Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2020
1 Barkved, Line Johanne.
Desafio 2030, Episode: Science for sustainability. Interesting Raingarden in Oslo (Norway). Desafio 2030. Ciencia para la Sostenibilidad. El interesante Jardín de Lluvia en Oslo (Noruega). Dokumentar vist på Chilensk TV + internett [TV] 2020-01-13
NIVA Untitled
 
2 Barkved, Line Johanne; Furuseth, Ingvild Skumlien; Langaas, Sindre.
Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7194-2) 71 s. NIVA-rapport(7459)
NIVA Untitled
 
2019
3 Barkved, Line Johanne.
Sogn Hagelab - en inspirasjonshage og levende læringslab om blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø.. "Blågrønne løsninger i hagen". Åpent arrangement i forbindelse med Miljøhovedstaden 2019; 2019-06-16 - 2019-06-16
NIVA Untitled
 
4 Barkved, Line Johanne.
Styrtregn og flom i byer: Vi kan lære av naturen. Forskningsdagene.no [Internett] 2019-09-13
NIVA Untitled
 
5 Barkved, Line Johanne; Braskerud, Bent Christen.
Blue green solutions for stormwater management in Sogn Hagelab. IFLA World Congress Walk & Talk - "Oslo Science City"; 2019-09-20 - 2019-09-20
NIVA Untitled
 
6 Barkved, Line Johanne; Langaas, Sindre.
Bruk av og potensiale for folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen og vannforskriftsarbeidet. Workshop om folkeforskning og vannforvaltning; 2019-11-22 - 2019-11-22
NIVA Untitled
 
7 Braskerud, B C; Azhar, S; Barkved, Line Johanne; de Bruin, Karianne; Christiansen, A F; Fleig, A; Isager, E B; Iversen, H; Kristensen, K.; Li, Hong; Seifert-Dähnn, Isabel; Skaugen, T; Sjødahl, E U; Volden, E P.
Hver dråpe teller - Blågrønn infrastruktur i byer. Eksempler på tiltak basert på studietur til Amsterdam og Rotterdam.. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7117-1) 48 s. NIVA-rapport(7382)
AHO NIVA UiO Untitled
 
8 Braskerud, Bent C.; Bertet, Adriana; Barkved, Line Johanne.
Etter styrtregn og flom kan resten av Oslo lære vannhåndtering av Sogn hagekoloni. Vårt Oslo [Avis] 2019-09-11
NIVA Untitled
 
9 Fossum, Selamawit Molla; Barkved, Line; Throne-Holst, Harald.
Practicing responsible research and innovation in a crowdsourcing project in Norway. The ORBIT Journal 2019 ;Volum 2.(1) s. -
OSLOMET NIVA UiO Untitled
 
10 Nesheim, Ingrid; Barkved, Line.
Bruk av indikatorer og verdielementer for å synliggjøre og vurdere nytte i regulerte vassdrag. Vann 2019 ;Volum 54.(2) s. 115-130
NIVA Untitled
 
11 Nesheim, Ingrid; Barkved, Line.
The Suitability of the Ecosystem Services Framework for Guiding Benefit Assessments in Human-Modified Landscapes Exemplified by Regulated Watersheds—Implications for a Sustainable Approach. Sustainability 2019 ;Volum 11.(6) s. -
NIVA Untitled
 
12 Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Staalstrøm, Andre; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7161-4) NIVA-rapport(7426)
NIVA NMBU Untitled
 
13 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Meland, Sondre; Vogelsang, Christian.
Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7068-6) 53 s. NIVA-rapport(7333)
NIVA Untitled
 
2018
14 Barkved, Line Johanne; Seifert, Isabel; Langaas, Sindre.
Overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni - kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6971-0) 40 s. NIVA-rapport(7236)
NIVA Untitled
 
15 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel.
Tilnærming til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer. Verdens Vanndag; 2018-03-22 - 2018-03-22
NIVA Untitled
 
16 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; Sample, James Edward.
Bli med å kartlegge byen! Erfaringer med crowdsourcing av overvannsdata i Oslo. Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner; 2018-04-05 - 2018-04-05
NIVA Untitled
 
17 Nesheim, Ingrid; Sundnes, Frode; Barkved, Line.
Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser. Vann 2018 ;Volum 53.(2) s. 181-191
NIVA Untitled
 
18 Seifert-Dähnn, Isabel; Moe, Therese Fosholt; Sjödahl, Elisabeth Ulrika; Kvitsjøen, Julia; Barkved, Line.
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(1) s. 36-44
AHO NIVA Untitled
 
2017
19 Barkved, Line Johanne; Lopez-Aparicio, Susana; Throne-Holst, Harald; Fossum, Selamawit Molla.
Sustainability and Responsibility in ICT-enabled Urban Environmental Research and Decision-making. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NIVA OSLOMET NILU Untitled
 
20 Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Hofstad, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker C; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J; Seifert, Isabel; Seva, Mikael.
Governing risk society: Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8309-199-1) ;Volum 2017.101 s. NIBR-rapport(10)
HIOA NIVA UiO Untitled
 
21 Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Bharti, Neha.
What Is the Role of Agro-Met Information Services in Farmer Decision-Making? Uptake and Decision-Making Context among Farmers within Three Case Study Villages in Maharashtra, India. Agriculture 2017 ;Volum 7.(8) s. -
NIVA Untitled
 
22 Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; Sundnes, Frode.
En oversikt over metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6955-0) 69 s. NIVA-rapport(7220)
NIVA Untitled
 
23 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne.
ICT-enabled learning experiences for improved urban stormwater management. Embrace the Water Conference; 2017-06-12 - 2017-06-14
NIVA Untitled
 
24 Sundnes, Frode; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne; Langaas, Sindre.
Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6932-1) 64 s. NIVA-rapport(7197)
OSLOMET NIVA Untitled
 
2016
25 Barkved, Line Johanne.
Inclusion of climate aspects in the implementation of the Water Framework Directive - Challenges and prospects from an increasingly wet Norway.. Water Bridges. Sustainable Urban Water Management: exchange of Best Practices in Europe; 2016-01-26 - 2016-01-27
NIVA Untitled
 
26 Barkved, Line Johanne.
Vannforvaltning og klimatilpasning. Nasjonal vannmiljøkonferanse; 2016-11-02 - 2016-11-03
NIVA Untitled
 
27 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel.
Prospects and challenges of crowdsourcing for improved urban stormwater management.. Urban E-Planning: Recent Developments, Emerging Issues and Future Challenges; 2016-03-31 - 2016-04-01
NIVA Untitled
 
28 Thaulow, Haakon; Nesheim, Ingrid; Barkved, Line.
Hydropower in Norway. An overview of key tools for planning, licensing, environmental impacts and mitigation measures. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6800-3) 62 s. NIVA-rapport(7065)
NIVA Untitled
 
29 Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Barkved, Line Johanne; Dale, Trine; Brembu, Tore.
Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO – Høgskolen i Oslo og Akershus 2016 50 s. SIFO Prosjektnotat(3)
OSLOMET NIVA NTNU Untitled
 
30 Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Barkved, Line Johanne; Jensen, Vidar Remi.
Vi trenger en mer ansvarlig forskning. Forskning.no 2016
OSLOMET NIVA UiB Untitled
 
31 Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Barkved, Line Johanne; Seifert, Isabel.
Mal for enhetlig innhenting av data om tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01657-1) ;Volum 2.37 s. NIBIO Rapport(81)
NIBIO NIVA Untitled
 
2015
32 Barkved, Line Johanne; Hanssen, Gro Sandkjær.
Klimatilpasning i vannforskriftsarbeidet - forstudie. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6584-2) 89 s. NIVA-rapport(6849)
HIOA NIVA Untitled
 
33 Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne; Holen, Silje Nygaard.
Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og plan 2015 ;Volum 108.(3) s. 227-248
OSLOMET NIVA UiO Untitled
 
34 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Interwies, Eduard.
Implementation of the ecosystem service concept in water management - Challenges and ways forward. Sustainability of Water Quality and Ecology 2015 ;Volum 5. s. 3-8
NIVA Untitled
 
2014
35 Vercelli, Samuela; Battisti, Nadia; Dolcetti, Francesca; Ciesielska, Joanna; Barkved, Line Johanne; Panne, Gert-Jan van der; Engen, Sirin; Provoost, Melanie.
Dialogue and mutual learning towards a low carbon society – experiences from 10 countries across Europe. Energy Procedia 2014 ;Volum 58. s. 30-35
NIVA Untitled
 
2013
36 Barkved, Line Johanne; Bruin, Karianne de; Lamadrid, Armando; Romstad, Bård.
The role of participatory mapping in community-based transformational adaptation to climate change. Transformation in a changing climate International Conference; 2013-06-19 - 2013-06-21
CICERO NIVA UiO Untitled
 
37 Barkved, Line Johanne; Lamadrid, Armando José; Kelkar, Ulka; Bruin, Karianne de; Aandahl, Guro; Bhadwal, Suruchi; Vedeld, Trond.
Participatory mapping for drought resilience in Jalna District, Maharashtra, India. European Climate Change Adaptation Conference; 2013-03-18 - 2013-03-20
CICERO HIOA NIVA Untitled
 
2011
38 Stålnacke, Per; Gooch, Geoffrey; Nagothu, Sekhar; Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Grizzetti, Bruna; Deelstra, Johannes; Thaulow, Håkon; Berge, Dag.
Integrated Water Resources Management: STRIVER Efforts to Assess the Current Status and Future Possibilities in Four River Basins. I: EUROPEAN RESEARCH ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, VOL 1: TRANSFORMATIVE SCIENCE APPROACHES FOR SUSTAINABILITY. Springer Science+Business Media B.V. 2011 ISBN 978-3-642-19201-2. s. 155-172
NIBIO NIVA UiO Untitled
 
2010
39 Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Iital, Arvo; Jansons, Viesteurs; Barkved, Line Johanne.
Time resolution and hydrological characteristics in agricultural catchments. I: Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins. IAHS Press 2010 ISBN 978-1-907161-08-7. s. 138-143
NIBIO NIVA Untitled
 
40 Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Iital, Arvo; Jansons, Viesturs; Barkved, Line Johanne.
Evaluation of hydrology in catchments in Norway, Latvia and Estonia. Vann 2010 ;Volum 45.(2) s. 321-332
NIBIO NIVA Untitled
 
41 Nesheim, Ingrid; Stålnacke, Per; Nagothu, Udaya Sekhar; Skarbøvik, Eva; Barkved, Line Johanne; Thaulow, Håkon.
IWRM status in the Glomma river basin. I: Integrating Water Resources Management Interdisciplinary Methodologies and Strategies in Practice. IWA Publishing 2010 ISBN 9781843393252. s. 13-23
NIBIO NIVA UiO Untitled
 
2009
42 Kronvang, B.; Borgvang, Stig; Barkved, Line Johanne.
Towards European harmonised procedures for quantification of nutrient losses from diffuse sources-the EUROHARP project. Journal of Environmental Monitoring 2009 ;Volum 11.(3) s. 503-505
NIBIO NIVA Untitled
 
2006
43 Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Barkved, Line Johanne; Bjerkeng, B; Engen-Skaugen, T; Magnusson, J; Saelthun, NR.
Linked models to assess the impacts of climate change on nitrogen in a Norwegian river basin and fjord system. Science of the Total Environment 2006 ;Volum 365.
NIVA UIA Untitled
 
2005
44 Sælthun, Nils Roar; Barkved, Line Johanne; Kaste, Øyvind; Engen-Skaugen, Torill.
The snow that fell last year - was it the last? Snow cover as an indicator of climate change. Headwater 2005; 2005-06-20 - 2005-06-23
NIVA UiO Untitled