(6866)
NIVA Untitled
 
41 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6561-3) 63 s. NIVA-rapport(6826)
NIVA Untitled
 
42 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6379-4) 75 s. NIVA-rapport(6644)
NIVA Untitled
 
43 Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai.
Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6654-2) 21 s. NIVA-rapport(6919)
NIVA Untitled
 
44 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften. Resultater for utvalgte innsjøer 2014. : Miljødirektoratet 2015 129 s. Rapport/Miljødirektoratet(M-364)
NINA NIVA Untitled
 
45 Wathne, Bente Margrethe; Ballot, Andreas; Christiansen, Anne Bjørkenes; Blakseth, Tomas Adler; Mjelde, Marit; Nesheim, Ingrid; Selvik, John Rune.
Forprosjekt: Institusjonsbygging innen vannforvaltning i Myanmar. Rapport fra perioden juli 2014 – januar 2015.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6523-1) 24 s. NIVA-rapport(6788)
NIVA Untitled
 
2014
46 Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger.
Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6467-8) 108 s. NIVA-rapport(6732)
NIVA Untitled
 
47 Kolada, Agnieszka; Willby, Nigel; Dudley, Bernard; Nõges, Peeter; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Mjelde, Marit; Penning, Ellis; van Geest, Gerben; Bertrin, Vincent; Ecke, Frauke; Mäemets, Helle; Karus, Katrit.
The applicability of macrophyte compositional metrics for assessing eutrophication in European lakes. Ecological Indicators 2014 ;Volum 45. s. 407-415
NIVA Untitled
 
48 Lombardo, Paola; Mjelde, Marit.
Quantifying interspecific spatial overlap in aquatic macrophyte communities. Hydrobiologia 2014 ;Volum 737.(1) s. 25-43
NIVA Untitled
 
49 Mjelde, Marit.
Handlingsplan for kalksjøer Utredning av miljøkrav for kransalger og arter av tjønnaks i kalksjøer - videreføring. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6420-3) 73 s. NIVA-rapport(6685)
NIVA Untitled
 
50 Mjelde, Marit.
Vannvegetasjon i brakkvann, med spesiell vekt på Gunneklevfjorden i Telemark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6502-6) 23 s. NIVA-rapport(6767)
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste