Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Brobakk, Jostein Tapper.
Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven. Nationen 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Brobakk, Jostein Tapper; Melås, Anders.
Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk - hva kan vi lære?. Trondheim: Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning 2020 47 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(7/20)
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Brobakk, Jostein Tapper; Pettersen, Ivar; Vennesland, Birger.
Interaksjonen mellom tilbyder og bestiller i et helhetlig perspektiv. Sluttkonferanse, Demensomsorg på gård; 2020-10-23 - 2020-10-23
NIBIO BYGDEFORSK Untitled
 
4 Logstein, Brit; Brobakk, Jostein Tapper.
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens i et samfunnsperspektiv. Sluttkonferanse, Demensomsorg på gård; 2020-10-23 - 2020-10-23
BYGDEFORSK Untitled
 
5 Prestvik, Anne; Logstein, Brit; Pettersen, Ivar; Knutsen, Heidi; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger.
Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor Revidert utgave. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02660-0) ;Volum 6.84 s. NIBIO Rapport(127)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2019
6 Brobakk, Jostein Tapper; Bjørkhaug, Hilde.
Moral, Ethics and Sustainability in Finacialisation: Examples from public investments. RC-40 PRE-CONFERENCE SESSION: FINANCIALISATION OF AGRI-FOOD SYSTEMS – URGENT AND FUTURE CHALLENGES; 2019-06-25 - 2019-06-25
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
7 Brobakk, Jostein Tapper; Frisvoll, Svein; Blekesaune, Arild.
Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2019 58 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(3/2019)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen.
Nye veier til godt lokaldemokrati?. Bodø: Nordlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-7321-764-6) ;Volum 2019.88 s. Nordlandsforskning rapport(5)
BYGDEFORSK NORD ISF NF Untitled
 
2018
9 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Profit, aid and ethics in public finacialisation. I: The Financialization of Agri-Food Systems: Contested Transformations. Routledge 2018 ISBN 9781138068513. s. 42-61
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
10 Brobakk, Jostein Tapper.
A Climate for Change? Norwegian Farmers’ Attitudes to Climate Change and Climate Policy. World Political Science 2018 ;Volum 14.(1) s. 55-79
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
11 Brobakk, Jostein Tapper.
Bindende folkeavstemninger?. Nationen 2018
BYGDEFORSK Untitled
 
12 Brobakk, Jostein Tapper.
Bioøkonomisk utvikling og politikkens betydning. NIBIO-konferansen; 2018-02-13 - 2018-02-14
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Brobakk, Jostein Tapper.
Effekten av matkrise og klimakrise. Flernivåanalyse av regimeendringer og aktørresponser. Trondheim: NTNU 2018 80 s.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
14 Brobakk, Jostein Tapper.
Klimaveivalg i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter. Anbefalinger til ny politikk.. Sluttseminar for NEWPATH-prosjektet; 2018-11-07 - 2018-11-07
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Brobakk, Jostein Tapper.
Klimaveivalg i verdikjeden for kjøtt- og meieriprodukter. Presentasjon av forskningsprosjektet NEWPATH.. Klimaseminar, Øksnevad landbruksskole; 2018-07-06 - 2018-07-06
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Brobakk, Jostein Tapper.
Norske bønders klimarespons. Saktuelt 2018
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Brobakk, Jostein Tapper.
Responses to food crisis and climate crisis in Norwegian agriculture. Regime flexibility and robustness.. XIX ISA World Congress of Sociology; 2018-07-15 - 2018-07-21
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Sivertsvik, Rita Moseng; Eidem, Bjørn; Brigham, Anne Margrethe; Brobakk, Jostein Tapper.
Er matsikkerheten truet? Klimaendringer og matproduksjon i Norge og Malawi. : Utviklingsfondet 2018 (ISBN 978-82-91923-91-8) 36 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Steen, Markus; Brobakk, Jostein Tapper; Otte, Pia Piroschka; Halvorsen, Trond; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Opportunities and barriers for implementing biochar as a carbon sink in agricultural systems. International Sustainability Transitions Conference 2018; 2018-06-12 - 2018-06-14
BYGDEFORSK NTNU SINTEF Untitled
 
2017
20 Brobakk, Jostein Tapper.
Klima for endring? Norske bønders holdninger til klimaendring og ny klimapolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 33.(3-4) s. 272-291
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
21 Flemsæter, Frode; Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Farmers as climate citizens. Journal of Environmental Planning and Management 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gjertsen, Arild.
Samme spørsmål, ulikt svar. Dagens næringsliv 2017
BYGDEFORSK NF NTNU Untitled
 
23 Gjertsen, Arild; Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gustavsen, Annelin; Lindeløv, Bjarne; Sivertsvik, Rita.
Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og spørreundersøkelser. Bodø: Nordlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7321-718-9) ;Volum 2017.146 s. Nordlandsforskning rapport(9)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
2016
24 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper; Carson, Siri Granum.
Public funds balancing profit, aid and ethics in land investments. IRSA Congress 2016; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
25 Brobakk, Jostein Tapper.
Biokull som klimatiltak i norsk landbruk. Faktaark 1/16.
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Brobakk, Jostein Tapper.
Innstramminger i Canada. Nationen 2016
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Brobakk, Jostein Tapper.
Landbruk som klimapolitikk. Fagseminar; 2016-03-17 - 2016-03-17
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Brobakk, Jostein Tapper.
Landbrukets klimautfordringer. Bokkafe; 2016-04-19
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Brobakk, Jostein Tapper; Bruce, Muirhead.
Post-Neoliberalism in Saskatchewan Agriculture: Land Ownership restrictions as the Wave of the Future, or Lessons for Australia and New Zealand?. AGRIFOOD XXIII; 2016-12-07 - 2016-12-10
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Brobakk, Jostein Tapper; Muirhead, Bruce.
Out With the Dust? Implications of the Financialization of Saskatchewan Farmland. XIV World Congress of Rural Sociology, Toronto Canada 2016 - 10-14 august; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Brobakk, Jostein Tapper; Schwartz, Gerald.
Understanding policy barriers for transitions to a bioeconomy in Norway: First results from a stakeholder survey. NoRest Conference; 2016-10-25 - 2016-10-26
BYGDEFORSK Untitled
 
32 Otte, Pia Piroschka; Brobakk, Jostein Tapper.
Improving synergies: building knowledge of biochar among Norwegian farmers. XIV World Congress of Rural Sociology, Toronto Canada 2016 - 10-14 august; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Schwartz, Gerald; Brobakk, Jostein Tapper.
Assessment of institutional settings and evidence based policy recommendations. Biosmart Workshop; 2016-05-30 - 2016-05-31
BYGDEFORSK Untitled
 
2015
34 Brobakk, Jostein Tapper; Muirhead, Bruce.
The Canadian province of Saskatchewan and changes in land ownership patterns. XXVI ESRS Congress; 2015-08-18 - 2015-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
2014
35 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Investments in land. Balancing profit, aid and ethics.. ISA World Congress.; 2014-07-13 - 2014-07-19
BYGDEFORSK Untitled
 
36 Carson, Siri Granum; Brobakk, Jostein Tapper.
Dilemmas of the Government Pension Fund-Global: Between ethics, politics and profits – The case of “land grabbing”.. Forfood workshop; 2014-08-18 - 2014-08-20
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2013
37 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Brobakk, Jostein Tapper.
Klimaendringer og matvaresikkerhet: Er bærekraftig intensivering løsningen?. I: Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0300-3. s. 275-299
BYGDEFORSK Untitled
 
38 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Investing Abroad. Norwegian land investments and the Government Pension Fund – Global (NGPG). Australasian Agri-Food Research Network XX 2013; 2013-12-02 - 2013-12-05
BYGDEFORSK Untitled
 
39 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper; Almås, Reidar.
Klimaendringer og matvaresikkerhet: Er bærekraftig intensivering løsningen?. Klimatilpasset landbrukspolitikk; 2013-11-20
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Brobakk, Jostein Tapper.
Klimaendring, finans og matpriser. I: Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0300-3. s. 111-136
BYGDEFORSK Untitled
 
2012
41 Almås, Reidar; Brobakk, Jostein Tapper.
Norwegian dairy industry: a case of super-regulated co-operativism. I: Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Emerald Group Publishing Limited 2012 ISBN 9781780523484. s. 169-189
BYGDEFORSK Untitled
 
42 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Brobakk, Jostein Tapper.
Emerging neo-productivist agriculture as an approach to food security and climate change in Norway. I: Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Emerald Group Publishing Limited 2012 ISBN 9781780523484. s. 211-234
BYGDEFORSK Untitled
 
2011
43 Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper; Rønningen, Katrina.
Klima- og matvarekrisa endrar landbrukspolitikken. Bygdeforskningsdagen 2011; 2011-03-31
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Protectionism and Financialisation: Questioning future legitimacy of Norwegian Agriculture and Food Policy. AGRI-FOOD CONFERENCE; 2011-12-05 - 2011-12-08
BYGDEFORSK Untitled
 
45 Brobakk, Jostein Tapper.
To Mitigate Or Not To Mitigate. Food Security, Energy Production and Policy Responses to Climate Change. XXIV ESRS Congress in Rural Studies; 2011-08-22 - 2011-08-25
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Brobakk, Jostein Tapper; Almås, Reidar.
Increasing food and energy prices in 2008: What were the causes and who was to blame?. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 2011 ;Volum 18.(3) s. 237-280
BYGDEFORSK Untitled
 
2010
47 Almås, Reidar; Brobakk, Jostein Tapper.
Increasing food and energy prices. What are the causes and who are to blame?. XVII World Congress of Sociology.; 2010-07-11 - 2011-07-17
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2002
48 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Brobakk, Jostein.
GMO foods and trust in risk society - a European comparative perspective. The XV International Sociological Association World Congress of Sociology; 2002-07-13
NTNU Untitled
 
49 Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
GMO Foods and Trust in Risk Society - a European Comparative Perspective. : Norsk senter for bygdeforskning 2002 32 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
1998
50 Brobakk, Jostein.
USA og den europeiske integrasjonsprosessen: "Empire" by Integration. The United States and European Integration, 1945-1997. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 1998 ;Volum 56.(3) s. 499-502
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste