Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 135 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Gulbrandsen, Magnus.
Hva er forskjellen på fysikk, kjemi og biologi?. Forskningspolitikk 2019 ;Volum 42.(1) s. 10-11
NIFU Untitled
 
2 Høiland, Gry Cecilie; Gulbrandsen, Magnus.
'An easy match? Evidence-based policy meets science-based impact' Working paper for EU-SPRI conference 2019. EU-SPRI 2019; 2019-06-05 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
3 Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus; Høiland, Gry Cecilie.
Practices in Public Agencies’ R&D Departments. ECPR 2019; 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
2018
4 Andersen, Allan Dahl; Gulbrandsen, Magnus.
Diversification into new markets: challenges and opportunities for petroleum supply firms. I: Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond. Routledge 2018 ISBN 9781315142456.
UiO Untitled
 
5 Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus.
Researcher identities and practices inside centres of excellence. Triple Helix: A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship 2018 ;Volum 5.(14)
NIFU UiO Untitled
 
6 Castellacci, Fulvio; Gulbrandsen, Magnus; Hildrum, Jarle; Martinkenaite, Ieva; Simensen, Erlend Osland.
Functional centrality and innovation intensity: Employee-level analysis of the Telenor group. Research Policy 2018
UiO Untitled
 
7 Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar.
Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0365-4) 52 s. NIFU-rapport(10)
NIFU Untitled
 
8 Sivertsen, Gunnar; Gulbrandsen, Magnus.
Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis. FFA styremøte; 2018-10-03
NIFU UiO Untitled
 
2017
9 Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari.
The effects of non-academic work experience on external interaction and research performance. Journal of Technology Transfer 2017 ;Volum 42.(4) s. 795-813
UiO Untitled
 
10 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Combining knowledge to generate novelty: a study of disclosed ideas for life science inventions. European Journal of Innovation Management 2017 ;Volum 20.(3) s. 446-462
UiO Untitled
 
2016
11 Gulbrandsen, Magnus; Benneworth, Paul; Hazelkorn, Ellen.
The Impact and Future of Arts and Humanities Research. Palgrave Macmillan 2016 (ISBN 978-1-137-40898-3) 220 s.
NIFU UiO Untitled
 
12 Frølich, Nicoline; Gulbrandsen, Magnus; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O.
Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0166-7) 40 s. NIFU-rapport(2)
OSLOMET NIFU UiO Untitled
 
13 Grimsby, Gard Sveinung; Gulbrandsen, Magnus; Risvik, Einar; Kure, Cathrine F..
Open innovation, co-creation and closed product development in the Norwegian cereal industry. WOIC-World Open Innovation Conference; 2016-12-13 - 2016-12-16
NOFIMA UiO Untitled
 
14 Gulbrandsen, Magnus.
The humanities in Norway: research, research organisation and external engagement. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2016 (ISBN 978-82-327-0229-9) 48 s. NIFU-rapport(36)
NIFU UiO Untitled
 
15 Gulbrandsen, Magnus; Hopkins, Michael; Thune, Taran Mari; Valentin, Finn.
Hospitals and innovation: Introduction to the special section. Research Policy 2016 ;Volum 45.(8) s. 1493-1498
UiO Untitled
 
16 Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari.
Ikke-akademisk arbeidserfaring: bra for relevans, ikke for kvalitet?. Forskningspolitikk 2016 ;Volum 38.(1) s. 28-29
NIFU Untitled
 
17 Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O.
Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?. Science and Public Policy 2016 ;Volum 43.(6) s. 774-786
NIFU UiO Untitled
 
2015
18 Bentley, Peter; Gulbrandsen, Magnus; Kyvik, Svein.
The relationship between basic and applied research in universities. Higher Education 2015 ;Volum 70.(4) s. 689-709
NIFU UiO Untitled
 
19 Borlaug, Siri Brorstad; Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon - kunnskapstriangelet i politikk og praksis. I: Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024349. s. 136-148
NIFU UiO Untitled
 
20 Frølich, Nicoline; Gulbrandsen, Magnus; Stensaker, Bjørn.
Hva har skjedd i universiteter og høgskoler?. I: Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024349. s. 163-170
NIFU UiO Untitled
 
21 Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O; Thune, Taran Mari.
Ja takk, begge deler? Grunnforskning og anvendt forskning i universiteter og høgskoler. I: Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024349. s. 108-118
NIFU UiO Untitled
 
22 Gulbrandsen, Magnus; Aanstad, Siri.
Is innovation a useful concept for arts and humanities research?. Arts and Humanities in Higher Education 2015 ;Volum 14.(1) s. 9-24
NIFU UiO Untitled
 
23 Gulbrandsen, Magnus; Klitkou, Antje.
Firms’ collaboration with domestic and foreign universities: what can co-authorship data tell us?. 20th International Conference on Science and Technology Indicators; 2015-09-02 - 2015-09-04
NIFU UiO Untitled
 
24 Gulbrandsen, Magnus; Solesvik, Marina.
Comparing University-Industry Linkages in Two Industrial Clusters in Norway. Academy of Management. Annual Meeting Proceedings 2015 ;Volum 2015.(1) s. 18826-18826
HVL UiO Untitled
 
25 Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari.
Samspill i medisinsk innovasjon. I: Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI. Lysaker: Norges forskningsråd 2015 ISBN 978-82-12-03395-5. s. 34-38
UiO Untitled
 
26 Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Borlaug, Siri Brorstad; Hanson, Jens.
Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration 2015 ;Volum 93.(2) s. 363-379
NIFU UiO Untitled
 
27 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Universitetenes roller i innovasjon: Kunnskapsstatus. I: Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI. Lysaker: Norges forskningsråd 2015 ISBN 978-82-12-03395-5. s. 26-33
UiO Untitled
 
28 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Aamodt, Per O.
Nettverk sett nedenfra. Samarbeid og kunnskapsoverføring blant vitenskapelig ansatte. I: Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024349. s. 150-161
NIFU UiO Untitled
 
2014
29 Gulbrandsen, Magnus; Forsberg, Ellen-Marie.
How can innovations be governed¬? Reflections on RRI from an innovation perspective.. EU Spri 2014 Conference; 2014-06-20
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Solesvik, Marina; Gulbrandsen, Magnus.
Interaction for Innovation: Comparing Norwegian Regions. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 2014 ;Volum 10.(3) s. 7-28
HVL UiO Untitled
 
31 Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O; Gulbrandsen, Magnus.
Forskere deler sin kunnskap. Forskningspolitikk 2014 ;Volum 37.(4) s. 4-5
NIFU UiO Untitled
 
32 Thune, Taran Mari; Aamodt, Per O; Gulbrandsen, Magnus.
Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 (ISBN 978-82-327-0010-3) 80 s. NIFU-rapport(23)
NIFU Untitled
 
33 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Dynamics of collaboration in university–industry partnerships: do initial conditions explain development patterns?. Journal of Technology Transfer 2014 ;Volum 39.(6) s. 977-993
UiO Untitled
 
2013
34 Rasmussen, Einar; Benneworth, Paul; Gulbrandsen, Magnus.
Developing University Innovation Capacity: How can innovation policy effectively harness universities? capability to promote high-growth technology businesses?. 35th DRUID Celebration Conference; 2013-06-17 - 2013-06-19
NORD UiO Untitled
 
35 Gulbrandsen, Magnus; Bye, Geir; Finne, Håkon; Njøs, Rune.
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) s. 4-9
HVL NORUT SINTEF UiO Untitled
 
36 Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari.
Helseinnovasjon krever samarbeid. Forskningspolitikk 2013 ;Volum 36.(4) s. 14-15-
NIFU UiO Untitled
 
37 Solesvik, Marina; Gulbrandsen, Magnus.
Partner selection for open innovation. Technology innovation management review 2013 ;Volum 7.(4) s. 11-16
UiO Untitled
 
2012
38 Clausen, Tommy Høyvarde; Fagerberg, Jan; Gulbrandsen, Magnus.
Mobilizing for change: A study of research units in emerging scientific fields. Research Policy 2012 ;Volum 41. s. 1249-1261
NF UiO Untitled
 
39 Gulbrandsen, Magnus; Kyvik, Svein.
FoU-begrepet i universitetssektoren. I: FoU-begrepet under press. Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2526-6. s. 117-136
NIFU UiO Untitled
 
40 Gulbrandsen, Magnus; Lekve, Kyrre; Rasmussen, Einar; Skule, Sveinung; Slipersæter, Stig; Stensaker, Bjørn.
Samspill i kunnskapstriangelet. Innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med forskningsmeldingen 2013. Oslo: Norges forskningsråd 2012 30 s.
NIFU UiO UiT Untitled
 
41 Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole.
Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 (ISBN 978-82-7218-888-6) 118 s. NIFU-rapport(50)
NIFU Untitled
 
42 Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar.
The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme. Technology Analysis & Strategic Management 2012 ;Volum 24.(5) s. 481-495
NORD UiO Untitled
 
43 Hildrum, Jarle Moss; Gulbrandsen, Magnus.
Mer FoU i Telenor enn antatt. Forskningspolitikk 2012 ;Volum 35.(4) s. 22-23
NIFU UiO Untitled
 
44 Rasmussen, Einar; Gulbrandsen, Magnus.
Government Support Programmes to Promote Academic Entrepreneurship: A Principal-Agent Perspective. European Planning Studies 2012 ;Volum 20.(4) s. 527-546
NORD UiO Untitled
 
45 Scordato, Lisa; Søreide, Frode Hovland; Gulbrandsen, Magnus.
The Bill and Melinda Gates Foundation and global health issues. Chapter 3 in Meeting Global Challenges through Better Governance: International Co-operation in Science, Technology and Innovation. Paris: OECD 2012 15 s.
NIFU UiO Untitled
 
46 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Dynamics of cooperation in research and innovation partnerships. R&D Management conference; 2012-05-23 - 2012-05-25
NIFU UiO Untitled
 
47 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus.
Synergies and tensions in innovation in the life sciences. Seminar for FORFI-programmet; 2012-10-29
NIFU UiO Untitled
 
48 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Borlaug, Siri Brorstad; Hanson, Jens.
Frontier research and mission oriented policies in university-based innovation centers- towards a new hybrid order?. Eu-SPRI Conference; 2012-06-12 - 2012-06-13
NIFU UiO Untitled
 
49 Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Klitkou, Antje; Ramberg, Inge; Aanstad, Siri; Olsen, Dorothy Sutherland.
Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 (ISBN 978-82-7218-845-9) 112 s. NIFU-rapport(24)
NIFU Untitled
 
2011
50 Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag; Torgersen, Ivar.
Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag 2011 (ISBN 978-82-7477-545-9) 568 s.
BI HK HINN UiO Untitled
 
    Vis neste liste