Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 219 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and People: Challenges to Democracy. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. s. 1-13
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 (ISBN 978-1-83867-916-3) Comparative Social Research(Vol. 34)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
3 Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn; Christensen, Lina.
Endelig likestilling? Ikke ennå.. Forskerforum.no [Tidsskrift] 2019-10-11
OSLOMET ISF NIFU UiO Untitled
 
4 Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari.
Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-42704-4) 249 s.
ISF UiO Untitled
 
5 Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari.
Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 11-34
ISF UiO Untitled
 
6 Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens.
The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. s. 203-222
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
7 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari.
Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 2019
ISF Untitled
 
8 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 218-237
ISF UiO Untitled
 
9 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy. I: Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-03122-0. s. 439-461
ISF UiO Untitled
 
10 Teigen, Mari; Karlsen, Rune.
Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender 2019 s. 1-24
ISF UiO Untitled
 
11 Teigen, Mari; Karlsen, Rune; Skjeie, Hege.
Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG) 2019 ;Volum 2.(3) s. 399-418
ISF UiO Untitled
 
12 Teigen, Mari; Skjeie, Hege.
Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 35-56
ISF UiO Untitled
 
2018
13 Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
14 Kitterød, Ragni Hege; Teigen, Mari.
Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies 2018 ;Volum 8.(3) s. 155-175
ISF Untitled
 
15 Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states. Nordic Work Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
ISF Untitled
 
16 Teigen, Mari.
Can descriptive representation be justified outside politics?. I: Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5. s. 193-212
ISF Untitled
 
17 Teigen, Mari.
Funn fra COREs Topplederbarometer. Presentasjon av funn fra COREs Topplederbarometer i Folketinget i Danmark; 2018-11-02
ISF Untitled
 
18 Teigen, Mari.
Jordan Peterson ser til Skandinavia. Men hva er det egentlig han ser?. Dagbladet på nett 2018
ISF Untitled
 
19 Teigen, Mari.
Kjønnsubalanse på toppen – hvor trykker skoen?. Likestillingsspørsmål på 1-2-3; 2018-03-07 - 2018-03-07
ISF Untitled
 
20 Teigen, Mari.
Likestilling i arbeids- og samfunnsliv. Foredrag for Stavanger APs kvinnenettverk.; 2018-02-08 - 2018-02-08
ISF Untitled
 
21 Teigen, Mari.
#Metoo – hva nå?. Panelsamtale; 2018-03-28 - 2018-03-28
ISF Untitled
 
22 Teigen, Mari.
Nordic Gender Equality Model. Forelesning i statsvitenskap; 2018-02-20 - 2018-02-20
ISF Untitled
 
23 Teigen, Mari.
Om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og i akademia. Innledning. BALANSE-konferansen; 2018-03-16 - 2018-03-16
ISF Untitled
 
24 Teigen, Mari.
Om klima og likestillingspolitikk. Panelsamtale. Frokostmøte på Kulturhuset; 2018-03-05 - 2018-03-05
ISF Untitled
 
25 Teigen, Mari.
Om likestilling i arbeidsliv og karriere i næringslivet. Innledning for Bærum Høyre; 2018-04-17 - 2018-04-17
ISF Untitled
 
26 Teigen, Mari.
Om likestilling i arbeidslivet. Innledning for elever ved Nissen videregående skole; 2018-04-25 - 2018-04-25
ISF Untitled
 
27 Teigen, Mari.
Om likestillingspolitikk, kjønn og ledelse. Foredrag for NHST media group; 2018-02-15 - 2018-02-15
ISF Untitled
 
28 Teigen, Mari.
Om likestillingspolitikk og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Innledning for SVs stortingsgruppe; 2018-04-20 - 2018-04-20
ISF Untitled
 
29 Teigen, Mari.
Om mangfold. Panelsamtale. Oslo innovation week; 2018-09-26 - 2018-09-26
ISF Untitled
 
30 Teigen, Mari.
Om mangfold i det digitale arbeidslivet. Debatt på Arendalsuka; 2018-08-15 - 2018-08-15
ISF Untitled
 
31 Teigen, Mari.
Om #metoo og likestillingspolitikk. Foredrag. STK og UiOs 8. mars arrangement; 2018-03-08 - 2018-03-08
ISF Untitled
 
32 Teigen, Mari.
Om norsk likestillingspolitikk. Innledning. Arbeiderpartiets innspillsmøte; 2018-03-01 - 2018-03-01
ISF Untitled
 
33 Teigen, Mari.
Om regulering av kjønnsbalanse til norske bedriftsstyrer. Innledning. GEPP-nettverket; 2018-06-11 - 2018-06-12
ISF Untitled
 
34 Teigen, Mari.
The "Natural" Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution. I: Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe. Cambridge University Press 2018 ISBN 978-1-108-42922-1. s. 341-365
ISF Untitled
 
35 Teigen, Mari.
Utsiktspunkt "likestillingslandet": situasjon, støtte, spenninger. Innledning. Norsk Sosiologforenings vinterseminar; 2018-02-03 - 2018-02-03
ISF Untitled
 
36 Teigen, Mari.
Vil det nye arbeidslivet true likestillingen?. Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse; 2018-11-22 - 2018-11-22
ISF Untitled
 
37 Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza.
Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
2017
38 Eggebø, Helga; Teigen, Mari.
I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2017
ISF NF Untitled
 
39 Eggebø, Helga; Teigen, Mari.
Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2017
ISF NF Untitled
 
40 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate. I: Towards Gendering Institutionalism. Rowman & Littlefield International 2017 ISBN 9781783489961. s. 121-143
ISF UiO Untitled
 
41 Teigen, Mari.
Benevolent Contestation. Gender, Institutions and Change. Feminist Institutionalism after 10 years; 2017-04-03 - 2017-04-03
ISF Untitled
 
42 Teigen, Mari.
Den store likestillingsdebatten. Debattdeltaker. Arendalsuka; 2017-08-16 - 2017-08-16
ISF Untitled
 
43 Teigen, Mari.
Equality in Recession? Transnational Developments. Paneldebatt. ECPR General Conference; 2017-09-08 - 2017-09-08
ISF Untitled
 
44 Teigen, Mari.
Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(02) s. 232-235
ISF Untitled
 
45 Teigen, Mari.
Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(02) s. 232-235
ISF Untitled
 
46 Teigen, Mari.
Er Norge klart for likestilt foreldreskap?. COREs seminar; 2017-04-26 - 2017-04-26
ISF Untitled
 
47 Teigen, Mari.
Finanslunsj: Hvorfor har Norge lavere andel kvinnelige ledere enn Polen, Latvia og Frankrike? Debattdeltaker. Arendalsuka; 2017-08-17 - 2017-08-17
ISF Untitled
 
48 Teigen, Mari.
Framoverblikk: Endringer på arbeidsmarkedet og likestilling. Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet; 2017-02-07 - 2017-02-07
ISF Untitled
 
49 Teigen, Mari.
Fører kvotering til sosial rettferdighet. Panelsamtale. Seminar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt; 2017-06-21 - 2017-06-21
ISF Untitled
 
50 Teigen, Mari.
Gender equality in the Norwegian Labour Market. Presentation. Meeting between Minister of Children and Equality, Solveig Horne, and UN Women delegation, with Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka and delegation; 2017-05-23 - 2017-05-23
ISF Untitled
 
    Vis neste liste