Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2019
1 Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi; Bryn, Anders.
Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. Oslo: Naturhistorisk museum 2019 20 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(83)
UiO Untitled
 
2 Sickel, Hanne; Bentzen, Frode; Fjellstad, Wendy Jane; Kapfer, Jutta; Krøgli, Svein Olav; Nilsen, Anne-Barbi; Pedersen, Christian.
"Mellomrommet" i jordbrukslandskapet — arealer for artsmangfold?. Landskapsovervåking 2019; 2019-11-19 - 2019-11-19
NIBIO UiO Untitled
 
2018
3 Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(4) s. 377-382
UiO Untitled
 
4 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 s.
UiO Untitled
 
5 Nilsen, Anne B..
Automatisert kartproduksjon, skjemaregistrering og lure triks i QGIS. QGIS Norge; 2018-12-05 - 2018-12-05
NIBIO Untitled
 
6 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 s.
NIBIO UiO Untitled
 
2017
7 Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Frydenlund, Jostein.
Kartografi for AR5. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01991-6) ;Volum 3.8 s. NIBIO Rapport(153)
NIBIO Untitled
 
2016
8 Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi og QGIS. Kurs i BIO4120; 2016-11-09 - 2016-11-09
NIBIO Untitled
 
9 Nilsen, Anne-Barbi.
Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode. Geomatikkdagene 2016; 2016-03-08 - 2016-03-10
NIBIO Untitled
 
2014
10 Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi til AR5. : Norsk institutt for Skog og landskap 2014 (ISBN 978-82-311-0216-8) 6 s. Rapport fra Skog og landskap(10/14)
NIBIO Untitled
 
2013
11 Nilsen, Anne-Barbi.
Rapport fra bestikket - Kart i C-dur. Posisjon 2013 ;Volum 21.(1) s. 3-
NIBIO Untitled
 
12 Nilsen, Anne-Barbi; Stensgaard, Kari; Wallin, Hanne Gro.
Nettbrett til seterregistrering. Kart og plan 2013 ;Volum 73.(3) s. 179-185
NIBIO Untitled
 
13 Solberg, Svein; Astrup, Rasmus Andreas; Breidenbach, Johannes; Nilsen, Anne-Barbi; Weydahl, Dan Johan.
Monitoring spruce volume and biomass with InSAR data from TanDEM-X. Remote Sensing of Environment 2013 ;Volum 139. s. 60-67
FFI NIBIO Untitled
 
2011
14 Nilsen, Anne-Barbi.
Kartkatalog. Kart/kartlag produsert av Skog og landskap. : Norsk institutt for skog og landskap 2011 (ISBN 978-82-311-0125-3) 58 s. Rapport fra Skog og landskap(02)
NIBIO Untitled
 
2009
15 Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi for AR5. : Norsk institutt for skog og landskap 2009 6 s. Dokument fra Skog og landskap(03)
NIBIO Untitled
 
2004
16 Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Nystuen, Ingvild; Strand, Geir-Harald; Thorvaldsen, Kari.
Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt. : NIJOS 2004 20 s. NIJOS dokument(36)
NIBIO Untitled