Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2021
1 Cárdenas, Macarena L.; Wilde, Vanessa; Hagen-Zanker, Alex; Seifert-Dähnn, Isabel; Hutchins, Michael G.; Loiselle, Steven.
The Circular Benefits of Participation in Nature-Based Solutions. Sustainability 2021 ;Volum 13.(8) s. -
NIVA Untitled
 
2 Hutchins, Mike; Fletcher, David; Hagen-Zanker, Alex; Jia, HF; Jones, Laurence; Li, Hong; Loiselle, S; Miller, James; Reis, Stefan; Seifert-Dähnn, Isabel; Wilde, Vanessa; Xu, Chong-Yu; Yang, DW; Yu, J; Yu, S.
Why scale is vital to plan optimal Nature-Based Solutions for resilient cities. Environmental Research Letters 2021 ;Volum 16.(4)
UiO NIVA Untitled
 
3 Meland, Sondre; Barkved, Line Johanne; Gragne, Ashenafi Seifu; Seifert-Dähnn, Isabel; Brandt, Uta; Enge, Caroline; Johnsen, Geir Sogge; Johannesen, Hans-Petter; Kronvall, Kjersti Wike.
Demonstrasjons- og testsenter for karakterisering og rensing av forurenset overvann - mulighetsstudie. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7346-5) 49 s. NIVA-rapport(7610)
NIVA Untitled
 
4 Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Vondolia, Godwin Kofi; Gal, Gideon; De Eyto, Elvira; Jennings, Eleanor; Pierson, Don.
Costs and benefits of automated high-frequency environmental monitoring – The case of lake water management. Journal of Environmental Management 2021 ;Volum 285.
NIVA Untitled
 
2020
5 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel.
Nye veier for vannet. Nasjonalt seminar for restaurering av vassdrag og våtmark; 2020-09-11 - 2020-09-11
NIVA Untitled
 
6 Geels, C; Andersen, M. S.; Andersson, C.; Christensen, J. H.; Forsberg, B; Frohn, LM; Gislason, T.; Hänninen, O.; Im, U; Jensen, A.; Karvosenoja, N.; Kukkonen, J.; Sofiev, M; Karppinen, A; Navrud, Ståle; Lehtomäki, H.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Raashcou-Nielsen, O.; Hvidtfeldt, U.; Strandell, A.; Paunu, Ville-Veikko; Pedersen, CB; Timmermann, A.; Plejdrup, M. S.; Schwarze, Per Everhard; Segersson, D.; Seifert-Dähnn, Isabel; Sigsgaard, T.; Thorsteinsson, T; Moss, A.; Vennemo, Haakon; Brandt, J..
An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries. I: Proceedings of Abstracts. 12th International Conference on Air Quality Science and Application. Online Conference. Hatfield: The Air quality Conference 2020 ISBN 9781527258297. s. 97-
FHI NILU NIVA NMBU Untitled
 
7 Seifert-Dähnn, Isabel.
Barriers and enablers for implementation of NBS. DeSCIPHER-Designing Sponge Cities through Innovation in Policy, Health and Environmental Research; 2020-03-30 - 2020-03-30
NIVA Untitled
 
8 Seifert-Dähnn, Isabel.
Financing NBS– with a focus on sustainable drainage solutions. DeSCIPHER-Designing Sponge Cities through Innovation in Policy, Health and Environmental Research; 2020-03-30 - 2020-03-30
NIVA Untitled
 
9 Seifert-Dähnn, Isabel.
New Water Ways: Stormwater management – a shared spatial responsibility. URBAN EEA – virtual meeting; 2020-03-18 - 2020-03-18
NIVA Untitled
 
10 Seifert-Dähnn, Isabel.
Stormwater management in Nordic cities. Nordic Edge Expo and Conference; 2020-09-23 - 2020-09-23
NIVA Untitled
 
11 Seifert-Dähnn, Isabel.
Urban (water) challenges. NIVA årsmøtet; 2020-01-12 - 2020-01-12
NIVA Untitled
 
2019
12 Braskerud, B C; Azhar, S; Barkved, Line Johanne; de Bruin, Karianne; Christiansen, A F; Fleig, A; Isager, E B; Iversen, H; Kristensen, K.; Li, Hong; Seifert-Dähnn, Isabel; Skaugen, T; Sjødahl, E U; Volden, E P.
Hver dråpe teller - Blågrønn infrastruktur i byer. Eksempler på tiltak basert på studietur til Amsterdam og Rotterdam.. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7117-1) 48 s. NIVA-rapport(7382)
AHO NIVA UiO Untitled
 
13 Seifert-Dähnn, Isabel.
Business potential of blue-green infrastructure. Urban Future Global conference; 2019-05-22 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
14 Seifert-Dähnn, Isabel.
Stormwater – the good, the bad, the ugly …. Vin og Vannforskning - Forskningsdagene; 2019-09-23 - 2019-09-23
NIVA Untitled
 
15 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Meland, Sondre; Vogelsang, Christian.
Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7068-6) 53 s. NIVA-rapport(7333)
NIVA Untitled
 
16 Seifert-Dähnn, Isabel; Braskerud, Bent.
Every raindrop counts - Some highlights from integrated stormwater research in the New Water Ways Project. Frokostmøtet; 2019-05-20 - 2019-05-20
NIVA Untitled
 
2018
17 Barkved, Line Johanne; Seifert, Isabel; Langaas, Sindre.
Overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni - kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6971-0) 40 s. NIVA-rapport(7236)
NIVA Untitled
 
18 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel.
Tilnærming til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer. Verdens Vanndag; 2018-03-22 - 2018-03-22
NIVA Untitled
 
19 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; Sample, James Edward.
Bli med å kartlegge byen! Erfaringer med crowdsourcing av overvannsdata i Oslo. Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner; 2018-04-05 - 2018-04-05
NIVA Untitled
 
20 Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; Azhar, Sajeela Qandeel; Braskerud, Bent C.
Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann 2018 ;Volum 53.(4) s. 391-400
NIVA Untitled
 
21 Seifert-Dähnn, Isabel.
Innovative tilnærminger til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer. Vannbransjens innovasjonskonferanse; 2018-04-19 - 2018-04-19
NIVA Untitled
 
22 Seifert-Dähnn, Isabel.
Insurance engagement in flood risk reduction - examples from household and business insurance in developed countries. Natural hazards and earth system sciences 2018 ;Volum 18.(9) s. 2409-2429
NIVA Untitled
 
23 Seifert-Dähnn, Isabel.
Kostnadsrapportering, nyttevurdering og verktøy for prioritering av tiltak i vannforvaltningsplanarbeidet i vannregion Glomma. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6963-5) 32 s. NIVA-rapport(7228)
NIVA Untitled
 
24 Seifert-Dähnn, Isabel.
New Water Ways (NWW) 2017-2021, Innovative tilnærminger til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer. Vannbransjens innovasjonskonferanse 2018; 2018-04-19 - 2018-04-19
NIVA Untitled
 
25 Seifert-Dähnn, Isabel.
Overvann - mye mer enn bare mye vann!. CIENS løsningspils; 2018-09-25 - 2018-09-25
NIVA Untitled
 
26 Seifert-Dähnn, Isabel; Moe, Therese Fosholt; Sjödahl, Elisabeth Ulrika; Kvitsjøen, Julia; Barkved, Line.
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(1) s. 36-44
AHO NIVA Untitled
 
27 Seifert-Dähnn, Isabel; Moe, Therese Fosholt; Sjødahl, Elisabeth Ulrika; Kvitsjøen, Julia.
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv. Kart og plan 2018
NIVA NMBU Untitled
 
28 Zinke, Peggy; Sandvik, Dag; Nesheim, Ingrid; Seifert-Dähnn, Isabel.
Comparing three approaches to estimating optimum white water kayak flows in Western Norway. Water 2018 ;Volum 10.(12) s. 1-19
NIVA NTNU Untitled
 
29 Zinke, Peggy; Seifert, Isabel.
Testing a Citizen Science approach for estimating white water kayak flow requirements in a regulated river catchment. 6th IAHR Europe Congress; 2018-06-12 - 2018-06-14
NIVA NTNU Untitled
 
2017
30 Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert, Isabel; Holen, Silje Nygaard; Wenting, Chen.
SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF OCEAN ACIDIFICATION - THE CASE OF COLD WATER CORAL. (2/2017). Tromsø: Norut 2017 (ISBN 978-82-7492-348-5) 59 s.
NIVA NORCE UiT Untitled
 
31 Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Hofstad, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker C; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J; Seifert, Isabel; Seva, Mikael.
Governing risk society: Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8309-199-1) ;Volum 2017.101 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET NIVA UiO Untitled
 
32 Nesheim, Ingrid; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; Sundnes, Frode.
En oversikt over metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6955-0) 69 s. NIVA-rapport(7220)
NIVA Untitled
 
33 Seifert, Isabel; Millstein, Marianne; Røe, Per Gunnar.
Cities smarten up and go green. EOS 2017 ;Volum 98.(5) s. 10-10
OSLOMET NIVA UiO Untitled
 
34 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne.
ICT-enabled learning experiences for improved urban stormwater management. Embrace the Water Conference; 2017-06-12 - 2017-06-14
NIVA Untitled
 
35 Seifert-Dähnn, Isabel; Karlsson, Marianne.
Nye vannveier - overflatevann, flerbruk og klimatilpasset Oslo. Samskaping for det grønne skiftet i Oslo – CIENS konferansen 2017; 2017-12-06 - 2017-12-06
NIVA NMBU Untitled
 
36 Seifert-Dähnn, Isabel; Nesheim, Ingrid; Gosh, Sambita; Dhawde, Rutuja; Ghadge, Appasaheb; Wennberg, Aina C.
Variations of Drinking Water Quality Influenced by Seasons and Household Interventions: A Case Study from Rural Maharashtra, India. Environments 2017 ;Volum 4.(3) s. -
NIVA Untitled
 
2016
37 Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel.
Prospects and challenges of crowdsourcing for improved urban stormwater management.. Urban E-Planning: Recent Developments, Emerging Issues and Future Challenges; 2016-03-31 - 2016-04-01
NIVA Untitled
 
38 Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Barkved, Line Johanne; Seifert, Isabel.
Mal for enhetlig innhenting av data om tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01657-1) ;Volum 2.37 s. NIBIO Rapport(81)
NIBIO NIVA Untitled
 
2015
39 Magnussen, Kristin Tangvik; Seifert-Dähnn, Isabel; Reinvang, Rasmus; Lindhjem, Henrik.
Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag. Vann 2015 (01-2015) s. 65-75
NINA NIVA Untitled
 
40 Mikkelsen, Eirik Inge; Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Seifert-Dähnn, Isabel.
Ocean acidification…? What’s it going to cost us?. Fram Forum 2015 s. 23-25
NIVA NORCE UiT Untitled
 
41 Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Interwies, Eduard.
Implementation of the ecosystem service concept in water management - Challenges and ways forward. Sustainability of Water Quality and Ecology 2015 ;Volum 5. s. 3-8
NIVA Untitled
 
2014
42 Mamitimin, Yusuyunjiang; Feike, Til; Seifert, Isabel; Doluschitz, Reiner.
Irrigation in the Tarim Basin, China: farmers’ response to changes in water pricing practices. Environmental Earth Sciences 2014 ;Volum 73.(2) s. 559-569
NIVA Untitled
 
2013
43 Seifert, Isabel; Botzen, WJW; Kreibich, Heidi; Aerts, JCJH.
Influence of flood risk characteristics on flood insurance demand: a comparison between Germany and the Netherlands. Natural hazards and earth system sciences 2013 ;Volum 13.(7) s. 1691-1705
NIVA Untitled
 
2011
44 Holen, Silje Nygaard; Magnussen, Kristin; Seifert, Isabel.
Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet - eksempler fra Sørum kommune. Vann 2011 (4) s. 470-480
NIVA Untitled
 
45 Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Thieken, Annegret H.; Lindquist, Eric; Wagner, Klaus; Merz, Bruno.
Recent changes in flood preparedness of private households and businesses in Germany. Regional Environmental Change 2011 ;Volum 11.(1) s. 59-71
NIVA Untitled
 
2010
46 Elmer, Florian; Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Thieken, Annegret H..
A Delphi Method Expert Survey to Derive Standards for Flood Damage Data Collection. Risk Analysis 2010 ;Volum 30.(1) s. 107-124
NIVA Untitled
 
47 Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H..
Development of FLEMOcs - a new model for the estimation of flood losses in the commercial sector. Hydrological Sciences Journal 2010 ;Volum 55.(8) s. 1302-1314
NIVA Untitled
 
48 Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H..
Application and validation of FLEMOcs - a flood-loss estimation model for the commercial sector. Hydrological Sciences Journal 2010 ;Volum 55.(8) s. 1315-1324
NIVA Untitled