Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2018
1 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn.
Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. Fontene forskning 2018 (1)
UiT Untitled
 
2015
2 Stenberg, Oddbjørn; Kamplid, Ingvild; Brekke, Mary.
Samarbeid mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste om tilrettelegging av elevens opplæring. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. s. 267-279
UiT Untitled
 
2013
3 Bø, Bente Puntervold; Hermansen, Nina; Stenberg, Oddbjørn.
Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 (ISBN 978-82-8104-235-3) 276 s.
OSLOMET UiT Untitled
 
4 Stenberg, Oddbjørn.
Det pedagogiske møtet mellom pedagogisk-psykologisk rådgiver og skolen: Hvilke diskurser dominerer?. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 185-203
UiT Untitled
 
2012
5 Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn.
Analyzing Peace Pedagogies. Journal of Peace Education 2012 ;Volum 9.(1) s. 65-80
NTNU UiT Untitled
 
2009
6 Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn.
Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009
UiT Untitled
 
2007
7 Stenberg, Oddbjørn.
Den pedagogiske anordningens formidling av makt og kontroll i den pedagogiske diskurs. I: Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2244-9. s. 105-122
UiT Untitled
 
2006
8 Stenberg, Oddbjørn.
Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen. Trondheim: NTNU 2006 (ISBN 82-471-7861-3) 312 s.
UiT Untitled