Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Fulland, John; Haugen, Bjørn Sverre Hol; Nordfjeld, Øystein; Larsson, Paul.
Storhotell midt i byparken?. Fortidsvern 2019 (2) s. 36-41
PHS UiO Untitled
 
2 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Drakter, Yngvar Nielsen og nasjonaletnografika. I: En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104399-2. s. 181-207
UiO Untitled
 
3 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Museet som aldri ble til – et bidrag til de regionale folkemuseenes tilblivelser :. Norsk museumstidsskrift 2019 ;Volum 5.(2) s. 141-155
UiO Untitled
 
2018
4 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Hedmark utdanning. Innledning. I: Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 978-82-8305-057-8. s. 9-39
UiO Untitled
 
5 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Lærelyst, holdninger og skolebuss. I: Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 978-82-8305-057-8. s. 273-299
UiO Untitled
 
6 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Spansken - kan den komme igjen?. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. Anno museum Kongsvingerregionen; Kongsvinger museum. 2018-05-24 - 2019-05-01
UiO Untitled
 
7 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
The "Bunad". Norwegian, or what?. Åpning av kulturminnedagene 2018; 2018-09-06 - 2018-09-06
UiO Untitled
 
8 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
The Thruths about Folk Dress. What Matters – Accounting for Culture in a Post Factual World. The 34th Nordic Conference of Ethnology and Folkoristics; 2018-06-12 - 2018-06-14
UiO Untitled
 
9 Haugen, Bjørn Sverre Hol; Aastebøl, Ingun.
Lyrikkens plass i landskapet. Om minneplasser for Hans Børli og hans forfatterskap. I: Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252196924. s. 284-319
UiO Untitled
 
10 Haugen, Bjørn Sverre Hol; Pedersen, Mona.
Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS 2018 (ISBN 978-82-8305-057-8) 340 s.
HINN UiO Untitled
 
2017
11 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Museer, drakt og tid. Nordisk Museologi 2017 (1) s. 73-89
UiO Untitled
 
2016
12 Haugen, Bjørn Sverre.
Kristofer Visted - museumsmann og kulturhistorikar. I: Jul i gamle dager. Scandinavian Academic Press 2016 ISBN 978-82-3040-179-8.
UiO Untitled
 
13 Haugen, Bjørn Sverre.
Rekonstruované časy. Případová studie k norskému lidovému oděvu [Reconstructed Time. A Case Study of Norwegian Folk Dress]. Národopisná revue 2016 (3) s. 214-226
UiO Untitled
 
14 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Solør-hijab. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. Anno museum Kongsvingerregionen; Kongsvinger museum, Anno museum Glomdalsmuseet Elverum, Jernbanemuseet Hamar. 2016-05-12 - 2018-09-15
UiO Untitled
 
2015
15 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
En sanselig kjole. Norsk museumstidsskrift 2015 ;Volum 1.(1) s. 7-32
UiO Untitled
 
16 Haugen, Bjørn Sverre Hol.
Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Oslo: 07 Oslo AS 2015 327 s.
UiO Untitled
 
2014
17 Haugen, Bjørn Sverre.
Ord om ting. Draktpraksisar i samlingane etter Amund B. Larsen den yngre. I: "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5. s. 101-113
UiO Untitled
 
2013
18 Haugen, Bjørn Sverre.
Drakt og tekstil. I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7. s. 469-495
UiO Untitled
 
2011
19 Haugen, Bjørn Sverre.
Døgnrytme - et bidrag til søvnens kulturhistorie. I: Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Hamar: Stiftelsen Domkirkeodden 2011 ISBN 978-82-91326-30-6. s. 243-275
UiO Untitled
 
20 Haugen, Bjørn Sverre; Lyngø, Inger Johanne; Thorsen, Liv Emma.
Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Hamar: Stiftelsen Domkirkeodden 2011 (ISBN 978-82-91326-30-6) 285 s.
UiO Untitled