Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Brown, Katrina M.; Flemsæter, Frode; Rønningen, Katrina.
More-than-human geographies of property: Moving towards spatial justice with response-ability. Geoforum 2019 ;Volum 99. s. 54-62
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Haugen, Marit S.; Rønningen, Katrina.
Rewilding: Management, adaptation and power/lessness in carnivore affected communities.. XXVIII European Society for Rural Sociology Conference; 2019-06-25 - 2019-06-28
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Rønningen, Katrina.
Noen erfaringer fra forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn –LOKALE ROVDYR.. Årsmøte; 2019-03-04 - 2019-03-04
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Rønningen, Katrina.
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (LOKAL ROVDYR). Noen funn, konklusjoner og anbefalinger fra forskningsprosjektet. Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte; 2019-11-07
BYGDEFORSK Untitled
 
5 Rønningen, Katrina.
Erfaringer med ulike virkemidler i Frankrike – materiale fra franske samarbeidspartnere i prosjektet.. Sluttworkshop Lokal Rovdyr; 2019-10-31 - 2019-11-01
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Rønningen, Katrina.
Noen hovedfunn og anbefalinger fra prosjektet. Formidlings/sluttkonferanse; 2019-11-15
BYGDEFORSK Untitled
 
7 Rønningen, Katrina; Haugen, Marit S..
Om tilpasningsstragier og framtidsbilder. Sluttworkshop Lokal Rovdyr; 2019-10-31 - 2019-11-01
BYGDEFORSK Untitled
 
8 Zahl-Thanem, Alexander; Rønningen, Katrina.
Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr. Nationen 2019 s. -
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
9 Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina.
Norway. I: Renewable Energy and Landscape Quality. jovis Verlag GmbH 2018 ISBN 978-3-86859-524-6. s. 68-71
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
10 Flemsæter, Frode; Brown, Katrina M.; Rønningen, Katrina.
More-than-human property relations in the reproduction of rural landscapes. RGS-IBG Annual Int. Conference 2018; 2018-08-27 - 2018-08-30
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav.
The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes. Landscape Research 2018 s. 1-16
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
12 Haugen, Marit S.; Rønningen, Katrina.
The Experiences and Adaptions of Sheep Farmers to Large Carnivores in their Backyard. 7th International Pathways Human Dimensions of Wildlife Conference. Pathways Europe 2018: Resurrecting the Wild?; 2018-09-16 - 2018-09-19
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Haugen, Marit S.; Rønningen, Katrina.
Utenfor og innenfor rovviltsonen i Hedmark: Hva er grenser for tilpasning? Og konsekvensene?. Midtveis-seminar Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn; 2018-09-03 - 2018-09-04
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Otte, Pia; Rønningen, Katrina; Moe, Espen.
Contested wind energy: Discourses on energy impacts and their significance for energy justice in Fosen. I: Energy, Resource Extraction and Society Impacts and Contested Futures. Routledge 2018 ISBN 978-0-815-38015-3.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
15 Rønningen, Katrina.
Kulturlandskap som villmark?. Nationen 2018 s. -
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Rønningen, Katrina.
«LOKALE ROVDYR»? Beite, rovdyr og folk. Debattmøte; 2018-11-08 - 2018-11-08
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Rønningen, Katrina.
Med rovvilt og beitedyr – tilpasning og framtidsperspektiver. Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn.; 2018-01-22 - 2018-01-22
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Rønningen, Katrina.
Om forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn – LOKAL ROVDYR.. Møte Rovviltnemnda i sone 6.; 2018-10-25 - 2018-10-25
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Rønningen, Katrina.
REWILDING. Some human-wildlife dimensions, policies and management. RFEL3081 Natural Resource Management Programme; 2018-09-13 - 2018-09-13
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Rønningen, Katrina.
Rovdyrpolitikk og konsekvenser for lokalsamfunn. Årsmøte; 2018-11-09 - 2018-11-09
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Rønningen, Katrina.
Tynnslitt tillit til rovdyrforvaltningen. Stjørdalens Blad [Avis] 2018-09-06
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Rønningen, Katrina.
Verdibørsen. NRK P2 [Radio] 2018-02-20
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Wehn, Sølvi; Burton, Rob J.F.; Riley, Mark; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina.
Adaptive biodiversity management of semi-natural hay meadows: The case of West-Norway. Land Use Policy 2018 ;Volum 72. s. 259-269
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2017
24 Bjørkhaug, Hilde; Rønningen, Katrina; Vinge, Heidi.
The ontology of land use discourses in Norway. XXVII European Society for Rural Sociology Conference; 2017-07-24 - 2017-07-27
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina.
The contested image of wind energy–Investigating the sustainability potential of Europe’s largest onshore wind power project in Central Norway. Energy Impacts; 2017-02-28 - 2017-03-02
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Rønningen, Katrina.
Agricultural land use scenarios – consequences for landscape and production. Agrispace final workshop; 2017-06-01 - 2017-06-02
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Rønningen, Katrina.
Beiteressurs, Rovdyr og Lokalsamfunn. Presentasjon for Norsk Bonde- og Småbrukarlag årsmøte; 2017-11-03 - 2017-11-03
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Rønningen, Katrina.
Beiteressurser, rovdyr og lokalsamfunn. Om prosjektet, noen foreløbige funn og påpekninger. Beiteseminar med rovviltfokus; 2017-11-30 - 2017-12-01
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Rønningen, Katrina.
Grazing Resources, Large Carnivores and Local Communities – LOCAL CARNIVORE.. International Symposium on Society and Resource Management; 2017-06-19 - 2017-06-22
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Rønningen, Katrina.
How, legislatively and practically, does Norway manage predators and other protected species?. Presentation to Scottish National Farmers’ Union; 2017-10-24 - 2017-10-24
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Rønningen, Katrina.
Ressurs, areal, forvaltning og planlegging. Presentasjon for Miljødirektoratet; 2017-04-25 - 2017-04-25
BYGDEFORSK Untitled
 
32 Rønningen, Katrina.
The return of large carnivores to cultural landscapes – some human-wildlife dimensions, policies and management. Gjesteforelesning RFEL3081, Natural Resource Management Programme; 2017-09-29 - 2017-09-29
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.; Thanem, Alexander; Burton, Rob J.F..
Grazing Reources, Carnivores and Local Communities. Oppstartskonferanse SU-Fakultetet NTNU; 2017-03-16 - 2017-03-16
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
34 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Arealpress i reindriftsområder - ha, få og skape rett i endra landskap. Reindriften i et 100-årsperspektiv - veien videre?; 2017-02-07 - 2017-02-08
BYGDEFORSK Untitled
 
35 Rønningen, Katrina; Wehn, Sølvi.
Engkall – Samarbeidsprosjekt NIBIO og Bygdeforskning. Faktaark 3/17.
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
36 Strand, Geir-Harald; Risvoll, Camilla; Rønningen, Katrina; Hansen, Inger.
Mangfold i rovdyrforskningen. Nationen 2017
BYGDEFORSK NF NIBIO Untitled
 
37 Wehn, Sølvi; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina; Burton, Rob J.F..
Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåttemarker basert på brukererfaringer og tradisjonell og forskningsbasert kunnskap – ENGKALL. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01986-2) ;Volum 3.68 s. NIBIO Rapport(149)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
38 Wehn, Sølvi; Rønningen, Katrina.
Prosjekt ENGKALL: Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåtteenger. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017 ;Volum 75.(4) s. 209-216
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2016
39 Bjørkhaug, Hilde; Vinge, Heidi; Rønningen, Katrina.
Salamander, salat eller CO2-vennlige miljøhus? Kultur, verdier og etikk i forvaltningen av matjorda. Sosiologifestival 2016; 2016-09-15 - 2016-09-15
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Carson, Siri Granum; Rønningen, Katrina.
Norwegian salmon farming and the chase for social legitimacy. I: Food Futures. Ethics, Science & Culture. Wageningen Academic Publishers 2016 ISBN 978-90-8686-288-7. s. 189-193
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
41 Flemsæter, Frode; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina.
Forskningsprosjektet "Horisont Snøhetta". I: Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Arendal: Friluftsforlaget 2016 ISBN 978-82-91-49562-0. s. 409-426
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
42 Heggem, Reidun; Rønningen, Katrina.
Bygdebasert reiseliv – profesjonalisering, venstrehåndsarbeid eller autentisitet i praksis?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (1) s. 32-37
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
43 Rønningen, Katrina.
De-peasantization and landscape conservation in Europe. XIV World Congress of Rural Sociology; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Rønningen, Katrina.
Environment and Resources: New and Old Questions for Rural Landscapes. I: Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-80437-1. s. 265-271
BYGDEFORSK Untitled
 
45 Rønningen, Katrina.
Food security and farmland preservation in the global north: replacing or interlinking with multifunctionality policies – or neither?. XIV World Congress of Rural Sociology; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Rønningen, Katrina.
Kampen om arealene. Innlegg under Arendalsuka. Arendalsuka; 2016-08-17 - 2016-08-17
BYGDEFORSK Untitled
 
47 Rønningen, Katrina; Bakken, Anne Kjersti.
Regional food production and contribution to national food security under different scenarios. Agrispace workshop Hurtigruta; 2016-05-09 - 2016-05-12
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
48 Rønningen, Katrina; Bakken, Anne Kjersti.
Scenarier for økt differensiert geografisk utvikling - 2030. Workshop med brukergruppa for AGRISPACE; 2016-06-02 - 2016-06-02
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
49 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Multifunctionality, Rural Diversification and the Unsettlement of Rural Land Use Systems. I: Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-80437-1. s. 312-322
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Rønningen, Katrina; Vinge, Heidi; Bjørkhaug, Hilde.
Små grønne flekker eller godt vern av matjord. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016
BYGDEFORSK Untitled
 
    Vis neste liste