Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2020
1 Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie; Gulbrandsen, Lars.
Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0463-7) 163 s. NIFU-rapport(10)
NIFU OSLOMET Untitled
 
2 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review 2020 ;Volum 30:100323. s. 1-23
NIFU UiO Untitled
 
2019
3 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Lekbasert læring: systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
NIFU Untitled
 
4 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Skal vi leke eller lære i barnehagen? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring. NIFU 50 år: Lange lingjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken; 2019-06-14
NIFU Untitled
 
5 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine.
ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal 2019 ;Volum 27.(6) s. 776-800
NIFU Untitled
 
6 Gjerustad, Cay; Hjetland, Hanne Næss; Opheim, Vibeke.
TALIS Starting Strong Survey: Første hovedfunn. Kortrapport med oppsummering fra OECDs første internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0420-0) 46 s. NIFU-rapport(18)
NIFU Untitled
 
7 Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology 2019 ;Volum 111.(5) s. 751-763
UiO Untitled
 
2018
8 Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin.
Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0338-8) 170 s. NIFU-rapport(16)
NIFU Untitled
 
9 Hjetland, Hanne Næss.
Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 330 s.
UiO Untitled
 
10 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review. EARLI SIG 5; 2018-08-29 - 2018-08-31
NIFU UiO Untitled
 
11 Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth; Melby-Lervåg, Monica.
The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review. Twenty-Fifth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21
NIFU UiO Untitled
 
12 Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Schauber, Stefan Kilian.
The development of letter-name knowledge in Norwegian 4-6-year-old children. Twenty-Fifth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21
NIFU UiO Untitled
 
13 Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi; Hjetland, Hanne Næss.
Jeg skal bli kokkeassistent. Klassekampen 2018
NIFU Untitled
 
14 Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi; Hjetland, Hanne Næss.
«Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0328-9) 132 s. NIFU-rapport(8)
NIFU Untitled
 
15 Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Skjelbred, Siv-Elisabeth.
Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0356-2) 161 s. NIFU-rapport(25)
NIFU Untitled
 
2017
16 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review. Campbell systematic reviews 2017 ;Volum 14.
UiO Untitled
 
17 Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age. Twenty-Fourth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15
UiO Untitled
 
18 Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss.
Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk 2017 ;Volum 81.(1) s. 39-54
HIOF UiO Untitled
 
19 Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test. Twenty-Fourth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15
UiO Untitled
 
20 Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss; Smette, Ingrid.
Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0307-4) 134 s. NIFU-rapport(30)
HIOA NIFU Untitled
 
2016
21 Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas.
Lexical quality matters: Effects of word knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading Research Quarterly 2016 ;Volum 51.(2) s. 165-180
UiO Untitled
 
22 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review. Twenty-Third Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16
UiO Untitled
 
23 Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica.
Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade. 6th EERA Spring School on Advanced Methods in Educational Research; 2016-04-18 - 2016-04-22
UiO Untitled
 
2015
24 Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas.
Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers. Twenty-Second Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2015-07-15 - 2015-07-18
UiO Untitled
 
25 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review. 7th International Summerschool on Literacy Research; 2015-08-22 - 2015-08-27
UiO Untitled
 
26 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews 2015 ;Volum 11.(1) s. 1-40
UiO Untitled
 
2014
27 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell Collaboration Colloquium 2014; 2014-06-16 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
2011
28 Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne; Kruse, Jana.
Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk 2011 (1)
UiO Untitled