Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2020
1 Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune.
Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 ;Volum 97.(2) s. 108-125
UiT Untitled
 
2019
2 Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune.
Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019; 2019-07-04 - 2019-07-07
UiT Untitled
 
2018
3 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel.
Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(4) s. 246-264
UiT Untitled
 
4 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel.
Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018; 2018-11-21 - 2018-11-23
UiT Untitled
 
5 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert.
Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 253-274
UiT Untitled
 
6 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn.
Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. Fontene forskning 2018 (1)
UiT Untitled
 
7 Øvernes, Siv; Banerji, Tanja Rita Nyman; Neverdal, Sissel.
Med hest på laget i barnevernsutdanninga? https://nordnorskdebatt.no/article/hest-pa-laget-i#main-menu. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
2016
8 Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel.
Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?. Fourth biennial International DARE-symposium 2016. http://www.socsci.ulster.ac.uk/irss/dare2016/programme.html; 2016-06-05 - 2016-06-06
UiT Untitled
 
9 Neverdal, Sissel.
Barneverntjenesten i Norge, og undervisning med vekt på refleksjon og praktiske øvelser. Lærerutveksling Norsk nettverk; 2016-06-01 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
10 Neverdal, Sissel; Halvorsen, Terje.
Barnevern, kompetanse og utdanning. Fontene forskning 2016 ;Volum 9.(1) s. 75-79
NORD UiT Untitled
 
2015
11 Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor Jørgen.
Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.. Harstad: Høgskolen i Harstad 2015 (ISBN 978-82-453-0234-9) 54 s. Høgskolen i Harstad skriftserie(1)
UiT Untitled
 
12 Neverdal, Sissel.
Hvordan kan studentaktive metoder bidra til reflekterte studenter. Nufs, Nordisk sosialpedagogisk konferanse; 2015-10-21 - 2015-10-23
UiT Untitled
 
13 Neverdal, Sissel; Borgerød, Grethe.
How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?. Europeisk sosialarbeiderkonferanse; 2015-06-29 - 2015-07-02
UiT Untitled
 
2013
14 Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel.
Reports from Schools and Preschool on Child Suffering in Norway - why does it not happen more often. 3rd Ensact Istanbul Conference; 2013-04-16 - 2013-04-19
HIH UiT Untitled
 
2012
15 Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel.
Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 183-204
UiT Untitled
 
2010
16 Neverdal, Sissel; Tobiassen, Herdis Irene.
Selvmordsforebyggende kurs- Vivat. Undervisning; 2010-02-10 - 2010-02-14
UiT Untitled