Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Borgersen, Gunhild; Golmen, Lars Gunder.
Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7241-3) 27 s. NIVA-rapport(7506)
NIVA Untitled
 
2 Golmen, Lars Gunder; Mengeot, Caroline.
Overvaking av sjøområde i Sund kommune, 2018.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7222-2) 33 s. NIVA-rapport(7487)
NIVA Untitled
 
2019
3 Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7116-4) 51 s. NIVA-rapport(7381)
NIVA Untitled
 
4 Golmen, Lars Gunder; Gitmark, Janne Kim.
Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7102-7) 29 s. NIVA-rapport(7367)
NIVA Untitled
 
5 Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7118-8) 63 s. NIVA-rapport(7383)
NIVA UiO Untitled
 
2018
6 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
7 Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang.
Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7027-3) 80 s. NIVA-rapport(7292)
NIVA Untitled
 
2017
8 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
9 Golmen, Lars Gunder; Pearlman, Francoise; Kvalsund, Karsten; Reggiani, Emanuele Roberto; Hareide, Nils-Roar; Østerhus, Svein.
Validation and demonstration of novel oceanographic sensors on selected measurement platforms in the NeXOS project. IEEE conference proceedings 2017 7 s.
NIVA NORCE Untitled
 
2016
10 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Løvik, Jarl Eivind; Golmen, Lars Gunder; Valinia, Salar.
Sjøer blir varmere over hele kloden. forskning.no [Internett] 2016-01-08
NIVA Untitled
 
11 Dhanju, Amardeep; Golmen, Lars.
Other Marine-Based Energy Industries. I: The First Global Integrated Marine Assessment, World Ocean Assessment I. : United Nations 2016 s. 344-372
NIVA Untitled
 
12 Golmen, Lars G..
Vurderingar omkring utslepp frå planlagt reinseanlegg ved Notanes i Øystese. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6834-8) 38 s. NIVA-rapport(7099)
NIVA Untitled
 
2015
13 Bakke, Torgeir Heggelund; Golmen, Lars Gunder; Christie, Hartvig C.
Konsekvensvurdering av miljøgiftutlekking fra vraket av MS "Raana" i Bremsnesfjorden ved Kristiansund N. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6650-4) 32 s. NIVA-rapport(6915)
NIVA Untitled
 
14 Chen, Wenting; Koundouri, Phoebe; Dávila, O.G.; Souliotis, Yannis; Haggett, Claire; Ruldoph, David; Ying, F.; Lu, Shiau-Yun; Chi, C.; Lin, J.; Li, S.; Mintenbeck, Katja; Golmen, Lars Gunder; Quevedo, Eduardo; Grito, J.H..
D6.6 A framework for describing the social impact with concrete examples that apply for Green and Blue Concept in Taiwan- a joint report between EU FP7 TROPOS and EU FP7 MERMAID. : EU FP7 TROPOS project 2015 84 s.
NIVA Untitled
 
15 Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N. R.; Pearlman, J..
NeXOS development plans in ocean optics, acoustics and observing systems interoperability. I: Sensor systems for a changing ocean (SSCO) 2014 - France. IEEE conference proceedings 2015 ISBN 9781479959495. s. -
NIVA Untitled
 
16 Dessne, Petter; Golmen, Lars Gunder.
OTEC matters 2015. : University of Borås 2015 (ISBN 978-91-87525-38-4) 186 s. Vetenskap för profession(29)
NIVA Untitled
 
17 Golmen, Lars Gunder; Yu, Jason C.S.; Chen, Wenting.
OTEC in the TROPOS multipurpose platform concept. I: OTEC matters 2015. : University of Borås 2015 ISBN 978-91-87525-38-4. s. 50-59
NIVA Untitled
 
2014
18 Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse.
Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden Konsekvensutredning Deltema: marint miljø. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6205-6) 62 s. NIVA-rapport(6470)
NIVA Untitled
 
19 Delory, E.; Castro, A.; Waldmann, C.; Rolin, J.-F.; Woerther, P.; Gille, J.; Del Rio, J.; Zielinski, O.; Golmen, Lars Gunder; Hareide, N.R.; Pearlman, J.; Garello,, R..
Objectives of the NeXOS project in developing next generation ocean sensor systems for a more costefficient assessment of ocean waters and ecosystems, and fisheries management. I: Oceans 2014 - Taipei. IEEE conference proceedings 2014 ISBN 9781479936472. s. -
NIVA Untitled
 
20 Golmen, Lars Gunder; Kvalsund, Karsten; Bruvik, Erik Magnus.
Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjø. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6388-6) 26 s. NIVA-rapport(6653)
NIVA UiB Untitled
 
21 Lu, Shiau-Yun; Yu, Jason C.S.; Wesnigk, J.; Delory, E.; Quevedo, E.; Hernández, J.; Llinás, O.; Golmen, Lars Gunder; Papandroulakis, N.; Anastasiadis, P..
Environmental aspects of designing multi-purpose offshore platforms in the scope of the FP7 TROPOS Project. I: Oceans 2014 - Taipei. IEEE conference proceedings 2014 ISBN 9781479936472. s. -
NIVA Untitled
 
2013
22 Boehrer, Bertram; Golmen, Lars Gunder; Løvik, Jarl Eivind; Rahn, Karsten; Klaveness, Dag.
Thermobaric stratification in very deep Norwegian freshwater lakes. Journal of Great Lakes research 2013 ;Volum 39.(4) s. 690-695
NIVA UiO Untitled
 
23 Flornes, Kristin Margrethe; Golmen, Lars Gunder; Røkke, Nils Anders; Johansen, Harald.
EERA CCS JOINT PROGRAMME SINTEF/IRIS/NIVA/IFE. CLIMIT Summit; 2013-02-25 - 2013-02-26
ENERGISINT IFE NIVA NORCE Untitled
 
24 Ishida, Hiroshi; Golmen, Lars Gunder; West, Julia; Krüger, Martin; Coombs, Patricia; Berge, John A; Fukuhara, Tastuo; Magi, Michimasa; Kita, Jun.
Effects of CO2 on benthic biota: an in situ benthic chamber experiment in Storfjorden (Norway). Marine Pollution Bulletin 2013 ;Volum 73.(2) s. 443-451
NIVA Untitled
 
2012
25 Golmen, Lars Gunder; Staalstrøm, André.
Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Aksvoll. Årsaker og tiltak. Vann 2012 ;Volum 47.(1) s. 50-62
NIVA Untitled
 
2010
26 Yoza, Brandon A.; Nihous, Gérard C.; Takahashi, Patrick K.; Golmen, Lars Gunder; War, Jan C.; Otsuka, Koji; Ouchi, Kazuyuki; Masutani, Stephen.
Deep Ocean Water Resources in the 21st Century. Marine Technology Society journal 2010 ;Volum 44.(3) s. 80-87
NIVA Untitled
 
2009
27 Dillen, Menno; Lindeberg, Erik Gøsta Brun; Aagaard, Per; Aker, Eyvind; Sæther, Ola Magne; Johansen, Harald; Lien, Martha; Hatzignatiou, Dimitrios Georgios; Golmen, Lars Gunder; Hellevang, Jon Oddvar.
A field laboratory for monitoring CO2 leakage. Energy Procedia 2009 ;Volum 1.(1) s. 2397-2404
IFE NGI NIVA NORCE SINTEF UiO Untitled
 
2008
28 Dale, Torbjørn; Golmen, Lars Gunder.
Hydrografisk kartlegging i munningsområdet til Sogndalselva. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2008 (ISBN 978-82-577-5417-4) 33 s. NIVA-rapport(5682)
HVL NIVA Untitled
 
2006
29 Stene, Anne; Sjåstad, Knut; Berge, John Arthur; Ishida, Hiroshi; West, Julia; Krüger, Martin; Coombs, Patricia; Fukohara, Tatsuo; Golmen, Lars Gunder; Hareide, Nils Roar; Magi, Michimasa; Pearce, Jonathan M; Watanabe, Juji.
The Benthic Chamber experiment in Storfjorden (Norway) 2005 - effects of CO2 on microbes and meiofauna. Oslo: NIVA, Norwegian Institute for Water Research 2006 (SNO 5305-2006)
MF NIVA NTNU Untitled
 
1991
30 Golmen, Lars Gunder.
Resipientgransking ved Tjeldbergodden - Aure i Møre og Romsdal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 1991 (ISBN 82-577-1967-6) 70 s.
NIVA Untitled
 
1990
31 Golmen, Lars Gunder; Bakke, Håvard; Erga, Svein Rune; Stuvøy, Kari.
Undersøkelse av egnethet for fiskeoppdrett ved Varaldsøy i Hardanger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 1990 (ISBN 82-577-1642-1) 89 s.
NIVA UiB Untitled
 
1988
32 Erga, Svein Rune; Golmen, Lars Gunder; Bjerknes, Vilhelm..
Masseoppblomstring av skadelige alger. Mulige årsaker og sammenhenger. Norsk Fiskeoppdrett 1988 (6) s. 14-15
NIVA UiB Untitled
 
33 Golmen, Lars Gunder; Erga, Svein Rune.
Vurdering av to oppdrettslokalitetar i Høydalsfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 1988 (ISBN 82-577-1473-9) 52 s.
NIVA UiB Untitled