Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 176 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. : SIS : Sosial innovasjon i sykehjem 2019 52 s.
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
2 Slettebø, Åshild; Kulla, Gunilla; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth.
God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag. www.forskning.no 2019
NORD HIM OSLOMET UIA Untitled
 
3 Svendby, Ellen Berg; Øien, Ingvil; Willumsen, Elisabeth.
Involvering av barn i samproduksjon i forskning - metodologiske og etiske aspekter. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 180-195
HIM OSLOMET SUNNAAS UIS Untitled
 
4 Totcheva, Catherina Øverås; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth.
Sosial innovasjon som situert praksis i sykehjem. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 103-117
HIM OSLOMET UIS Untitled
 
5 Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle.
Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly. ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care; 2019-04-01 - 2019-04-03
HIM UIS Untitled
 
6 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon. Internasjonal forskersamling; 2019-01-15
HIM UIS Untitled
 
7 Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal. EU project COLAB ANNUAL MEETING; 2019-09-02
HIM UIS Untitled
 
8 Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 148-162
HIM UIS Untitled
 
2018
9 Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Making sense of interactions between mental health and criminal justice services: the utility of cultural historical activity systems theory. International Journal of Prisoner Health 2018 ;Volum 14.(2) s. 124-141
HIM UIS Untitled
 
10 Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth.
Resistance-driven innovation? : frontline public welfare workers’ coping with top-down implementation. Nordic Journal of Working Life Studies 2018 ;Volum 8.(2) s. 1-20
UIS Untitled
 
11 Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care 2018 ;Volum 33.(2) s. 190-199
HIM NTNU UIS Untitled
 
12 Sirnes, Tore; Willumsen, Elisabeth; Iversen, Hans Petter.
Etterord : hva har vi lært i dag?. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021103. s. 217-223
HIM HMR UIS Untitled
 
13 Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore.
Kan sosialt arbeid bidra til innovasjon?. Fonteneforskning 2018
UIS Untitled
 
14 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon.
Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-751-6) 28 s. NF-rapport(10/2018)
HIM NF PHS UIS Untitled
 
15 Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Refleksjon. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021103. s. 73-81
HIM UIS Untitled
 
16 Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah.
Collaboration in the transition from prison to society. Tekster i prosess, Forskningsseminar; 2018-04-12
HIM UIS Untitled
 
2017
17 Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-112-2. s. 149-167
HIM UIS UiT Untitled
 
18 Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Collaborative practices between correctional and mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain. Journal of Interprofessional Care 2017 ;Volum 31.(1) s. 18-27
HIM UIS Untitled
 
19 Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Improving collaboration between professionals supporting mentally ill offenders. International Journal of Prisoner Health 2017 ;Volum 13.(2) s. 91-104
HIM UIS Untitled
 
20 Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth.
Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?. Pubsic 2017 (Public service innovation conference 2017); 2017-11-15 - 2017-11-18
HIM UIS Untitled
 
21 Julkunen, Ilse; Willumsen, Elisabeth.
Professional boundary crossing and interprofessional knowledge development. I: Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Policy Press 2017 ISBN 978-1447327196. s. 115-130
HIM UIS Untitled
 
22 Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth.
Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag 2017 (ISBN 978-82-8314-112-2) 206 s.
HIM UIA UIS Untitled
 
23 Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth.
Samarbeid i praksisnær forskning : introduksjon. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-112-2. s. 10-24
HIM UIA UIS Untitled
 
24 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth.
Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway : vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work 2017 ;Volum 22. Suppl. S2 s. 43-53
HIM UIS Untitled
 
25 Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth; Anvik, Cecilie.
Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon. Det gode sykehjem – betydninger av innovasjon; 2017-11-21 - 2017-11-21
HIM UiB NORD Untitled
 
26 Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth.
Collaborative Partnership between Research and Practice: A Nordic Perspective on Open Science. 10th International Conference on Researching Work & Leaarning; 2017-12-06 - 2017-12-08
UIS Untitled
 
27 Willumsen, Elisabeth.
Telling Tales of the Unexpected. I: Cultivating Creativity in Methodology and Research: In Praise of Detours. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-60215-8. s. 169-179
UIS Untitled
 
28 Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Samarbeid som sosial innovasjon. PROFRES samling; 2017-03-06
HIM UIS Untitled
 
2016
29 Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(2) s. 31-50
HIM UIA UIS UiT Untitled
 
30 Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services. 32nd EGOS Colloquium : Organizing in the Shadow of Power; 2016-07-07 - 2016-07-09
HIM UIS Untitled
 
31 Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation. 16th Annual IAFMHS Conference : Keeping Abreast of Changing Times : Education, Training, & Practice to Enhance Forensic Mental Health; 2016-07-21 - 2016-07-23
HIM UIS Untitled
 
32 Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?. Faget i Fokus; 2016-06-08 - 2016-06-09
HIM UIS Untitled
 
33 Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth.
Understanding implementation in complex public service organizations – implication for practice. Journal of Comparative Social Work 2016 ;Volum 11.(2) s. 1-29
UIS Untitled
 
34 Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Willumsen, Elisabeth.
When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals [Når barneverntjenesten involveres i familier: foreldres forståelse av bekymringsmeldingen]. European Journal of Social Work 2016 ;Volum 19.(6) s. 946-962
UIS Untitled
 
35 Willumsen, Elisabeth.
Forskning i og med praksis. Miljøterapiens forskningsdag; 2016-04-12 - 2016-04-12
UIS Untitled
 
36 Willumsen, Elisabeth.
How can higher education (HE) develop students’ readiness for research and social innovation. An example from the context of social work. Transforming Education, Transforming Lives”.; 2016-11-13 - 2016-11-16
UIS Untitled
 
37 Willumsen, Elisabeth.
Research Partnership between academia and practice. Developing a joint research project concerning young people at risk.. 6th European Conference for Social Work Research; 2016-03-30 - 2016-04-01
UIS Untitled
 
38 Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle.
Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027791. s. 17-30
HIM UIS Untitled
 
39 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027791) 312 s.
HIM UIS Untitled
 
40 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Green, Chris.
Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’. Journal of Comparative Social Work 2016 (2) s. 1-6
HIM UIS Untitled
 
41 Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study. All Together Better Health Conference VIII; 2016-09-06 - 2016-09-09
HIM NTNU UIS Untitled
 
2015
42 Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde.
From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. CU EXPO 2015, Citizen Solutions. Better World; 2015-05-26 - 2015-05-29
HIM UIA UIS Untitled
 
43 Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle.
Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. 5th European Social Work Research Conference; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIM UIA UIS UiT Untitled
 
44 Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Bjørkly, Stål.
Using social innovation as a theoretical framework to guide future thinking on facilitating collaboration between mental health and criminal justice services. International Journal of Forensic Mental Health 2015 ;Volum 14.(4) s. 280-289
HIM UIS Untitled
 
45 Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK. Bournemouth: Bournemouth University 2015
HIM UIS Untitled
 
46 Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth.
Innovasjon for mer integrerte tjenester : samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587-4. s. 213-232
HIM UIS Untitled
 
47 Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård.
Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. Social Work Education in Europe:; 2015-06-29 - 2015-07-02
UIS Untitled
 
48 Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth.
Komparasjon som innovasjonsstrategi. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587-4. s. 233-248
HIM UIS Untitled
 
49 Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth.
Narratives from parents in England and Norway: Power and emotions in child protection assessments. Journal of Comparative Social Work 2015 ;Volum 10.(1) s. 1-25
UIS Untitled
 
50 Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 154-170
UIS Untitled
 
    Vis neste liste