Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2020
1 Bjørkhaug, Hilde; Borch, Kristian; Follo, Gro Irene; Logstein, Brit; Hansen, Lillian.
Framsyn mot Bioøkonomisamfunnet. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2 Hind, Liv Jorunn; Prestvik, Anne; Logstein, Brit.
Demensomsorg på gård. nibio.no [Internett] 2020-10-29
NIBIO NTNU Untitled
 
3 Logstein, Brit; Brobakk, Jostein Tapper.
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens i et samfunnsperspektiv. Sluttkonferanse, Demensomsorg på gård; 2020-10-23 - 2020-10-23
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Prestvik, Anne; Logstein, Brit; Pettersen, Ivar; Knutsen, Heidi; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger.
Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor Revidert utgave. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02660-0) ;Volum 6.84 s. NIBIO Rapport(127)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2019
5 Eriksen, Siren; Patil, Grete Grindal; Logstein, Brit; Pedersen, Ingeborg; Prestvik, Anne.
Demensomsorg på gård: Avslutningskonferansen.
NIBIO NTNU SIV NMBU Untitled
 
6 Logstein, Brit; Almaas, Henrik Eli.
Mental helse blant unge bønder. Trondheim: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning 2019 49 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(11/19)
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
7 Bjørkhaug, Hilde; Follo, Gro Irene; Hansen, Lillian; Logstein, Brit.
Biosmart Verksted 2. Biosmart verksted 2; 2018-09-21 - 2018-09-21
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Logstein, Brit; Haugen, Marit S..
Demensomsorg på gård- Hva sier bonden selv?. Seminar om demensomsorg på gård. Møte mellom forskere og sentrale aktører innenfor demensomsorg på gård; 2018-04-23 - 2018-04-23
BYGDEFORSK Untitled
 
9 Logstein, Brit; Prestvik, Anne.
Dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård: Kvalitet og samhandling. Bønder som tilbydere av demensomsorg på gård og norsk kommuner som kjøpere av slike tjenester.. Fagsamling Inn på tunet; 2018-02-05 - 2018-02-05
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2017
10 Bjørkhaug, Hilde; Follo, Gro Irene; Hansen, Lillian; Logstein, Brit.
Biosmart verksted 1. Biosmart verksted 1; 2017-11-23 - 2017-11-23
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
11 Logstein, Brit; Hansen, Lillian.
The bioeconomy in the green shift. A content analysis of the discussion leading up to the report green competitiveness, and the responses to the report.. Biosmart Annual Meeting 2017; 2017-09-19 - 2017-09-20
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
12 Logstein, Brit; Haugen, Marit S.; Farstad, Maja.
Farm based day care activities for people with dementia, in Norway. Opportunities and challenges for farmers as service providers. European Society for Rural Sociology Congress; 2017-07-25 - 2017-07-27
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2016
13 Aas, Oddfrid; Almås, Reidar; Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari; Logstein, Brit; Storstad, Oddveig; Follo, Gro Irene.
Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2016 (ISBN 978-82-991199-3-1) 48 s.
BYGDEFORSK NORCE NTNU UIS Untitled
 
14 Haugen, Marit S.; Logstein, Brit.
Frivillighetens plass I distriktskommunenes eldreomsorg. Hva fremmer og hva hemmer samhandling og frivillighet?. Fagdag; 2016-05-12 - 2016-05-12
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Haugen, Marit S.; Logstein, Brit.
Frivillighetens plass i distriktskommuners eldreomsorg. En forprosjektrapport. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2016 56 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Haugen, Marit S.; Logstein, Brit.
Older people as volunteers. 4th Nordic Conference for Rural Research - Nordic Ruralities. Crisis and Resilience; 2016-05-22 - 2016-05-24
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Logstein, Brit.
Farm-Related Concerns and Mental Health Status Among Norwegian Farmers. Journal of Agromedicine 2016 ;Volum 21.(4) s. 316-326
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
18 Logstein, Brit.
Predictors of mental complaints among norwegian male farmers. Occupational Medicine 2016 ;Volum 66.(4) s. 332-337
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
19 Logstein, Brit; Thanem, Alexander.
Biosmart- Survey of the Norwegian Bioeconomy- some preliminary findings. NoRest; 2016-10-25 - 2016-10-26
BYGDEFORSK Untitled
 
2013
20 Haugen, Marit S.; Logstein, Brit.
En analyse av ektefelle/samboers bidrag til gårdsdriften. I: Er bonden alene? Betydningen av ektefelle/samboers involvering på gårdsbruk. : KUN Senter for kunnskap og likestilling 2013 s. 27-38
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Logstein, Brit; Blekesaune, Arild; Almås, Reidar.
Physical activity among Norwegian adolescents- a multilevel analysis of how place of residence is associated with health behaviour: the Young-HUNT study. International Journal for Equity in Health 2013 ;Volum 12.(56) s. -
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
22 Follo, Gro Irene; Haugen, Marit S.; Logstein, Brit.
Skal - skal ikke? Om avtaler og samlivsbrudd i landbruket. : Norsk senter for bygdeforskning 2012 104 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Logstein, Brit; Haugen, Marit S..
The Norwegian agricultural sector and the involvement of women in farm work. XIII World Congress of Rural Sociology; 2012-07-29 - 2012-08-04
BYGDEFORSK Untitled
 
2010
24 Holm, Frank Egil; Kroken, Arild; Logstein, Brit; Villa, Mariann.
Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter. : Norsk senter for bygdeforskning 2010 51 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
2009
25 Storstad, Oddveig; Logstein, Brit; Almås, Reidar; Spissøy, Arild; Johnsen, Tor-Petter.
Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. En kunnskapsstatus. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2009 92 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(11/09)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled