Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S.
Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. I: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632571. s. 75-98
NIFU SAMFORSK UIA Untitled
 
2 Reymert, Ingvild S.
Is the Metrics Tide Exaggerated?. Friday Seminars at SCANCOR; 2019-03-15 - 2019-03-15
NIFU Untitled
 
3 Reymert, Ingvild S.
Is the Metrics Tide Exaggerated?. ECPR Conference; 2019-09-06 - 2019-09-06
NIFU Untitled
 
4 Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens; Borlaug, Siri Brorstad.
National or global standards? A cross-national study on assessment criteria in academic recruitment processes in Europe. CHER; 2019-08-23
NIFU UiO Untitled
 
5 Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe; Larsen, Even Hellan.
Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0375-3) 86 s. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
2018
6 Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete; Larsen, Even Hellan.
Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 (ISBN 978-82-327-0318-0) 170 s. NIFU-rapport(4)
NIFU Untitled
 
7 Reymert, Ingvild S.
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. Forskerforbundets doktorgradskonferanse; 2018-10-26
NIFU Untitled
 
8 Reymert, Ingvild S.
Ensidig rekruttering skyver ut uortodokse forskere. Forskerforum.no 2018
NIFU Untitled
 
9 Reymert, Ingvild S.
Fagskoler. LOs utdanningskonferanse; 2018-09-14
NIFU Untitled
 
10 Reymert, Ingvild S.
Hvor blir det av postdoktorene?. Post doc.-seminar; 2018-12-06
NIFU Untitled
 
11 Reymert, Ingvild S.
Quality in recruitment processes. Nordic Fields of Higher Education in International Comparison; 2018-04-12 - 2018-04-13
NIFU Untitled
 
12 Reymert, Ingvild S.
Quality in recruitment processes. Ph.D.-workshop på EGPA-konferansen; 2018-09-04
NIFU Untitled
 
13 Reymert, Ingvild S.
Quality in recruitment processes. APO-seminaret (Arbeid, politikk og organisasjon); 2018-09-13 - 2018-09-14
NIFU Untitled
 
14 Reymert, Ingvild S; Tveit, Mari Sundli; Bakke, Anne Helene; Strisland, Jonas.
Hvor blir det av kvinnene?. Studentsnakk / Podcast Norsk studentorganiasjon [Internett] 2018-03-14
NIFU NMBU Untitled
 
15 Støren, Liv Anne; Nesje, Kjersti; Salvanes, Kari Vea; Arnesen, Clara Åse; Reymert, Ingvild S.
Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0314-2) 116 s. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
2017
16 Høst, Håkon; Reymert, Ingvild.
Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0259-6) 52 s. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU Untitled
 
17 Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild.
Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields. Scientometrics 2017 ;Volum 113.(2) s. 951-967
NIFU Untitled
 
18 Reymert, Ingvild.
Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans. Rådgiverdagene UiO; 2017-03-09
NIFU Untitled
 
19 Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti; Thune, Taran Mari.
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0273-2) 102 s. NIFU-rapport(10)
NIFU UiO Untitled
 
20 Reymert, Ingvild S.
Akademisk frihet i instituttsektoren. NTL forsknignskonferanse; 2017-11-07 - 2017-11-07
NIFU Untitled
 
21 Reymert, Ingvild S.
Arbeidsgiverundersøkelser. Rådgiverkonferanse UiO; 2017-08-25 - 2017-08-25
NIFU Untitled
 
22 Reymert, Ingvild S.
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. Seminar; 2017-09-15 - 2017-09-15
NIFU Untitled
 
23 Reymert, Ingvild S.
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. Seminar; 2017-10-24 - 2017-10-24
NIFU Untitled
 
24 Reymert, Ingvild S.
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. Seminar; 2017-10-26 - 2017-10-26
NIFU Untitled
 
25 Reymert, Ingvild S.
Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. Seminar; 2017-10-08 - 2017-10-08
NIFU Untitled
 
26 Reymert, Ingvild S; Aamodt, Per O.
Graduate’s and employer survey. 39th EAIR Forum Porto 2017; 2017-09-03 - 2017-09-06
NIFU Untitled
 
27 Reymert, Ingvild S; Kyvik, Svein.
Research collaboration in groups and networks. Differences across academic fields. CHER-conference 2017; 2017-08-28 - 2017-08-30
NIFU Untitled
 
28 Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari.
Jack of all trades. CHER-conference 2017; 2017-08-28 - 2017-08-30
NIFU Untitled
 
2016
29 Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Reymert, Ingvild.
Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2016 (ISBN 978-82-327-0228-2) 64 s. NIFU-rapport(35)
NIFU Untitled
 
30 Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild.
Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management 2016 ;Volum 22.(3) s. 231-248
NIFU SAMFORSK UIA Untitled
 
31 Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild; Stensaker, Bjørn.
Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0174-2) 70 s. NIFU Arbeidsnotat(3)
NIFU UiO Untitled
 
32 Hovdhaugen, Elisabeth; Reymert, Ingvild.
More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not.. EAIR Forum; 2016-08-31 - 2016-09-03
NIFU Untitled
 
33 Reymert, Ingvild.
Hva er studiekvalitet?. Ledelse og Teknikk 2016 (5) s. 22-23
NIFU Untitled
 
34 Reymert, Ingvild.
Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra UiO?. Presentasjon av UiOs arbeidsgiverundersøkelse; 2016-12-14
NIFU Untitled
 
35 Reymert, Ingvild.
Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?. Utdanningsutvalget til LO; 2016-03-11
NIFU Untitled
 
36 Reymert, Ingvild.
Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?. NTL Ung; 2016-11-14
NIFU Untitled
 
37 Reymert, Ingvild.
Overgang til arbeidslivet. LOs utdanningskonferanse; 2016-09-15
NIFU Untitled
 
38 Reymert, Ingvild.
Utdanner vi den kompetansen Norge trenger?. Teknas rådgiverkonferanse 2016; 2016-09-07
NIFU Untitled
 
39 Reymert, Ingvild; Aamodt, Per O; Børing, Pål; Næss, Terje.
Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0231-2) 96 s. NIFU-rapport(38)
NIFU Untitled
 
40 Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Frølich, Nicoline.
Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.. Nordic Fields of Higher Education; 2016-09-28 - 2016-09-29
NIFU UiB Untitled
 
41 Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild.
Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0178-0) 70 s. NIFU-rapport(7)
NIFU UiO Untitled
 
42 Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild.
Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0181-0) 26 s. NIFU Arbeidsnotat(5)
NIFU UiO Untitled
 
43 Støren, Liv Anne; Salvanes, Kari Vea; Reymert, Ingvild; Arnesen, Clara Åse; Wiers-Jenssen, Jannecke.
Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0196-4) 142 s. NIFU-rapport(17)
NIFU Untitled
 
44 Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O.
Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?. Science and Public Policy 2016 ;Volum 43.(6) s. 774-786
NIFU UiO Untitled
 
45 Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina; Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild.
The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2016 (2-3)
NIFU UiO Untitled
 
2015
46 Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild.
Managing mergers - governing Institutional integration. EAIR-konferanse; 2015-08-31 - 2015-09-02
NIFU UIA Untitled
 
47 Hovdhaugen, Elisabeth; Reymert, Ingvild.
More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not. Joint Conference PL4SD & EUROSTUDENT V; 2015-02-25 - 2015-02-27
NIFU Untitled
 
48 Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina.
Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0096-7) 42 s. NIFU Arbeidsnotat(2)
NIFU Untitled
 
49 Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline.
Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0116-2) 46 s. NIFU Arbeidsnotat(13)
NIFU UiB Untitled
 
50 Waagene, Erica; Reymert, Ingvild Stakkevold.
Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 – Revidert og utvidet utgave. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0076-9) 16 s. NIFU Arbeidsnotat(1)
NIFU Untitled
 
    Vis neste liste