Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Speculative Bubbles in US Regional Housing Markets. Forskermøtet 2020; 2020-01-06 - 2020-01-07
OSLOMET Untitled
 
2 Leick, Birgit; Eklund, Mehtap; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Digital entrepreneurs in the sharing economy: A case study on Airbnb and regional economic development in Norway. I: The impact of the sharing economy on business and society : digital transformation and the rise of platform businesses. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-26428-4. s. 69-88
HIOF Untitled
 
3 Leick, Birgit; Eklund, Mehtap; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Digital entrepreneurship, sharing economy and regional development. Reshaping Work Regional Conference 2020; 2020-02-20 - 2020-02-21
HIOF OSLOMET Untitled
 
4 Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Aldogan Eklund, Mehtap; Vinogradov, Evgueni.
On the link between Airbnb-based Accommodation and Tourism Development in Secondary Tourist Destinations: An Exploratory Analysis. 5th Geography of Innovation Conference (GEOINNO); 2020-01-29 - 2020-01-31
HIOF OSLOMET NF Untitled
 
5 Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Eklund, Mehtap; Vinogradov, Evgueni.
Airbnb and tourism development in secondary tourist destinations: An exploratory study. Reshaping Work Regional Conference 2020; 2020-02-20 - 2020-02-21
HIOF OSLOMET NF Untitled
 
6 Vinogradov, Evgueni; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Leick, Birgit.
An agent-based modelling approach to housing market regulations and Airbnb-induced tourism. Tourism Management 2020 ;Volum 77.
HIOF NF Untitled
 
2019
7 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
BOLIGMARKEDSUTVIKLINGEN I ØSTFOLD: EN ANALYSE AV REGIONALE BOLIGMARKEDER I ØSTFOLD SETT I LYS AV ARBEIDSMARKEDS- OG BEFOLKNINGSUTVIKLING. Halden: Høgskolen i Østfold 2019
HIOF OSLOMET Untitled
 
8 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Fortsatt boligprisvekst i Sarpsborg - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning vokser. Sarpsborg Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF OSLOMET Untitled
 
9 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Halden på leietoppen i Østfold. Halden Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF OSLOMET Untitled
 
10 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Igangsetting og boligprisvekst. Er effekten symmetrisk mellom boligmarkedssegmenter?. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(2) s. 132-149
HIOF Untitled
 
11 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Østfoldingen - Han er utenfor han!. Sarpsborg Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF Untitled
 
12 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Investigating international spillovers for CO2 emissions in the GVAR model. Econometric Models of Climate Change Conference - EMCC-IV; 2019-08-29 - 2019-08-30
HIOF Untitled
 
13 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model. 21st Dynamic Econometrics Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
HIOF Untitled
 
14 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Speculative Bubbles in Regional Housing Markets. CATE workshop: Økonometriske modeller og økonomisk politikkanalyse; 2019-10-08 - 2019-10-08
OSLOMET Untitled
 
15 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
The Environmental Kuznets Curve for CO2 emissions in the US and the I(2) cointegration model. Brownbag seminar handelshøyskolen NMBU; 2019-04-03
HIOF Untitled
 
2018
16 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Commercial Real Estate at the ZLB: Investment Demand and CAPM-WACC Invariance. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 2018 ;Volum 13.(1) s. 32-53
HIOF Untitled
 
17 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model. WCERE 2018 - 6th World Congress of Environmental and Resource Economists; 2018-06-26
HIOF Untitled
 
18 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model. the 3rd Conference on “Econometric Models of Climate Change”; 2018-09-06 - 2018-09-07
HIOF Untitled
 
19 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.. Internseminar. Workshop i økonoimi; 2018-12-06 - 2018-12-06
HIOF Untitled
 
20 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas. BUSGOV reserach group meeting; 2018-04-10
HIOF Untitled
 
21 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.. First Italian Workshop of Econometrics and Empirical Economics (IWEEE): Panel Data Models and Applications; 2018-01-25 - 2018-01-26
HIOF Untitled
 
22 Vinogradov, Evgueni; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Leick, Birgit.
Modelling development of online peer-to-peer accommodation services: an agent-based approach. ATLAS Annual Conference 2018; 2018-09-26 - 2018-09-29
NF HIOF Untitled
 
2017
23 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Risikojustert meravkastning i boligmarkedet. Praktisk økonomi & finans 2017 ;Volum 33.(1) s. 113-135
HIOF Untitled
 
24 Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Fremdeles for lav boligbygging. Sarpsborg Arbeiderblad 2017 s. 8-9
HIOF Untitled
 
25 Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Hva er det med Sarpsborg?. Sarpsborg Arbeiderblad 2017 s. 8-9
HIOF Untitled
 
26 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A new Keynesian framework and wage and price dynamics in the USA. Empirical Economics 2017 s. 1-19
HIOF NTNU Untitled
 
27 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
The Cointegrated Vector Autoregressive (CVAR) Model – A Short Introduction. Workshop: Applications of the cointegrated vector autoregressive model; 2017-11-01 - 2017-11-01
HIOF Untitled
 
28 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
The CVAR model and estimation of DSGE models. Workshop: Applications of the cointegrated vector autoregressive model; 2017-11-01 - 2017-11-01
HIOF Untitled
 
29 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas. Finance and Economic Growth in the Aftermath of the Crisis; 2017-09-11 - 2017-09-13
HIOF Untitled
 
30 Kivedal, Bjørnar Karlsen; Wu, Hong; Tufte, Geir Conrad.
Om å bygge fremtiden. Moss Avis 2017 s. 14-15
HIOF Untitled
 
2016
31 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Demokraten 2016
HIOF Untitled
 
2015
32 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Høy prisvekst og lav nybyggingstakt. Sarpsborg Arbeiderblad 2015
HIOF Untitled
 
33 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Demokraten 2015
HIOF Untitled
 
34 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. 8th Nordic Econometric Meeting; 2015-05-28 - 2015-05-30
HIOF Untitled
 
2014
35 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. 2nd CIdE Workshop for PhD students in Econometrics and Empirical Economics (WEEE); 2014-08-28 - 2014-08-29
NTNU Untitled
 
2013
36 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Thøgersen, Joachim.
Belåningsgrad, egenkapitalkrav og finansieringsrisiko ved kjøp av bolig. Eiendomsmegleren 2013 (3) s. 20-22
HIOA HIOF Untitled
 
37 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Thøgersen, Joachim.
Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 (1) s. 22-28
OSLOMET HIOF Untitled
 
38 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Empirical Economics 2013 ;Volum 47.(3) s. 853-880
NTNU Untitled
 
39 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. Forskermøtet 2013; 2013-01-07 - 2013-01-08
NTNU Untitled
 
40 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. : NTNU, Department of economics 2013 26 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(13)
NTNU Untitled
 
41 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Testing economic theory using the cointegrated vector autoregressive model: new Keynesian models and house prices. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Economics 2013 (ISBN 978-82-471-4824-2) 88 s.
NTNU Untitled
 
42 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Testing for rational bubbles in the US housing market. Journal of macroeconomics 2013 ;Volum 38. s. 369-381
NTNU Untitled
 
2012
43 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Finansielle akseleratorer i boligmarkedet : en kortsiktstilnærming med utgangspunkt i boliginvesteringers belåningsgrad og belåningsgevinst. Beta 2012 ;Volum 26.(2) s. 147-159
HIOF Untitled
 
44 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Praktisk økonomi & finans 2012 ;Volum 29.(2) s. 85-91
HIOF NTNU Untitled
 
45 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework. Forskermøtet 2012; 2012-01-03 - 2012-01-04
NTNU Untitled
 
46 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework. Forskningsseminar, Institutt for økonomi, UiB; 2012-02-10 - 2012-02-10
NTNU Untitled
 
47 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework. Forskningsseminar, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU; 2012-01-19 - 2012-01-19
NTNU Untitled
 
48 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU 2012
NTNU Untitled
 
49 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Testing for rational bubbles in the housing market. : Department of economics, NTNU 2012 Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(10)
NTNU Untitled
 
50 Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Testing for Rational Bubbles in the US Housing Market. Norwegian PhD workshop in economics 2012, NHH/UiB; 2012-05-21 - 2012-05-21
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste