Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2018
1 Austnes, Kari; Aherne, Julian; Arle, Jens; Čičendajeva, Marina; Couture, Suzanne; Fölster, Jens; Garmo, Øyvind Aaberg; Hruska, Jakub; Monteith, Don; Posch, Max; Rogora, Michaela; Sample, James Edward; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Ulańczyk, Rafał; Van Dam, Herman; Velasco, Manuel Toro; Vuorenmaa, Jussi; Wright, Richard Frederic; de Wit, Heleen.
Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America. : Norsk institutt for vannforskning 2018 134 s. NIVA-rapport(7268)
NIVA UiO Untitled
 
2014
2 Garmo, Øyvind Aaberg; Skjelkvåle, Brit Lisa; de Wit, Heleen; Colombo, Luca; Curtis, Chris; Fölster, Jens; Hoffmann, Andreas; Hruška, Jakub; Høgåsen, Tore; Jeffries, Dean S.; Keller, W. Bill; Krám, Pavel; Majer, Vladimir; Monteith, Don T.; Paterson, Andrew M.; Rogora, Michela; Rzychon, Dorota; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Vuorenmaa, Jussi; Worsztynowicz, Adam.
Trends in surface water chemistry in acidified areas in Europe and North America from 1990 to 2008. Water, Air and Soil Pollution 2014 ;Volum 225.(3) s. 1-14
NIVA Untitled
 
2013
3 Moiseenko, T.I.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Gashkina, N.A.; Shalabodov, A.D.; Khoroshavin, V.Yu..
Water chemistry in small lakes along a transect from boreal to arid ecoregions in European Russia: Effects of air pollution and climate change. Applied Geochemistry 2013 ;Volum 28. s. 69-79
NIVA Untitled
 
4 Rognerud, Sigurd; Dauvalter, Vladimir A.; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Christensen, Guttorm; Kashulin, Nikolay.
Spatial trends of trace-element contamination in recently deposited lake sediment around the Ni-Cu smelter at nikel, Kola peninsula, Russian Arctic. Ambio 2013 ;Volum 42.(6) s. 724-736
NIVA Untitled
 
2011
5 Skjelkvåle, Brit Lisa.
Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5918-6) 86 s. NIVA-rapport(6183)
NIVA Untitled
 
2010
6 Godsey, Sarah E.; Aas, Wenche; Clair, Thomas A.; de Wit, Heleen; Fernandez, Ivan A.; Kahl, J. Steve; Malcolm, Iain A.; Neal, Colin; Neil, Margaret; Nelson, Sarah J.; Norton, Stephen A.; Palucis, Marisa C.; Monsen, Brit Lisa Skjelkvåle; Soulsby, Chris; Tetzlaff, Doerthe; Kirchner, James W..
Generality of fractal 1/f scaling in catchment tracer time series, and its implications for catchment travel time distributions. Hydrological Processes 2010 ;Volum 24.(12) s. 1660-1671
NILU NIVA Untitled
 
2007
7 de Wit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Erikson, Lars; Fott, Jan; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kifinger, B.; Schaumberg, Jochen; Maetze, A.; Zahn, H.; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Trends in surface water chemistry and biota: The importance of confounding factors. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2007 14 s.
NIVA NORCE UiB Untitled
 
8 Skjelkvåle, Brit Lisa; Bjerknes, Vilhelm; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse.
Vannkjemi. I: Vannkvalitet og smoltproduksjon. Red.Vilhelm Bjerknes. Rykkin: Juul forlag 2007 s. 57-93
NIVA UIA UiO NMBU Untitled
 
2006
9 Bishop, Kevin; Forsius, Martin; Kaste, Øyvind; Laudon, Hjalmar; Moiseenko, T.; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Episodic acidification. I: AMAP assessment 2006: Acidifying pollutants, arctic haze, and acidification in the arctic. Oslo, Norway: Arctic monitoring and Assessment Programme (AMAP) 2006 ISBN 82-7971-046-9. s. 78-81
UIA UiO Untitled
 
10 de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Proceedings of the 21th meeting of the ICP Waters Programme Task Force in Tallinn, Estonia, October 17-19, 2005. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2006 (ISBN 82-577-4923-0) 69 s. NIVA-rapport(5204)
NIVA Untitled
 
11 Schartau, Ann Kristin; Brettum, Pål; Fiske, Peder; Hesthagen, Trygve H.; Johansen, Stein W; Mjelde, Marit; Raddum, Gunnar G.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente.
Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold i Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 978-82-426-1759-0) 99 s. NINA rapport(199)
NINA NIVA UiB UiO Untitled
 
2005
12 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Overvåking av bunndyr. I: B. L. Skjelkvåle (red.) Overvåking av langtransporterte forurensinger 2004. Statlig program for forurensingsovervåking. Sammendragsrapport. SFT Rapport 931/5005. Oslo: Statens Forurensingstilsyn 2005 (ISBN 82-577-4534-0) 73 s.
NIVA UiB Untitled
 
13 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Overvåking av bunndyr. I: Skjelkvåle, B. L & Skancke, L. B. (red.) Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2004. (TA-2126/2005). Oslo: Statens Forurensingstilsyn 2005 (ISBN 82-577-4237-6) 149 s.
NIVA UiB Untitled
 
2004
14 Berg, Torunn; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steinnes, Eiliv.
Contribution of mercury from national antropogenic emissions, natural sources and atmospheric long range transport in Norway. 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant; 2004-06-27 - 2004-07-02
NTNU Untitled
 
2003
15 Berg, Torunn; Fjeld, Eirik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steinnes, Eiliv.
Relativ betydning av nasjonale metallutslippi forhold til avsetning fra atmosfærisk langtransport og naturlige kilder. Oslo: Statens forurensningstilsyn 2003 (ISBN 82-425-1430-5) 80 s. Statlig program for forurensningsovervåking(TA-1950/2003)
NTNU Untitled
 
2002
16 Kaste, Øyvind; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Nitrogen dynamics in runoff from two small heathland catchments representing opposite extremes with respect to climate and N deposition in Norway. Hydrology and Earth System Sciences 2002 ;Volum 6. s. 351-362
UIA UiO Untitled
 
2001
17 Kvaeven, Berit; Ulstein, Merete J.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Raddum, Gunnar; Hovind, Hovard.
ICP Waters - an International Programme for Surface Water Monitoring. Water, Air and Soil Pollution 2001 ;Volum 130.(2) s. 775-780
UiB Untitled