Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
HVL OSLOMET USN NTNU UiO UIS UiT Untitled
 
2019
2 Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse.
Læringsmiljø og relasjoner. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 164-185
UiT Untitled
 
2017
3 Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin.
Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. Tromsø: UiT /ProTed 2017 15 s.
UiT Untitled
 
4 Skrøvset, Siw.
Ekspertgruppa om lærerrollen.. Lederkonferansen i Trøndelag; 2017-03-23 - 2017-03-23
UiT Untitled
 
5 Skrøvset, Siw.
Ekspertgruppa om lærerrollen - funn, anbefalinger og konsekvenser for lærerorganisasjonene.. Skolelederkonferanse i Alta; 2017-02-15 - 2017-02-15
UiT Untitled
 
6 Skrøvset, Siw.
Ekspertgruppa om lærerrollen - funn og anbefalinger.. Utdanningskonferansen i Nordland; 2017-01-24 - 2017-01-24
UiT Untitled
 
7 Skrøvset, Siw.
Ekspertgruppens anbefalinger og implikasjoner for UH-sektoren.. Oppsummeringskonferansen i Nettverk for kompetansemiljøer i UiU; 2017-04-06 - 2017-04-06
UiT Untitled
 
8 Skrøvset, Siw.
En lærende rektor. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. s. 167-189
UiT Untitled
 
9 Skrøvset, Siw.
Lærerrollen i framtida. Ekspertgruppa og ProTed sin rolle.. Årsmøte i Skolelederforbundet; 2017-04-03 - 2017-04-03
UiT Untitled
 
10 Skrøvset, Siw.
Skoleledelse: praksisfellesskap, organisasjonslæring og relasjonsbasert ledelse.. Ungdomstrinn i utvikling 4.samling for skoleeiere og skoleledere; 2017-09-18 - 2017-09-27
UiT Untitled
 
11 Skrøvset, Siw.
Skoleutvikling, aksjonsforskning og rektorutdanning. Det forskende lederskapet - aksjonsforskning i lokalt utviklingsarbeid.. Över alla gränser II Tvårikeskonferensen; 2017-06-13 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
12 Skrøvset, Siw.
Verdsettende ledelse i fremtidens skole. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 97-122
UiT Untitled
 
13 Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise.
Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiT Untitled
 
14 Skrøvset, Siw; Mausethagen, Sølvi; Slettbakk, Åse.
Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-55518-4) 126 s.
HIOA UiT Untitled
 
2016
15 Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse.
Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016; 2016-10-07 - 2016-10-07
UiT Untitled
 
16 Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J..
Learning for Leadership. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(4) s. 183-200
NTNU UiT Untitled
 
17 Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik.
Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-8-2450210-0-4) 250 s.
HINN OSLOMET HVO NHH NTNU UIA UiT Untitled
 
18 Skrøvset, Siw.
Verdsettende ledelse. Lederkonferansen i Finnmark 2016; 2016-03-02 - 2016-03-02
UiT Untitled
 
19 Skrøvset, Siw.
Verdsettende ledelse i skolen. Skolelederforum 2016; 2016-03-10 - 2016-03-10
UiT Untitled
 
20 Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse.
Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3; 2016-09-19 - 2016-09-19
UiT Untitled
 
2015
21 Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit.
Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015; 2015-03-04 - 2015-03-06
USN UiO UiT Untitled
 
22 Pettersen, Svein Arne; Skrøvset, Siw.
La ungene være (litt) i fred. Nordlys 2015
UiT Untitled
 
23 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Verdsettende ledelse, 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-49488-9) 204 s.
UiT Untitled
 
24 Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw.
Organisasjonsteoretiske perspektiver. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3; 2015-12-07 - 2015-12-07
UiT Untitled
 
2014
25 Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt.
Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse; 2014-09-03
OSLOMET UiO Untitled
 
26 Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw.
Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014; 2014-03-05 - 2014-03-07
OSLOMET USN UiO UiT Untitled
 
27 Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw.
Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program. FoU i praksis 2014 ;Volum 8.(1) s. 27-42
NTNU UiT Untitled
 
28 Skrøvset, Siw.
Hvem skal inn, og hvem skal ut? Om hvorfor ideer slår igjennom i skolefeltet, og hvorfor de forsvinner igjen. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 335-354
UiT Untitled
 
29 Skrøvset, Siw.
Verdsettende ledelse. I: Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1. s. 262-280
UiT Untitled
 
30 Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse.
Klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere på Tromsø kommunes Kick-off for Ungdomstrinn i utvikling; 2014-09-17 - 2014-09-17
UiT Untitled
 
2013
31 Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw.
The researcher reflecting on her own role during action research. Educational Action Research 2013 ;Volum 21.(4) s. 506-518
NTNU UiT Untitled
 
32 Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw.
Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013; 2013-01-21 - 2013-01-21
NTNU UiT Untitled
 
33 Skrøvset, Siw.
Bruk 10 sekunder ekstra. Verdsettende ledelse i alle ledd. Skolemegling - fra trygg til utrygg. Nasjonal skolemeglingskonferanse; 2013-10-16 - 2013-10-17
UiT Untitled
 
34 Skrøvset, Siw.
Skolevandring. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2013 (ISBN 978-82-7841-846-8) 64 s.
UiT Untitled
 
35 Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle.
The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice. The 41th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association; 2013-03-07 - 2013-03-09
NTNU UiT Untitled
 
2012
36 Grepperud, Gunnar; Skrøvset, Siw.
Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-42285-8) 294 s.
UiT Untitled
 
37 Skrøvset, Siw.
Bare 10 sekunder ekstra - Verdsettende ledelse. Konferansen Ledelse og kvalitet i skolen; 2012-02-09 - 2012-02-10
UiT Untitled
 
38 Skrøvset, Siw.
Forskning med økt medvirkning av forskningens brukere - utfordringer og muligheter. Programstyrenes dag; 2012-10-17 - 2012-10-17
UiT Untitled
 
39 Skrøvset, Siw.
Presentasjon av"lærebok i praksis". Kick-off seminar ProTed; 2012-05-03 - 2012-05-03
UiT Untitled
 
40 Skrøvset, Siw.
Rektor som verdsettende leder. Utdanningsforbundets lederkonferanse 2012; 2012-10-23 - 2012-10-23
UiT Untitled
 
41 Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle.
Searching for my leadership profile. NFPF/NERA's 40th Congress; 2012-03-08 - 2012-03-10
NTNU UiT Untitled
 
42 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Uppskattande ledarskap - i skolan. Studentlitteratur AB 2012 (ISBN 978-91-44-07746-8) 165 s.
UiT Untitled
 
2011
43 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-905-4) 170 s.
UiT Untitled
 
2010
44 Abrahamsen, Lena; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else.
Demokratisk ledelse som skoleutviklingsstrategi. I: Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5. s. 137-151
UiT Untitled
 
45 Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom.
Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010 ;Volum 4.(1) s. 47-64
UiT Untitled
 
46 Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else.
Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010; 2010-05-10 - 2010-05-11
UiT Untitled
 
47 Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw.
Forskeren tett på praksis: Opplevde muligheter og utfordringer. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3. s. 17-32
NTNU UiT Untitled
 
48 Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw.
De problematiske spenningene og rektors rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 (2) s. 124-134
UiT Untitled
 
2009
49 Skrøvset, Siw.
Tilpasset ledelse - som mål og mulighet?. FoU i praksis, 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
UiT Untitled
 
50 Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom.
Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
    Vis neste liste