Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2021
1 Høgmo, Katrine; Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lind.
Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet. I: Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661. s. 243-262
UiT Untitled
 
2020
2 Rustad, Marit; Kassah, Kwesi Alexander.
Learning disability and work inclusion: on the experiences, aspirations and empowerment of sheltered employment workers in Norway. Disability & Society 2020 s. 1-21
UiT Untitled
 
2018
3 Kassah, Bente Lind; Kassah, Kwesi Alexander; phillips, deborah.
Children with Intellectual Disabilities and Special School Education in Ghana. International Journal of Disability, Development and Education 2018 ;Volum 65.(3) s. 341-354
UiT Untitled
 
4 Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lilljan Lind.
The Other-Order Abuse Model. Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (GJIDD) 2018 ;Volum 4.(5) Suppl. 555646 s. -
UiT Untitled
 
2017
5 Kassah, Kwesi Alexander; Andersen, Frøydis; Johnsen, Bjørn-Eirik.
Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning. I: Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205485310. s. 169-191
UiT Untitled
 
2015
6 Kassah, Bente L. L.; Kassah, Alexander Kwesi; Dahl, Elisabeth Anie.
Akuttarbeid ved barnevernvakten: Kollektive og individuelle mestringsstategier :. Sosiologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 23.(4) s. 238-258
UiT Untitled
 
2014
7 Kassah, Bente Lilljan Lind; Kassah, Kwesi Alexander.
Funksjonshemning og normalitetsdilemmaet. I: Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1220-0. s. 29-39
UiT Untitled
 
8 Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Agbota, Tete Kobla.
Abuse of physically disabled women in Ghana:its emotional consequences and coping strategies. Disability and Rehabilitation 2014 ;Volum 36.(8) s. 665-671
OSLOMET UiT Untitled
 
9 Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Johansen, Leif Inge.
Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 33-49
UiT Untitled
 
10 Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander.
Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 9788245015164) 233 s.
UiT Untitled
 
11 Kassah, Kwesi Alexander; Johnsen, Bjørn-Eirik; Kassah, Bente Lilljan Lind.
Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 153-168
UiT Untitled
 
12 Lorentsen, Anne-Berit; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander.
Folkehelsearbeidet i kommunen. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 123-138
UiT Untitled
 
13 Martinussen, Inger Simonsen; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander.
Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.. mens rehabilitering står på vent. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 139-152
UiT Untitled
 
14 Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander.
Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 17-31
UiT Untitled
 
2013
15 Johnsen, Bjørn Eirik; Kassah, Kwesi Alexander; Lysvik, Leif S..
Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway. Disability & Society 2013 s. -
UiT Untitled
 
16 Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander.
Implementing inclusive education: a Commonwealth guide to implementing Article 2244 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2nd edition. Disability & Society 2013 ;Volum 28.(2) s. 291-293
UiT Untitled
 
2012
17 Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lilljan lind; Agbota, Tete Kobla.
Abuse of disabled children in Ghana. Disability & Society 2012 ;Volum 27.(5) s. 689-701
OSLOMET UiT Untitled
 
2010
18 Kassah, Alexander Kwesi; Kassah, Bente L. Lind.
Funksjonshemming og emansipatorisk forskning : paradigmeskifte og utviklingshemmedes deltakelse i forskning. I: Usedvanlig kvalitativ forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3. s. 102-119
UiT Untitled
 
19 Kassah, Bente L. Lind; Kassah, Alexander Kwesi.
Funksjonshemmede kvinner og feministisk forskning : usynliggjøring av funksjonshemmede kvinners perspektiv i kunnskapsproduksjon. I: Usedvanlig kvalitativ forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.
UiT Untitled
 
2009
20 Kassah, Alexander Kwesi; Kassah, Bente Lind.
Funksjonshemning : sentrale ideer, modeller og debatter. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9788245008258) 236 s.
HIH Untitled
 
2008
21 Kassah, Alexander Kwesi.
Arbeid og samfunnsdeltakelse : om funksjonshemning og inkluderende arbeidsliv. I: Utviklingshemning, Autonomi og Avhengighet. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5. s. 42-57
UiT Untitled
 
22 Kassah, Alexander Kwesi.
Begging as work: a study of people with mobility difficulties in Accra, Ghana. Disability & Society 2008 ;Volum 23.(2) s. 163-170
UiT Untitled
 
2006
23 Kassah, Alexander Kwesi.
What is this strategy called CBR?. Baltimore: PublishAmerica 2006 (ISBN 1413795617) 66 s.
HIH Untitled
 
2005
24 Kassah, Alexander Kwesi.
Begging as a way of life. Baltimore, Md.: PublishAmerica 2005 (ISBN 1413765513) 69 s.
HIH Untitled