Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2019
1 Hardoy, Ines.
Tackling disabilities in young age using supply side measures. 94th Conference of the Western Economic Association International; 2019-06-28 - 2019-07-02
ISF Untitled
 
2 Hardoy, Ines; Hyggen, Christer; Schøne, Pål.
Arbeidsledighet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 202-225
OSLOMET ISF Untitled
 
3 Hardoy, Ines; Zhang, Tao.
Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(1/2) s. 55-78
FRISCH ISF Untitled
 
4 Hardoy, Ines; Zhang, Tao.
The long and winding road - Labour market integration of refugees in Norway. Oslo: Memorandum from Department of Economics, University of Oslo 2019 26 s. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo(08/2019)
FRISCH ISF Untitled
 
2018
5 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
6 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2018 ;Volum 20.(2) s. 301-321
ISF UiO Untitled
 
7 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis. I: European Youth Labour Markets. Problems and Policies. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-68221-1. s. 235-251
FRISCH ISF Untitled
 
2017
8 Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines; Røed, Knut.
Temporary Disability and Economic Incentives. Economic Journal 2017 ;Volum 127.(603) s. 1410-1432
FRISCH ISF Untitled
 
9 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(3) s. 167-181
FRISCH ISF Untitled
 
10 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Children and the gender gap in management. Labour Economics 2017 ;Volum 47. s. 124-137
ISF Untitled
 
11 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(1-2) s. 95-107
ISF Untitled
 
12 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
13 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled
 
2016
14 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household 2016 s. 1-18
ISF Untitled
 
15 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-525-5) 103 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:13)
FRISCH ISF Untitled
 
2015
16 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform. Forskerkonferanse, EEA, Mannheim Tyskland.; 2015-08-24 - 2015-08-25
ISF UiO Untitled
 
17 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform. Fagkonferanse; 2015-06-18 - 2015-06-19
ISF UiO Untitled
 
18 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volum 129.(5) s. 50-57
ISF UiO Untitled
 
19 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household 2015 ;Volum 13.(4) s. 815-836
ISF Untitled
 
2014
20 Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. s. 108-118
ISF Untitled
 
21 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Displacement and household adaptation: Insured by the spouse or the state?. Journal of Population Economics 2014 ;Volum 27.(3) s. 683-703
ISF Untitled
 
22 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Does the impact of plant closure on labour market attachment differ between immigrants and native workers across the business cycle?. Empirical Economics 2014 ;Volum 46.(1) s. 229-252
ISF Untitled
 
23 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Returns to pre-immigration education for non-western immigrants: why so low?. Education Economics 2014 ;Volum 22.(1) s. 48-72
ISF Untitled
 
2013
24 Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2013 (ISBN 978-82-7763-423-4) 104 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2013:007)
ISF Untitled
 
25 Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines; Røed, Knut.
Getting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives?. : IZA Discussion Papers no 7137 2013 32 s.
FRISCH ISF Untitled
 
26 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Does the clustering of immigrant peers affect the school performance of natives?. Journal of Human Capital 2013 ;Volum 7.(1) s. 1-25
ISF Untitled
 
27 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers. Kyklos (Basel) 2013 ;Volum 66.(3) s. 342-364
ISF Untitled
 
2012
28 Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines; Røed, Knut.
Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volum 29.(3) s. 181-197
FRISCH ISF Untitled
 
2011
29 Falch, Nina Skrove; Hardoy, Ines; Røed, Knut.
Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(1/2) s. 135-155
FRISCH ISF Untitled
 
2010
30 Hardoy, Ines; Hyggen, Christer; Schøne, Pål.
Arbeidsledighet. I: De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40390-1. s. 273-296
HIOA ISF Untitled
 
31 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Incentives to work? The impact of a 'Cash-for-Care' benefit for immigrant and native mothers labour market participation. Labour Economics 2010 ;Volum 17.(6) s. 963-974
ISF Untitled
 
32 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud?. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(4) s. 410-426
ISF Untitled
 
33 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2010 (ISBN 978-82-7763-326-8) 82 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2010:006)
ISF Untitled
 
34 Hardoy, Ines; Zhang, Tao.
Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak?. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(4) s. 343-363
FRISCH ISF Untitled
 
35 Hyggen, Christer; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Arbeidsledighet. I: De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40390-1. s. 273-296
FAFO ISF Untitled
 
2008
36 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Subsidizing “Stayers”? The Effect of a Childcare Reform on Marital Stability in Norway. Journal of Marriage and Family 2008 ;Volum 70. s. 571-584
ISF Untitled
 
37 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
The family gap and family friendly policies: The case of Norway. Applied Economics 2008 ;Volum 40. s. 2857-2871
ISF Untitled
 
2007
38 Bolvig, Iben; Hardoy, Ines; Kauhanen, Merja; Røed, Marianne; Smith, Nina.
The labour supply of low-skilled – incentives in the unemployment insurance systems. A comparative description based on Nordic countries. Nordisk ministerråd 2007 (ISBN 978-92-893-1571-5) 142 s. TemaNord(2007:577)
ISF Untitled
 
39 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2007 62 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2007:003)
ISF Untitled
 
2006
40 Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege; Zhang, Tao.
Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2006 (ISBN 82-7763-225-8) 52 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2006:004)
FRISCH ISF UiO Untitled
 
41 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
The part-time wage gap: How large is it really?. British Journal of Industrial Relations 2006 ;Volum 44.(2) s. -
ISF Untitled
 
2005
42 Dale-Olsen, Harald; Hardoy, Ines; Storvik, Aagoth Elise Lossius; Torp, Hege.
IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 133 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2005:009)
ISF Untitled
 
43 Hardoy, Ines.
Impact of multiple labour market programmes on multiple outcomes: The case of Norwegian youth programmes. Labour 2005 ;Volum 19. s. 425-467
ISF Untitled
 
2004
44 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
I klemme mellom barneomsorg og karriereEn analyse av karriereutvikling for småbarnsmødre. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-205-3) 61 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:017)
ISF Untitled
 
45 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 42 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:016)
ISF Untitled
 
46 Hardoy, Ines; Torp, Hege; Storvik, Aagoth Elise Lossius.
Hvem får mer og hvem får mindre? Effekter av nye beregningsregler for stønader til livsopphold under attføring og rehabilitering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-202-9) 126 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2004:014)
ISF Untitled
 
2000
47 Hardoy, Ines.
Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's. : Institutt for samfunnsforskning 2000 (ISBN 82-7763-144-8) 212 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2000:09)
ISF Untitled