Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2018
1 Anker-Sørensen, Linn; Schjelderup, Guttorm.
Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi?. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volum 35.(2) s. 121-137
NHH UiO Untitled
 
2016
2 Anker-Sørensen, Linn.
Financial Engineering as an Alternative Veil for the Corporate Group. European Company Law 2016 ;Volum 13.(5) s. 158-166
UiO Untitled
 
3 Anker-Sørensen, Linn.
'Konsernrett & "offshore" regimer - et evig globalt skyggespill?', s. 96-98, inntatt i TJN, Skjult - Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold. : Tax Justice Network 2016 (ISBN 978-82-999163-5-6) 111 s.
UiO Untitled
 
4 Anker-Sørensen, Linn; Sjåfjell, Beate Kristine.
Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø 2016 s. -
UiO Untitled
 
2015
5 Anker-Sørensen, Linn.
EUs konsoliderte regnskapsdirektiv: Forslag til ny regnskapslov i Norge og Fortolkningsdom [C-508/13] Estland vs. EU-Parlamentet, EU-Rådet og EU-Kommisjonen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015
UiO Untitled
 
6 Anker-Sørensen, Linn.
Legitimasjonsvirkning av avtale inngått av styreleder. Høyesterettsdom fra 21. mai 2015 (Rt. 2015 s. 600). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015
UiO Untitled
 
7 Anker-Sørensen, Linn.
Legitimasjonsvirkninger av avtale inngått av styreleder. Borgarting lagmannsrett 12. oktober 2015 (15-085803ASD-BORG/01). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015
UiO Untitled
 
8 Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Grensedragning mellom den EØS-rettslige etableringsretten og kapitalbevegelsesreglene ved EFTA-domstolens prejudisielle avgjørelse i Forente saker E-3/13 og E-20/13, Fred. Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl. mot Staten, representert ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Skattedirektoratet, heretter Ptarmigan Trust (9. juli 2014). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015
UiO Untitled
 
9 Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Myndighetsmisbruk ved vedtektsendring i boligaksjeselskap. Dom av Gulating lagmannsrett 19. mars 2015 (LG-2014-107987). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015
UiO Untitled
 
10 Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Parental Liability for Externalities of Subsidiaries: Domestic and Extraterritorial Approaches. Dovenschmidt Quarterly 2015 ;Volum 3. Suppl. 2014
UiO Untitled
 
11 Anker-Sørensen, Linn; Sjåfjell, Beate.
Vår europeiske selskapsrett, 2. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø 2015
UiO Untitled
 
12 Sjåfjell, Beate; Johnston, Andrew; Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Millon, David; Richardson, Bejamin.
Shareholder Primacy: the Main Barrier to Sustainable Companies. I: Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press 2015 ISBN 978-1-107-04327-5. s. 79-147
UiO Untitled
 
2014
13 Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Siste nytt i Kommisjonens harmoniseringsarbeid på EU-selskapsrettens område. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2014
UiO Untitled
 
14 Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Sjåfjell, Beate.
Vår europeiske selskapsrett. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø 2014
UiO Untitled
 
2013
15 Sjåfjell, Beate; Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Directors duties' and corporate social responsibility (CSR). Social Science Research Network 2013
UiO Untitled
 
16 Sjåfjell, Beate; Anker-Sørensen, Linn Cecilie.
Directors’ Duties and Corporate Social Responsibility (CSR). I: Boards of directors in European companies – reshaping and harmonising their organisation and duties. Kluwer Law International 2013 ISBN 9789041141415. s. -
UiO Untitled