Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2020
1 Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis.
How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2020 25 s. IZA Discussion Papers(13605)
ISF Untitled
 
2019
2 Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Labour immigration and union strength. European Union Politics 2019 ;Volum 21.(1) s. 3-23
ISF Untitled
 
3 Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis.
Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-630-6) 147 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:8)
ISF Untitled
 
2018
4 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies 2018 ;Volum 6.(1) s. 160-
ISF Untitled
 
2017
5 Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science 2017 ;Volum 12.(3) s. 347-373
ISF Untitled
 
2016
6 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv 2016
ISF Untitled
 
7 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies 2016 ;Volum 5.(1) s. 65-96
ISF Untitled
 
8 Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-509-5) 150 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:04)
ISF SSB Untitled
 
9 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics 2016 ;Volum 118.(3) s. 433-462
ISF Untitled
 
2015
10 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies 2015 ;Volum 49.(6) s. 1056-1073
ISF Untitled
 
2014
11 Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics 2014 ;Volum 116.(2) s. 356-393
FRISCH ISF Untitled
 
12 Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Makt til å diskriminere?. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volum 31.(4) s. 311-328
ISF Untitled
 
2013
13 Brekke, Idunn; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Påvirker innvandring investeringen i utdanning?. Søkelys på arbeidslivet 2013 ;Volum 30.(3) s. 169-188
OSLOMET ISF Untitled
 
14 Rosholm, Michael; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers?. International journal of manpower 2013 ;Volum 34.(8) s. 995-1014
ISF Untitled
 
15 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Immigration and native investments in human capital. Nordic Economic Policy Review 2013 (1) s. 105-129
ISF Untitled
 
2012
16 Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne.
Ufør av kollegers uførhet?. I: Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02119-5. s. 146-158
ISF Untitled
 
17 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Does immigration increase labour market flexibility?. Labour Economics 2012 ;Volum 19.(4) s. 527-540
ISF Untitled
 
2011
18 Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt; Schøne, Pål.
Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(3) s. 244-264
FRISCH ISF Untitled
 
2008
19 Pedersen, Peder J.; Røed, Marianne; Wadensjö, Eskild.
The Common Nordic Labour Market at 50. Nordisk ministerråd 2008 (ISBN 978-92-893-1691-0) ;Volum 2008.127 s. TemaNord(506)
ISF Untitled
 
2007
20 Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne; Smith, Nina.
The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd 2007 (ISBN 978-92-893-1571-5) 142 s. TemaNord(2007:577)
ISF Untitled
 
21 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2007 (ISBN 978-82-7763-258-2) 97 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2007:012)
ISF Untitled
 
2006
22 Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne.
Omfang av arbeidsmarkedstiltak: Betyr det noe?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2006 (ISBN 978-82-7763-235-3) 127 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2006:012)
ISF Untitled
 
2005
23 Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne; Westlund, Jeanette.
"Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2005 67 s.
ISF UiO Untitled
 
24 Røed, Marianne.
Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 59 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2005:004)
ISF Untitled
 
25 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 70 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2005:012)
ISF Untitled
 
26 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 42 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2005:006)
ISF Untitled
 
2004
27 Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-187-1) 51 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:003)
ISF Untitled
 
28 Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Torp, Hege.
Arbeidsmarkedet for akademikere. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-197-9) 117 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:009)
ISF Untitled
 
29 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-192-8) 63 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:004)
ISF Untitled
 
2003
30 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2003 (ISBN 82-7763-181-2) 69 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2003:006)
ISF Untitled
 
1998
31 Stark, Oded; Røed, Marianne.
On the Optimal Duration of Migration. I: Labour, Food, and Poverty. Macmillan Publishers Ltd. 1998
ISF UiO Untitled