Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries. Stockholm: Nordic Welfare Centre 2019 (ISBN 978-91-88213-47-1) 65 s.
NMBU UiB Untitled
 
2 Fosse, Elisabeth; Sherriff, Nigel; Helgesen, Marit Kristine.
Levelling the social gradient in health at the local level: applying the Gradient Equity Lens to Norwegian local public health policy. International Journal of Health Services 2019 ;Volum 2019. s. 1-17
HIOF UiB Untitled
 
3 Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen.
Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. : 2019 International Journal of Health Policy and Management
HIOF USN UiB Untitled
 
4 Helgesen, Marit Kristine.
Bedre tverrfaglig innsats - styrket tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge?. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63183-3. s. 193-214
HIOF Untitled
 
2018
5 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
Policies for equal health at the national level – a Nordic perspective. Conference Health Equity in the Nordic Region; 2018-11-22 - 2018-11-23
HIOF UiB Untitled
 
6 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine; Hagen, Susanne; Torp, Steffen.
Addressing the social determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(20) s. 47-52
OSLOMET USN UiB Untitled
 
7 Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen.
Health promotion at local level in Norway: The use of public health coordinators and health overviews to promote fair distribution among social groups. International Journal of Health Policy and Management 2018 ;Volum 7.(9) s. 807-817
OSLOMET USN UiB Untitled
 
8 Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine; Vabo, Signy Irene.
Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunbalkunnskap. 4. utgave. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 9788205512436) 367 s.
OSLOMET HIOF UiO Untitled
 
9 Helgesen, Marit Kristine.
Bedre Tverrfaglig Innsats - presentasjon av resultater om medvirkning. Konferanse; 2018-11-07 - 2018-11-07
HIOF Untitled
 
10 Helgesen, Marit Kristine.
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8309-257-8) 204 s. NIBR-rapport(2018:16)
HIOF OSLOMET Untitled
 
11 Helgesen, Marit Kristine.
Bolig og helse. Bynettverk Østfold; 2018-05-03 - 2018-05-03
HIOF Untitled
 
12 Helgesen, Marit Kristine.
Folkehelsa. En oppgave for kommuneadministrasjonen - og et interessefelt for kommunepolitikerne?. Forelesning; 2018-01-26 - 2018-01-26
HIOF Untitled
 
13 Helgesen, Marit Kristine.
Folkehelse og effekter for kommunesektoren. Forelesning; 2018-10-24 - 2018-10-24
HIOF Untitled
 
14 Helgesen, Marit Kristine.
Governance structures to address social inequalities in health. 11th European Public Health Conference; 2018-11-28 - 2018-12-01
HIOF Untitled
 
15 Helgesen, Marit Kristine.
Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. Konferanse; 2018-09-26 - 2018-09-26
HIOF Untitled
 
16 Helgesen, Marit Kristine.
Kommunenes planlegging og tiltak for en eldre befolkning. KBLs boligkonferanse i Tromsø mai 2018; 2018-05-29 - 2018-05-31
HIOF Untitled
 
17 Helgesen, Marit Kristine.
Offentlig helsepolitikk. Forelesning; 2018-10-23 - 2018-10-23
HIOF Untitled
 
18 Helgesen, Marit Kristine.
Organisering av psykiske helsetjenster. Styring og koordinering. Forelesning; 2018-04-24 - 2018-04-24
HIOF Untitled
 
19 Helgesen, Marit Kristine.
Samfunnsfloker - begrep og løsninger. Møte Moss kommune; 2018-09-03 - 2018-09-03
HIOF Untitled
 
20 Helgesen, Marit Kristine.
Sosial ulikhet i helse. Forelesning; 2018-10-04 - 2018-10-04
HIOF Untitled
 
21 Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068665) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00595)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
2017
22 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
Advocating for health promotion policy in Norway: the role of the county municipalities. Societies 2017 ;Volum 7.(5)
OSLOMET UiB Untitled
 
23 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
The Norwegian policy to reduce social inequities in health: Comprehensive action or mixed signals?. 10th European Public Health Conference; 2017-11-03 - 2017-11-05
HIOA UiB Untitled
 
24 Helgesen, Marit Kristine.
Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for kommunal politikk og planlegging. KS-effektiviseringsnettverk; 2017-04-20 - 2017-04-20
HIOA Untitled
 
25 Helgesen, Marit Kristine.
Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for politikk og planlegging. Akershus fylkeskommune; 2017-05-02 - 2017-05-02
HIOA Untitled
 
26 Helgesen, Marit Kristine.
Forskning og praksis i samarbeid - på, for eller med kommuner?. Folkehelsekonferansen; 2017-10-24 - 2017-10-24
HIOA Untitled
 
27 Helgesen, Marit Kristine.
Helsekonsekvensutredning av forslag til samfunnsdel av fylkesplanen i Østfold. Konferanse; 2017-09-13 - 2017-09-30
HIOA Untitled
 
28 Helgesen, Marit Kristine.
Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. Fagseminar om aldersvennlige samfunn; 2017-10-31 - 2017-10-31
HIOA Untitled
 
29 Helgesen, Marit Kristine.
Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. Bustadsamling; 2017-11-02 - 2017-11-02
HIOA Untitled
 
30 Helgesen, Marit Kristine.
Organisering av psykisk helse-tjenester. Styring og koordinering. Gjesteforelesning; 2017-04-25 - 2017-04-25
HIOA Untitled
 
31 Helgesen, Marit Kristine.
Program for folkehelsearbeid i kommunene. Observasjoner fra Nullpunktsundersøkelse. Policyforskning i folkehelsearbeidet; 2017-08-29 - 2017-08-29
HIOA Untitled
 
32 Helgesen, Marit Kristine.
Samarbeid og samordning. Samling for kommuner; 2017-10-26 - 2017-10-26
HIOA Untitled
 
33 Helgesen, Marit Kristine.
Strukturelle betingelser for lokalt folkehelsearbeid. Gjesteforelesning; 2017-08-30 - 2017-08-30
HIOA Untitled
 
34 Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel; Schou, Arild.
Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelse i kommunene settes i verk. Marit K. Helgesen, Dawit S. Abebe og Arild Schou Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017. Oslo: HIOA -NIBR/NOVA 2017 (ISBN 978-82-8309-216-5) 169 s.
HIOA NMBU Untitled
 
35 Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel; Schou, Arild.
Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet: Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8309-216-5) ;Volum 2017.165 s. NIBR-rapport(Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017)
HIOA Untitled
 
36 Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Hagen, Susanne.
Capacity to reduce inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(18) s. 77-82
OSLOMET USN UiB Untitled
 
37 Helgesen, Marit Kristine; Herlofson, Katharina.
Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8309-220-2) ;Volum 2017.129 s. NIBR-rapport(16)
HIOA Untitled
 
38 Rønningen, Grete Eide; Helgesen, Marit Kristine.
Public health in municipalities. Work at the local level. 10th European Public Health Conference; 2017-11-03 - 2017-11-05
OSLOMET USN Untitled
 
39 Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling; Monkerud, Lars Chr..
Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8309-161-8) ;Volum 2016.65 s. NIBR-rapport(18)
HIOA Untitled
 
2016
40 Hagen, Susanne; Torp, Steffen; Helgesen, Marit; Fosse, Elisabeth.
Promoting health by addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion International 2016 ;Volum 32.(6) s. 977-987
OSLOMET USN UiB Untitled
 
41 Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine.
«Fremtidens superrådmenn". Tekna samfunnsutviklingsdagene; 2016-02-18 - 2016-02-18
HIOA Untitled
 
42 Helgesen, Marit; Fosse, Elisabeth.
Addressing the social determinants of Health - the role of Norwegian municipalities. The 8.th Nordic Health Promotion Research Conference; 2016-06-20 - 2016-06-22
HIOA UiB Untitled
 
43 Helgesen, Marit; Fosse, Elisabeth.
How municipalities work to reduce social inequalities in health. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider; 2016-05-26 - 2016-05-26
HIOA UiB Untitled
 
44 Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn; Olsen, Dorothy Sutherland; Holm, Arne; Røste, Rannveig.
Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015. Oslo: Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2016 2016 (ISBN 978-82-8309-117-5) 268 s.
HIOA NIFU Untitled
 
45 Hofstad, Hege; Helgesen, Marit.
Å iverksette en reform: «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015» som modeller for større kompetansehevende satsinger. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2016 (ISBN 978-82-8309-129-8) ;Volum 2016.53 s. NIBR-rapport(16)
HIOA Untitled
 
46 Monkerud, Lars Christian; Helgesen, Marit; Holm, Arne; Lied, Camilla.
Folkehelseperspektiv i boligpolitikken?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2016 (ISBN 978-82-8309-092-5) ;Volum 2015.128 s. NIBR-rapport(22)
HIOA Untitled
 
47 Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine; Schou, Arild.
Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(3) s. 177-188
OSLOMET USN UiO Untitled
 
2015
48 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
How can local governments level the social gradient in health among families with children? The case of Norway. International Journal of Child, Youth and Family Studies 2015 ;Volum 6.(2) s. 328-346
OSLOMET UiB Untitled
 
49 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway. European Public Health Conference; 2015-10-14 - 2015-10-17
HIOA UiB Untitled
 
50 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine.
The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway. European Journal of Public Health 2015 ;Volum 25.(229) Suppl. 3 s. 229-
OSLOMET UiB Untitled
 
    Vis neste liste