Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-646-7) 95 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:5)
ISF Untitled
 
2019
2 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
3 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Nordisk frivillighet; 2019-09-10
ISF Untitled
 
4 Sivesind, Karl Henrik.
Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor. Nye tall om ideell og frivillig sektor; 2019-12-06
ISF Untitled
 
5 Sivesind, Karl Henrik.
Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet. N.K.S. som ideell aktør – veien videre; 2019-11-25 - 2019-11-25
ISF Untitled
 
6 Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik; Boje, Thomas P..
Giving in Scandinavia. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 113-134
ISF Untitled
 
2018
7 Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette.
The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-71473-8) 196 s.
ISF Untitled
 
8 Enjolras, Bernard; Sivesind, Karl Henrik.
The roles and impacts of the third sector in Europe. I: The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71473-8. s. 95-124
ISF Untitled
 
9 Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-600-9) ;Volum 2018.44 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2)
ISF Untitled
 
10 Saglie, Jo; Sivesind, Karl Henrik.
Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society 2018 ;Volum 14.(4) s. 292-310
ISF Untitled
 
11 Segaard, Signe Bock; Sivesind, Karl Henrik.
The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
12 Sivesind, Karl Henrik.
Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(1) s. 70-76
ISF Untitled
 
13 Sivesind, Karl Henrik.
Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Indianapolis, IN: Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University 2018
ISF Untitled
 
14 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser. Møte for til Det norske Diakonhjems hovedstyre; 2018-09-27 - 2018-09-27
ISF Untitled
 
15 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle. Styremøtet til Virke; 2018-06-05
ISF Untitled
 
16 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Mangfold, velferdsstat og frivillighet; 2018-11-13
ISF Untitled
 
17 Sivesind, Karl Henrik.
Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany". Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
18 Sivesind, Karl Henrik.
Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy". Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
19 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. 2018 AAACS Annual Conference; 2018-04-11 - 2018-04-13
ISF Untitled
 
20 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. European Conference for Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-06
ISF Untitled
 
21 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes; Enjolras, Bernard.
An Organizational Landscape in Transformation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 67-116
ISF UiB Untitled
 
22 Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette; Kendall, Jeremy.
Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
2017
23 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. : Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2017 (ISBN 978-82-7763-570-5) 105 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-7)
ISF Untitled
 
24 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer. Ledermøtet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité; 2017-05-13
ISF UiO Untitled
 
25 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer. Møte for administrative ledere i Norges Idrettsforbund; 2017-03-16
ISF UiO Untitled
 
26 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF NORCE Untitled
 
27 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF NORCE Untitled
 
28 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-585-9) 93 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-10)
ISF NORCE Untitled
 
29 Selle, Per; Sivesind, Karl Henrik.
Voluntary Organizations in the Nordic Countries. I: The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou 2017 ISBN 978-4-623-07535-5. s. -
ISF UiB Untitled
 
30 Sivesind, Karl Henrik.
De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk. Kirkens Bymisjons ledersamling; 2017-09-21
ISF Untitled
 
31 Sivesind, Karl Henrik.
Hva er en ideell aktør. Møte for Frivillighet Norges gruppe for institusjonsdrift; 2017-09-20
ISF Untitled
 
32 Sivesind, Karl Henrik.
Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle. Møte med ledelsen i Virke og Frivillighet Norge; 2017-12-19
ISF Untitled
 
33 Sivesind, Karl Henrik.
Introduction to QCA. Course for researchers at Chr. Michelsen Institute; 2017-12-07 - 2017-12-07
ISF Untitled
 
34 Sivesind, Karl Henrik.
Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving. Strengthening Local Communities: The Role of Nonprofit and Philanthropic Organizations; 2017-11-16 - 2017-11-18
ISF Untitled
 
35 Sivesind, Karl Henrik.
Mer penger og mindre dugnad?. Norges Innsamlingsråds generalsekretærmøte; 2017-04-19
ISF Untitled
 
36 Sivesind, Karl Henrik.
Nyere forskning om ideelle organisasjoner. Nordisk kontaktmøte for ideelle paraplyorganisasjoner; 2017-03-29
ISF Untitled
 
37 Sivesind, Karl Henrik.
Research on Giving in Norway. I: Giving in Europe : The State of Research on Giving in 20 European Countries. Amsterdam: Lenthe Publishers 2017 ISBN 9789075458862. s. 186-198
ISF Untitled
 
38 Sivesind, Karl Henrik.
The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 33-74
ISF Untitled
 
39 Sivesind, Karl Henrik.
The role of nonprofit organizations in the modern welfare society. Nordic Diaconal Network Meeting; 2017-03-15
ISF Untitled
 
40 Sivesind, Karl Henrik.
Velferdskapitalismen. Dag og tid [Avis] 2017-08-04
ISF Untitled
 
41 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?. Strengthening Local Communities: The Role of Nonprofit and Philanthropic Organizations; 2017-11-16 - 2017-11-18
ISF Untitled
 
42 Sivesind, Karl Henrik; Saglie, Jo.
Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 (ISBN 978-3-319-55380-1) 325 s.
ISF Untitled
 
43 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship?. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 1-31
ISF Untitled
 
44 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv 2017 s. -
ISF Untitled
 
45 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu; Saglie, Jo.
The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 285-310
ISF Untitled
 
2016
46 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Institutt for samfunnsforskning, Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-517-0) 104 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-5)
ISF Untitled
 
47 Saglie, Jo; Sivesind, Karl Henrik.
Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2016-01-06 - 2016-01-08
ISF Untitled
 
48 Sivesind, Karl Henrik.
Assessing the impact of the third sector in Europe: Concepts and evidence. TSI Final Conference “The Third Sector: A Renewable Resource for Addressing Europe’s Challenges”; 2016-10-09
ISF Untitled
 
49 Sivesind, Karl Henrik.
Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia. I: Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 ISBN 978-82-7763492-0. s. 17-39
ISF Untitled
 
50 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i velferdsmiks i Skandinavia. Famnas medlemsmøte; 2016-07-30
ISF Untitled
 
    Vis neste liste