Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2018
1 Eriksen, Tor Erik.
Korttidseffekter på elvelevende bunnfauna av kloraminbehandling mot parasitten Gyrodactylus salaris i Glitra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6972-7) 28 s. NIVA-rapport(7237)
NIVA Untitled
 
2 Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6990-1) 7 s. NIVA-rapport(7255)
NIVA Untitled
 
3 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7008-2) 124 s. NIVA-rapport(7273)
NIVA Untitled
 
2017
4 Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Friberg, Nikolai; Aung, Toe Toe; Myint, Zaw Win.
Characterization of the Bago Sub-basin Pilot implementing the EU Water Framework Directive. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6929-1) 93 s. NIVA-rapport(7194)
NIVA Untitled
 
5 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6909-3) 124 s. NIVA-rapport(7174)
NINA NIVA Untitled
 
6 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6907-9) 35 s. NIVA-rapport(7172)
NINA NIVA Untitled
 
7 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6890-4) 30 s. NIVA-rapport(7155)
NIVA Untitled
 
8 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6879-9) 96 s. NIVA-rapport(7144)
NIVA Untitled
 
9 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6867-6) 7 s. NIVA-rapport(7132)
NIVA Untitled
 
10 Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida; Eriksen, Tor Erik; Nesheim, Ingrid; Aung, Toe Toe.
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Water usage and introduction to water quality criteria for lakes and rivers in Myanmar. Preliminary report.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6898-0) 76 s. NIVA-rapport(7163)
NIVA UiO Untitled
 
2016
11 Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking for Vafos Pulp AS i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6714-3) 42 s. NIVA-rapport(6979)
NIVA Untitled
 
12 Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Vajda- Papir Scandinavia AS i Drammenselven i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6707-5) 42 s. NIVA-rapport(6972)
NIVA Untitled
 
13 Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6706-8) 39 s. NIVA-rapport(6971)
NIVA Untitled
 
14 Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin.
Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates. Journal of freshwater ecology 2016 ;Volum 31.(3) s. 315-326
NIVA Untitled
 
15 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6763-1) 105 s. NIVA-rapport(7028)
NIVA Untitled
 
16 Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6744-0) 8 s. NIVA-rapport(7009)
NIVA Untitled
 
17 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6739-6) 61 s. NIVA-rapport(7004)
NIVA Untitled
 
18 Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute.
Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. Trondheim: Norsk institutt fro naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2937-1) ;Volum 1276.41 s. NINA rapport(1276)
NINA NIVA NORCE NTNU UiB UiO Untitled
 
19 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
2015
20 Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai.
Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6527-9) 68 s. NIVA-rapport(6792)
NIVA Untitled
 
21 Eriksen, Tor Erik; Thaulow, Jens; Lindholm, Markus; Berge, Dag.
Korttidseffekter på vannkjemi, bunnfauna og fisk av spylevannsutslipp fra Glitretunnelen på nærliggende resipienter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6574-3) 38 s. NIVA-rapport(6839)
NIVA Untitled
 
22 Hindar, Atle; Couture, Raoul-Marie; Eriksen, Tor Erik; Rognerud, Sigurd.
Mechanisms for metal nodule formation on sediment surfaces of limed lakes. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6610-8) 35 s. NIVA-rapport(6875)
NIVA Untitled
 
23 Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 og 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6537-8) 25 s. NIVA-rapport(6802)
NIVA Untitled
 
24 Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward.
Døgnfluer (Ephemeroptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
NIVA NTNU UiO Untitled
 
25 Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward.
Steinfluer (Plecoptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
NIVA NTNU UiO Untitled
 
26 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Lydersen, Espen; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2013. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6570-5) 33 s. NIVA-rapport(6835)
USN NINA NIVA Untitled
 
27 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6561-3) 63 s. NIVA-rapport(6826)
NIVA Untitled
 
28 Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne.
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6379-4) 75 s. NIVA-rapport(6644)
NIVA Untitled
 
2014
29 Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Skjelbred, Birger.
Fremdriftsrapport – 3Resipientovervåkning i Mjøsa ved utslipp av vann fra driving av tunneler for E6 - Dovrebanen på strekningen Langset - Espa i Eidsvoll og Stange kommune. Perioden: 2. halvår 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6356-5) 88 s. NIVA-rapport(6621)
NIVA Untitled
 
30 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik.
Nær halvparten av elvene var for forurenset. forskning.no [Internett] 2014-08-08
NIVA Untitled
 
31 Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger.
Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6467-8) 108 s. NIVA-rapport(6732)
NIVA Untitled
 
32 Lindholm, Markus; de Wit, Heleen; Eriksen, Tor Erik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
The influence of littoral on mercury bioaccumulation in a humic lake. Water, Air and Soil Pollution 2014 ;Volum 225.(10)
NIVA UiO Untitled
 
33 Løvik, Jarl Eivind; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6386-2) 60 s. NIVA-rapport(6651)
NIVA Untitled
 
34 Persson, Jonas; Bækken, Torleif; Eriksen, Tor Erik.
Økologisk tilstandsklassifisering av elveforekomster ved bruk av bunndyr i Vannområde Indre Oslofjord Vest 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6418-0) 57 s. NIVA-rapport(6683)
NIVA Untitled
 
35 Schneider, Susanne Claudia; Cara, Magdalena; Eriksen, Tor Erik; Goreska, Biljana Budzakoska; Imeri, Alma; Kupe, Lirika; Lokoska, Tatjana; Patceva, Suzana; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Talevska, Marina; Sarafiloska, Elizabeta Veljanoska.
Eutrophication impacts littoral biota in Lake Ohrid while water phosphorus concentrations are low. Limnologica 2014 ;Volum 44. s. 90-97
NIVA Untitled
 
2013
36 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Museth, Jon; Rustadbakken, Atle.
Flensjøen i kommunene Os og Røros 2012. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6278-0) 31 s. NIVA-rapport(6543)
NINA NIVA NMBU Untitled
 
2009
37 Eriksen, Tor Erik; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
Short-Term Effects on Riverine Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera of Rotenone and Aluminum Sulfate Treatment to Eradicate Gyrodactylus salaris. Journal of freshwater ecology 2009 ;Volum 24.(4) s. 597-607
NTNU Untitled
 
2008
38 Eriksen, Tor Erik.
Korttidseffekter på bunndyr i elv av kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2008 87 s.
NTNU Untitled