Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2021
1 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Røvik, Kristin; Larsen, Bjørn Kjetil; Ødegård, Atle.
Do we need the users voice : An empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners : Implications for practice. I: Improving interagency collaboration innovation and learning in criminal justice systems : Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 9783030706616. s. 375-399
UIS NF HVO HIM Untitled
 
2 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Ødegård, Atle.
Facilitating understanding of ex-prison service users needs : the utility of Q method as a means of representing service user voices in service development. I: Improving interagency collaboration innovation and learning in criminal justice systems : Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 9783030706616. s. 341-374
UIS NF HIM Untitled
 
3 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Bærekraftig internasjonalt samarbeid om høyere utdanning - gjensidighet og likeverd. Fjordkonferansen 2021; 2021-06-16 - 2021-06-17
HIM Untitled
 
2020
4 Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Mental health and children. I: Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives. Policy Press 2020 ISBN 9781447337423. s. 289-307
HIM UIS Untitled
 
5 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Almås, Synnøve Hofseth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 193-206
HIM HMR NF NTNU UIS Untitled
 
2019
6 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Social reintegration of ex-prisoners in England. International Human Science Research Conference : Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
7 Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke. 2019 s. 23-
HIM Untitled
 
8 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst; Huseby, Pernille.
Studenter vil bedre barns rettigheter gjennom nytt prosjekt. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-07-09
HIM Untitled
 
9 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst; Solheim, Inger Helen.
Reciprocal student exchange and international collaboration for improvement of life quality for children with special needs in Tanzania. International Human Science Research Conference: Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
10 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Sjo, Eli.
Exploring ex-offenders subjective perspectives of help and support that they found helpful to stop offending. International Human Science Research Conference: Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
11 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering. «Tekster i prosess» : forskningsseminar; 2019-03-12
HIM Untitled
 
2018
12 Sjo, Eli; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Hva er det som virker? : hva er det som virker på veien fra kriminalitet, rus og dårlig helse mot et liv uten ny kriminalitet og rusavhengighet, bedring i psykisk helse, trivsel og stabilitet?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-252-9) 41 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:8)
HIM Untitled
 
2017
13 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Exploring adolescent service users’ subjective views about participation in ”responsible teams”. Molde: Høgskulen i Volda; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2017 (ISBN 978-82-7962-215-4) 173 s. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag(2017:1)
HIM Untitled
 
14 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth.
Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway : vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work 2017 ;Volum 22. Suppl. S2 s. 43-53
HIM UIS Untitled
 
2016
15 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Ungdommers opplevelse av deltakelse i ansvarsgrupper. Vernepleierportalen.no [Internett] 2016-11-29
HIM Untitled
 
16 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M.; Ødegård, Atle.
Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach : an empirical research illustration. Operant Subjectivity 2016 ;Volum 38.(2) s. 15-32
HIM UIS Untitled
 
17 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Adolescents’ subjective views about interprofessional team participation : a Q methodological study. Journal of Comparative Social Work 2016 ;Volum 11.(2) s. 1-26
HIM Untitled
 
2015
18 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T.
Q-metode - et praktisk redskap ved innovasjon i kommunene. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587-4. s. 249-266
HIM UIS Untitled
 
19 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Høgskolen i Molde. Forskningsseminar med Dr. Susanne Lindqvist, University of East Anglia; 2015-09-22
HIM Untitled
 
20 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-205-5) 43 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:5)
HIM NTNU UIS Untitled