Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2019
1 Amundsen, Heidi Bale.
Perceiving structural unity in photobooks: Principles of rereading and emergent patterns. Oslo: Oslo 07-Media 2019 302 s.
UiO Untitled
 
2015
2 Amundsen, Heidi Bale.
Seminaret "Geography of Time: Experience and Memory" på Samtidskunstmuseet. I forbindelse med Fiona Tan-utstilling.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Geography of Time: Experience and Memory. Museet for Samtidskunst; Museet for Samtidskunst, Oslo. 2015-10-31 - 2015-10-31
UiO Untitled
 
3 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
A Fresh Perspective on Curatorial Politics. Gjesteforelesning for studentene ved kuratorprogrammet ved KHiB; 2015-10-15 - 2015-10-15
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
Curating and politics beyond the curator: Initial reflections. Hatje Cantz Verlag 2015 (ISBN 978-3-7757-4079-1) 128 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
Preface. I: Curating and politics beyond the curator: Initial reflections. Hatje Cantz Verlag 2015 ISBN 978-3-7757-4079-1. s. 4-10
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
Request for a radical redefinition: Curatorial politics after institutional critique. I: Curating and politics beyond the curator: Initial reflections. Hatje Cantz Verlag 2015 ISBN 978-3-7757-4079-1. s. 15-28
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Karlsen, Stina Gregersen; Amundsen, Heidi Bale.
Vurderer å politianmelde Astrup Fearnley-museet for ‘pornografisk bilde av en 10-åring’. Dagbladet [Avis] 2015-11-05
UiO Untitled
 
2014
8 Amundsen, Heidi Bale.
"Mangelen på fotobokkritikk i norske medier." Jeg ledet paneldebatt om mangelen på fotobokkritikk i norske medier. Fotobokfestival Oslo 2014; 2014-04-04 - 2014-04-14
UiO Untitled
 
9 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
Organisering av konferansen Curating and Politics: In Theory, avholdt ved Henie Onstad Kunstsenter 5. april 2014, samt åpningsforedrag. Begge deler ved Gerd Elise Mørland, HiOA, og Heidi Bale Amundsen, UiO. Curating and Politics: In Theory; 2014-04-05 - 2014-04-05
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
10 Amundsen, Heidi Bale.
Truth, lies and thwarted fables: Nan Goldin’s Ballad of Sexual Dependency and the dual poetics of the photobook. Foredrag ved Department of Scandinavian, UC Berkeley; 2013-05-10 - 2013-05-10
UiO Untitled
 
2012
11 Amundsen, Heidi Bale.
Om forsinkelsen i fotobokfeltet og meningsfulle mellomrom. Flere sider fotografi; 2012-09-14 - 2012-09-15
UiO Untitled
 
12 Amundsen, Heidi Bale.
Tentativ tilnærming til fotobokfeltet. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst 2012 (6)
UiO Untitled
 
2011
13 Amundsen, Heidi Bale.
Forhandlinger om forsvarets identitet/Negotitating the identity of the armed forces. I: Rena leir. Fotografi i militære rammer. Oslo: KORO, Forsvarsbygg 2011 ISBN 978-82-93033-02-8. s. -
UiO Untitled
 
14 Amundsen, Heidi Bale.
Konseptuelle kunstnerskap i objektiv ramme. Kunstkritikk.no 2011
UiO Untitled
 
15 Amundsen, Heidi Bale.
Mellom det synlige og det sagte: Roland Barthes’ fenomenologiske undersøkelse av fotografiet. Fenomenologi: Metode, filosofi, estetisk teori; 2011-01-19 - 2011-02-09
UiO Untitled
 
16 Amundsen, Heidi Bale.
Negotiations on the identity of the armed forces. I: Rena leir. Fotografi i militære rammer. Oslo: KORO, Forsvarsbygg 2011 ISBN 978-82-93033-02-8. s. 153-158
UiO Untitled
 
17 Amundsen, Heidi Bale.
Sontag og Barthes: Melankolske meditasjoner over fotografiet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 (2-3) s. 68-84
UiO Untitled
 
2010
18 Amundsen, Heidi Bale.
Каролін Хрістов-Бакарджиєв: «Професіоналізація кураторської практики – один із найреакційніших моментів в історії сучасного мистецтва». KORYDOR 2010
UiO Untitled
 
19 Amundsen, Heidi Bale.
"Amy, Amy, Amy...". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
20 Amundsen, Heidi Bale.
Det synliges gåte. Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
21 Amundsen, Heidi Bale.
"Forsøk på en relasjonell aktivisme". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
22 Amundsen, Heidi Bale.
"Fotobøkenes minste felles multiplum". Objektiv 2010 (2) s. 62-67
UiO Untitled
 
23 Amundsen, Heidi Bale.
"Fotografi, fenomenologi og nærværserfaring". www.masterbloggen.no [Internett] 2010-09-30
UiO Untitled
 
24 Amundsen, Heidi Bale.
Fotografi, kroppserfaring og nærvær. Forelesning for fotojournalistudentene ved Høgskolen i Oslo; 2010-11-17
UiO Untitled
 
25 Amundsen, Heidi Bale.
"Fotografiske klisjéer". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
26 Amundsen, Heidi Bale.
"Smalt perspektiv på fotofeltet". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
27 Amundsen, Heidi Bale.
"Ti spørsmål: Marte Aas". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
28 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"A twist of paradox: Interview with Carolyn Christov-Bakargiev". On-Curating.org 2010 (4) s. 10-12
UiO Untitled
 
29 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
Bygg en sann historie.
UiO Untitled
 
30 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"Denial, delusion and curating in the U.S.: Interview with Mary Anne Staniszewski". On-Curating.org 2010 (4) s. 2-4
UiO Untitled
 
31 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"Det samtidiges paradoks". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
32 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"Det som skjer her og nå". Kunstkritikk.no 2010
UiO Untitled
 
33 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"The political potential of curatorial practise: Introduction". On-Curating.org 2010 (4) s. 1-2
UiO Untitled
 
34 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"The politics of the small act: Interview with Paul O'Neill". On-Curating.org 2010 (4) s. 6-10
UiO Untitled
 
35 Amundsen, Heidi Bale; Mørland, Gerd Elise.
"The potential of the curatorial articulation: Interview with Simon Sheik". On-Curating.org 2010 (4) s. 4-6
UiO Untitled
 
2009
36 Amundsen, Heidi Bale.
"Dette er ikke en bok, det er en utstilling". Kunstkritikk.no 2009
UiO Untitled
 
37 Amundsen, Heidi Bale.
Fotografi, fenomenologi og nærværserfaring: En undersøkelse av Roland Barthes’ punctumbegrep på bakgrunn av Joel-Peter Witkins og David Nebredas postmoderne kunstfotografi. : IFIKK, Universitetet i Oslo 2009 89 s.
UiO Untitled
 
38 Amundsen, Heidi Bale.
Fotografiet som kroppslig erfaring: En lesning av Roland Barthes' Det lyse rommet (1980) på bakgrunn av Maurice Merleau-Pontys fenomenologi. Kunst og kultur 2009 ;Volum 92.(3) s. 162-173
UiO Untitled
 
39 Amundsen, Heidi Bale.
Zoom – En videoutstilling. Kunst i Skolen Oslo 2009
UiO Untitled
 
2008
40 Amundsen, Heidi Bale.
"Joel-Peter Witkin og fotografiets nærvær". I: Kritikk, dømmekraft og intervensjon. En artikkelsamling fra Estetikkprogrammets konferanse på Tyrifjord 8. og 9. mai 2008. Universitetet i Oslo 2008 s. 123-131
UiO Untitled
 
41 Amundsen, Heidi Bale.
Joel-Peter Witkin og fotografiets nærvær. Kritikk, dømmekraft og intervensjon; 2008-11-27 - 2008-11-28
UiO Untitled
 
2006
42 Amundsen, Heidi Bale.
”Spenningsfylt sameksistens mellom form og innhold”. Filosofisk supplement 2006 (4) s. 15-22
UiO Untitled