Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2016
1 Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas; Svendsen, Anne.
Basisbok 1 (begrepsundervisnng, lesemetodikk, foreldrekurs lesing, matematikkforståelse). : Info Vest Forlag AS 2016 (ISBN 978-82-90910-79-7) 237 s.
UiT Untitled
 
2 Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas; Svendsen, Anne.
Basisbok 2. Jæren: INFOVEST 2016 (ISBN 978 82 90910 80 3) 82 s.
UiT Untitled
 
2015
3 Hansen, Andreas Ernst; Koppen, Kirsti.
En smakebit på systematisk begrepsundervisning : en pedagogisk tilnærming basert på en teori og empiri som kan danne ramme både for ordinær undervisning og spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK) 2015 ;Volum 50.(3) s. 39-49
UiT Untitled
 
2011
4 Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S..
Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011 ;Volum 76.(8) s. 34-36
UiT Untitled
 
5 Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas.
Basic Conseptual Systems (BCSs) and analytic coding Applied as tools and strategy for describing and rembering letters and numerals by children with (and without) learning problems.. US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities; 2011-10-03 - 2011-10-06
UiT Untitled
 
2006
6 Hansen, Andreas; Koppen, Kirsti; Svendsen, Anne.
Basisbok for begynneropplæring i lesing. Klepp: Info Vest Forlag 2006 (ISBN 82-90910-33-9) 224 s.
Untitled