Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Melås, Anders; Blekesaune, Arild.
En kvantitativ analyse av fremgangen til Senterpartiet ved kommunevalget i 2019. I: Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6. s. 82-103
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2 Zahl-Thanem, Alexander; Burton, Rob J.F.; Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.; Rønningen, Katrina.
The impact of wolves on psychological distress among farmers in Norway. Journal of Rural Studies 2020 ;Volum 78. s. 1-11
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2019
3 Blekesaune, Arild.
Har ulveskadene betydning for rekrutteringen til sauebruk?. Sluttworkshop Lokal Rovdyr 31. oktober-1. november; 2019-10-31 - 2019-11-01
NTNU Untitled
 
4 Brobakk, Jostein Tapper; Frisvoll, Svein; Blekesaune, Arild.
Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2019 58 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(3/2019)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
5 Martinussen, Pål Erling; Blekesaune, Arild; Aas, Simen Ø..
En søppelvogn til begjær? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(4) s. 371-397
NTNU Untitled
 
6 Zahl-Thanem, Alexander; Blekesaune, Arild; Burton, Rob J.F..
Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder, og om statistikk og ulike sammenhenger vi har sett på.. Sluttworkshop Lokal Rovdyr; 2019-10-31 - 2019-11-01
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2018
7 Blekesaune, Arild.
Ønsker vi å utdanne sosiologer eller statistikere? En kommentar til Torbjørn Skardhamar. sosiologen.no 2018
NTNU Untitled
 
8 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S..
Ageing in Norwegian rural and urban communities. European Countryside 2018 ;Volum 10.(2) s. 232-246
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
9 Zahl-Thanem, Alexander; Blekesaune, Arild; Burton, Rob J.F..
Are carnivores driving farm succession failure in Norway?. Pathways Europe 2018 – Human Dimensions of Wildlife Conference; 2018-09-16 - 2018-09-19
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
10 Blekesaune, Arild.
Holdninger til store rovdyr. . Presentasjon på SU-fakultetets oppstartkonferanse, NTNU Trondheim; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
11 Hjorthen, Sofie Lauvås.
Hvem inviteres inn i den moderne byen? En kvantitativ analyse av sosial bakgrunns betydning for bruk av byen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 64 s.
NTNU Untitled
 
12 Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.; Thanem, Alexander; Burton, Rob J.F..
Grazing Reources, Carnivores and Local Communities. Oppstartskonferanse SU-Fakultetet NTNU; 2017-03-16 - 2017-03-16
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2016
13 Bjørkhaug, Hilde; Thanem, Alexander; Hansen, Lillian; Blekesaune, Arild.
Survey of the bioeconomy. Biosmart workshop 2016; 2016-05-30 - 2016-05-31
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
14 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S..
Lokalsamfunnets betydning for eldre i bygd og by. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. s. 303-321
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
15 Frisvoll, Svein; Forbord, Magnar; Blekesaune, Arild.
An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016 ;Volum 16.(1) s. 76-93
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2015
16 Blekesaune, Arild; Bjørkhaug, Hilde.
Spatial diffusion of innovation. I: AGRISPACE: Background, concepts and frameworks. : Norsk institutt for skog og landskap 2015 ISBN 978-82-311-1015-6. s. 48-49
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
17 Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild.
Changing TV-Consumption, Changing Political Interest? Estimating short and long term effects using a pseudo panel approach covering 35 European countries from 2002 – 2012. THE 65TH ICA ANNUAL CONFERENCE; 2015-05-21 - 2015-05-25
USN NTNU Untitled
 
18 Reitan, Marit; Gustafsson, Kari; Blekesaune, Arild.
Do Local Government Reforms Result in Higher Levels of Trust in Local Politicians?. Local Government Studies 2015 ;Volum 41.(1) s. 156-179
NTNU Untitled
 
19 Tjønndal, Anne; Blekesaune, Arild.
Introduksjon til Stata: Video 7 - Split File. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Trondheim 2015
NTNU Untitled
 
2014
20 Elvestad, Eiri; Blekesaune, Arild; Aalberg, Toril.
The Polarized News Audience? A Longitudinal Study of News-Seekers and News-Avoiders in Europe. APSA2014; 2014-08-28 - 2014-08-31
USN NTNU Untitled
 
2013
21 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?. The International Journal of Press/Politics 2013 ;Volum 18.(3) s. 281-303
USN NTNU Untitled
 
22 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?. "Challenging Communication Research", ICA 63rd Annual Conference; 2013-06-17 - 2013-06-21
NTNU UiO Untitled
 
23 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe. American Sociolological Association; 2013-08-10 - 2013-08-13
NTNU UiO Untitled
 
24 Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild.
Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects. Geoforum 2013 ;Volum 45. s. 201-210
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
25 Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild.
Local communities and agriculture - effects of structural change?. Expert on Structural Change Workshop; 2013-09-18 - 2013-09-20
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
26 Blekesaune, Arild.
Endringer i nordmenns holdninger til rovdyr?. Vinterseminar 2013; 2013-01-25 - 2013-01-27
NTNU Untitled
 
27 Logstein, Brit; Blekesaune, Arild; Almås, Reidar.
Physical activity among Norwegian adolescents- a multilevel analysis of how place of residence is associated with health behaviour: the Young-HUNT study. International Journal for Equity in Health 2013 ;Volum 12.(56) s. -
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
28 Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri.
Media choice and informed democracy : an empirical study of increasing information gaps in Europe. American Political Science Association 108th Annual Meeting (APSA 2012); 2012-08-30 - 2012-09-02
USN NTNU Untitled
 
29 Almås, Reidar; Blekesaune, Arild.
Economic and social inequality between urban and rural areas in Europe. the XIII World Congress of Rural Sociology; 2012-07-29 - 2012-08-04
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
30 Blekesaune, Arild.
Sosiologi i støtet. Universitetsavisa [Internett] 2012-09-17
NTNU Untitled
 
31 Blekesaune, Arild; Brandth, Berit; Haugen, Marit S..
Endringer i nordmenns bruk av gårdsturisme. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. s. 89-105
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
32 Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril.
Tuning out the World of News and Current Affairs. An Empirical Study of Europe’s Disconnected Citizens. European Sociological Review 2012 ;Volum 28.(1) s. 110-126
USN NTNU Untitled
 
33 Forbord, Magnar; Frisvoll, Svein Johan; Blekesaune, Arild.
Turisters forbruk av lokal mat - noen sammenhenger og implikasjoner. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. s. 137-163
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2011
34 Blekesaune, Arild.
Anklager universitet for sensur. www.dagen.no [Internett] 2011-03-24
NTNU Untitled
 
35 Blekesaune, Arild.
Avvist av universiteter, studenter tar imot ham. www.vl.no [Internett] 2011-03-23
NTNU Untitled
 
36 Blekesaune, Arild.
Professor fekk nei frå universiteta. www.dagogtid.no [Internett] 2011-03-25
NTNU Untitled
 
37 Blekesaune, Arild.
Professor fekk nei frå universiteta. Dag og Tid [Avis] 2011-03-25
NTNU Untitled
 
38 Blekesaune, Arild.
Universitetene sa nei - studentene takket ja. www.universitetsavisa.no [Internett] 2011-03-23
NTNU Untitled
 
39 Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild.
Redd for rovdyr? Jakten på rovdyrkonfliktens materielle virkelighet. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. s. 203-225
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2010
40 Blekesaune, Arild.
Dumt, ubegrunnet og usaklig. www.adressa.no [Internett] 2010-08-27
NTNU Untitled
 
41 Blekesaune, Arild.
Norske sosiologer glemmer teorien. www.forskning.no [Internett] 2010-12-23
NTNU Untitled
 
42 Blekesaune, Arild.
NTNU-institutter kritiserer hverandre. trondheim.p5.no [Internett] 2010-08-27
NTNU Untitled
 
43 Blekesaune, Arild.
NTNU-sosiologer best til å publisere på engelsk. Adresseavisen [Avis] 2010-12-18
NTNU Untitled
 
44 Blekesaune, Arild.
Portvokterne. www.underdusken.no [Internett] 2010-04-13
NTNU Untitled
 
45 Blekesaune, Arild.
Seier litt om innstillinga til forsking. www.underdusken.no [Internett] 2010-08-25
NTNU Untitled
 
46 Blekesaune, Arild; Brandth, Berit; Haugen, Marit Synnøve.
Visitors to Farm Tourism Enterprises in Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2010 ;Volum 10.(1) s. 54-73
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
47 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann.
Dreaming of a Smallholding. Sociologia Ruralis 2010 ;Volum 50.(3) s. 225-241
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
48 Blekesaune, Arild; Rønningen, Katrina.
Bears and Fears: Cultural capital, geography and attitudes towards large carnivores in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2010 ;Volum 64.(4) s. 185-198
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2009
49 Blekesaune, Arild.
Feilslutning!. Universitetsavisa [Internett] 2009-03-20
NTNU Untitled
 
50 Blekesaune, Arild.
Feilslutning om NTNU. Adresseavisen [Avis] 2009-03-22
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste