Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Ballot, Andreas; Swe, Thida; Mjelde, Marit; Cerasino, Leonardo; Hostyeva, Vladyslava; Miles, Christopher O..
Cylindrospermopsin- and Deoxycylindrospermopsin-Producing Raphidiopsis raciborskii and Microcystin-Producing Microcystis spp. in Meiktila Lake, Myanmar. Toxins 2020 ;Volum 12.(4)
NIVA Untitled
 
2 Demars, Benoît Olivier Laurent; Mjelde, Marit.
Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva med vannplanter som kvalitetselement. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7287-1) 18 s. NIVA-rapport(7552)
NIVA Untitled
 
3 Garcia-Giron, Jorge; Heino, Jani; Baastrup-Spohr, Lars; Bove, Claudia; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tonu; Fernandez-Alaez, Margarita; Ecke, Frauke; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lukacs, Balazs; Mjelde, Marit; Mormul, Roger; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Xu, Jun; Alahuhta, Janne.
Global patterns and determinants of lake macrophyte taxonomic, functional and phylogenetic beta diversity. Science of the Total Environment 2020 ;Volum 723:138021. s. 1-11
NIVA Untitled
 
4 Lau, Danny C.P.; Christoffersen, Kirsten S.; Erkinaro, Jaakko; Hayden, Brian; Heino, Jani; Hellsten, Seppo; Holmgren, Kerstin; Kahilainen, Kimmo Kalevi; Kahlert, Maria; Karjalainen, Satu Maaria; Karlsson, Jan; Forsström, Laura; Lento, Jennifer; Mjelde, Marit; Ruuhijärvi, Jukka; Sandøy, Steinar; Schartau, Ann Kristin; Svenning, Martin; Vrede, Tobias; Goedkoop, Willem.
Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub-Arctic lakes in northern Europe. Freshwater Biology 2020 s. 1-19
HINN NINA NIVA Untitled
 
5 Mjelde, Marit; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug.
Undersøkelse av vannplanter i innsjøer i Gran og Lunner kommuner 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7210-9) 28 s. NIVA-rapport(7475)
NIVA Untitled
 
6 Mjelde, Marit; Schneider, Susanne Claudia.
Undersøkelser av vannvegetasjon i Svanevatn. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7283-3) 18 s. NIVA-rapport(7548)
NIVA Untitled
 
7 Mjelde, Marit; Swe, Thida; Langangen, Anders; Ballot, Andreas.
A contribution to the knowledge of charophytes in Myanmar; morphological and genetic identification and ecology notes. Botany Letters 2020 s. -
NIVA Untitled
 
2019
8 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
9 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 s.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
10 Anglès d'Auriac, Marc B; Strand, David A; Mjelde, Marit; Demars, Benoît O L; Thaulow, Jens.
Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(7) s. -
NIVA VETINST Untitled
 
11 Dervo, Børre Kind; Zinke, Peggy; Nygård, Magnus; Strømme, Anne-Sofie Bergene; Often, Anders; Mjelde, Marit; Vedum, Trond V.; Gjershaug, Jan Ove.
Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3383-5) 61 s. NINA rapport(1640)
NINA NIVA NTNU Untitled
 
12 Hobæk, Anders; Mjelde, Marit.
E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7104-1) 21 s. NIVA-rapport(7369)
NIVA Untitled
 
13 Mjelde, Marit.
Kartlegging av vasspest i vannområde Leira-Nitelva 2019. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7164-5) 15 s. NIVA-rapport(7429)
NIVA Untitled
 
14 Mjelde, Marit; Dervo, Børre Kind; Jensen, Thomas Correll; Elgtvedt, Irene.
Tilstandsvurdering av 3 kroksjøer i Vannområde Leira-Nitelva 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7181-2) 40 s. NIVA-rapport(7446)
NINA NIVA Untitled
 
15 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
16 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens.
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7127-0) 36 s. NIVA-rapport(7392)
NIVA Untitled
 
2018
17 Alahuhta, Janne; Lindholm, Marja; Bove, Claudia P; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tõnu; Ecke, Frauke; Gacia, Esperança; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark V; Johnson, Lucinda B; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lauridsen, Torben; Lukács, Balázs A.; Mjelde, Marit; Mormul, Roger P; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Søndergaard, Martin; Xu, Jun; Heino, Jani.
Global patterns in the metacommunity structuring of lake macrophytes: regional variations and driving factors. Oecologia 2018 ;Volum 188.(4) s. 1167-1182
NIVA Untitled
 
18 Ballot, Andreas; Mjelde, Marit; Swe, Thida.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7036-5) 79 s. NIVA-rapport(7301)
NIVA Untitled
 
19 Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit.
Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7038-9) 42 s. NIVA-rapport(7303)
NIVA Untitled
 
20 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7059-4) 50 s. NIVA-rapport(7324)
NINA NIVA Untitled
 
21 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – vannplanter som eksempel. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-25 - 2018-04-26
NINA NIVA Untitled
 
22 Hobæk, Anders; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2018. Ferskvann. : Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7064-8) 34 s. NIVA-rapport(7329)
NIVA Untitled
 
23 Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida.
Conservation of biodiversity and improved management of protected areas in Myanmar. Aquatic macrophytes and phytoplankton in Indawgyi Lake. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6988-8) 41 s. NIVA-rapport(7253)
NIVA Untitled
 
24 Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir Aksel.
Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7058-7) 27 s. NIVA-rapport(7323)
NIVA Untitled
 
25 Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen.
An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments. Water, Air and Soil Pollution 2018 ;Volum 229.(8)
HAVFORSK USN NIVA Untitled
 
26 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
27 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
28 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
29 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
30 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
31 Walseng, Bjørn; Mjelde, Marit.
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3179-4) ;Volum 1448.24 s. NINA rapport(1448)
NINA NIVA Untitled
 
2017
32 Alahuhta, Janne; Kosten, Sarian; Akasaka, Munemitsu; Auderset, Dominique; Azzella, Mattia M.; Bolpagni, Rossano; Bove, Claudia P; Chambers, Patricia A; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Ecke, Frauke; Gacia, Esperanca; Gecheva, Gana; Grillas, Patrick; Hauxwell, Jennifer; Hellsten, Seppo; Hjort, Jan; Hoyer, Mark V; Ilg, Christiane; Kolada, Agnieszka; Kuoppala, Minna; Lauridsen, Torben L.; Li, En Hua; Lukacs, Balazs A; Mjelde, Marit; Mikulyuk, Alison; Mormul, Roger P; Nishihiro, Jun; Oertli, Beat; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Schranz, Christine; Søndergaard, Martin; Yamanouchi, Takashi; Yu, Qing; Wang, Haijun; Willby, Nigel; Zhang, Xiao Ke; Heino, Jani.
Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by environmental heterogeneity rather than latitude. Journal of Biogeography 2017 ;Volum 44.(8) s. 1758-1769
NIVA Untitled
 
33 Ballot, Andreas; Mjelde, Marit; Swe, Thida.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake. Preliminary report. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6897-3) 48 s. NIVA-rapport(7162)
NIVA Untitled
 
34 Mjelde, Marit.
Etterundersøkelser av makrovegetasjon og vannkjemi i Børselva 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6883-6) 25 s. NIVA-rapport(7148)
NIVA Untitled
 
35 Mjelde, Marit.
Makrovegetasjon i Veslefjorden, Usteåne. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6851-5) 25 s. NIVA-rapport(7116)
NIVA Untitled
 
36 Mjelde, Marit.
Vannvegetasjon i Hurdalssjøen: Økologisk tilstand 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6906-2) 19 s. NIVA-rapport(7171)
NIVA Untitled
 
37 Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida; Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Aung, Toe Toe.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Water usage and introduction to water quality criteria for lakes and rivers in Myanmar. Preliminary report.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6898-0) 76 s. NIVA-rapport(7163)
NIVA UiO Untitled
 
38 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
39 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
40 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
2016
41 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
42 Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6744-0) 8 s. NIVA-rapport(7009)
NIVA Untitled
 
43 Mjelde, Marit.
Oppsummering av kunnskap om kalksjølokaliteter som er «utvalgt naturtype». Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6733-4) 224 s. NIVA-rapport(6998)
NIVA Untitled
 
44 Mjelde, Marit.
Slåing av smal vasspest i Bjårvatn. Etterundersøkelser 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6719-8) 29 s. NIVA-rapport(6984)
NIVA Untitled
 
45 Mjelde, Marit.
Undersøkelse av kalksjøer: Tilstandsundersøkelser i kalksjøer og Undersøkelse, problemkartlegging og tiltaksutredning i Nyborgtjern. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6836-2) 77 s. NIVA-rapport(7101)
NIVA Untitled
 
46 Mjelde, Marit.
Undersøkelse av vannvegetasjonen i Høltjern og Kruggerudtjern. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6718-1) 12 s. NIVA-rapport(6983)
NIVA Untitled
 
47 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6739-6) 61 s. NIVA-rapport(7004)
NIVA Untitled
 
48 Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B..
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s. NIVA-rapport(7070)
NINA NIVA Untitled
 
49 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Rustadbakken, Atle; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s.
NINA NIVA NMBU Untitled
 
50 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6806-5) 142 s.
NINA NIVA Untitled
 
    Vis neste liste